Ratamestaritoiminta

Suunnistustapahtuman kannalta olennaisin osa-alue ovat radat.

Tämän osion alle on koottu ohjeita ja neuvoja ratamestareiden avuksi.