Suunnistustaito

Suunnistustaitoharjoittelu< Lajianalyysin pääsivu

Suunnistustaidon oppiminen etenee vaiheittain perusteiden ja suorituskokonaisuuden hahmottamisesta niiden harjaannuttamiseen. Suunnistustaito voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: perustaitoihin, toiminnan ohjaukseen ja suorituksen hallintaan. Perustaitojen hallinta on suunnistuksen edellytys, suorituksen hallinta oman suorituskyvyn äärirajoilla tapahtuvaa taitokontrollia ja toiminnan ohjaus puolestaan varsinaista suunnistusajattelua.

Suunnistaja joutuu suorituksen aikana jatkuvasti uusiin tilanteisiin, joista osa on ennalta odottamattomia. Maasto, kartta, radat ja olosuhteet vaihtelevat suorituksesta toiseen ja suorituksen sisälläkin näkökenttä vaihtuu jatkuvasti. Suunnistussuorituksen onnistuminen edellyttää jatkuvaa keskittymistä ja sen myötä katkeamatonta suunnistusajattelua. Keskittymisen taso voi vaihdella eikä sen tarvitse kilpailun tai harjoituksen aikana olla kaiken aikaa sataprosenttista. Taitava suunnistaja tietää, miten keskittymistä voi suorituksen aikana säädellä. Suunnistajan on suorituksen aikana varauduttava ulkoisiin häiriötekijöihin – yllättäviinkin sellaisiin.

Suunnistustaidon osa-alueet

 1. Perustaidot
 • kartan suuntaaminen, kartan luku
 • kartan hahmottaminen, karttakuvan muodostaminen ja pelkistäminen
 • maaston hahmottaminen, maastokuvan muodostaminen
 • suunnassa kulku, kompassin käyttö
 • matkan mittaus ja arviointi
 • välinetekniikka
 • rastityöskentely
 1. Toiminnan ohjaus (kognitiiviset taidot)
 • reitinvalinta
 • suunnitelma-ennakointi-havainnointi (ennakoiva suunnistus)
 • maasto edellä suunnistaminen (havainnoiva suunnistus)
 • oleellisten kohteiden havainnoiminen
 • rastinotto
 • hyökkäävä suunnistus
 1. Suorituksen hallinta
 • omien taitojen ja oman ajattelun kontrollointi
 • tunteiden, stressin, keskittymisen kontrollointi
 • kilpailutilanteen vaatimukset ja tilanneherkkyys

< Lajianalyysin pääsivu


Linkit: