Lisenssi

Voimassa olevien suunnistuksen lajisääntöjen mukaan kaikkien niiden kilpailijoiden, jotka osallistuvat kansallisiin, kansainvälisiin tai SM-kilpailuihin tulee lunastaa kilpailulupa eli lisenssi. Myös ulkomaalaisten, jotka edustavat suomalaista suunnistusseuraa, on lunastettava lisenssi. Lisenssin lunastamalla suunnistaja solmii lisenssisopimuksen (julkaistu ohessa), jossa on määritelty liiton ja kilpasuunnistajan oikeudet ja velvollisuudet.

On suositeltavaa lunastaa lisenssi kaikille suunnistusseuran järjestämään alkeiskoulutukseen ja toimintaan osallistuville 14-vuotiaille ja nuoremmille. Lisenssin lisäksi voi hankkia halutessaan vakuutuksen. Lisenssin lunastaneet voivat osallistua kansalliseen kilpailutoimintaan. Kannattaa huomioida alempaa kuinka kattavasti vakuutus korvaa myös 14-vuotiaiden ja nuorempien toimintaa.

Lisenssit lunastetaan Suomisport-järjestelmän kautta.

Mikäli olet lunastanut lisenssin jo aiemmin ja sinulla on jo Suomisportin sportti-id, siirtyy tieto uudesta lisenssistä heti Suomisportista IRMAn käyttäjäprofiiliin. Huomaa, että ostoprosessissa ensin valitaan lisenssi, sitten seura ja vasta lopuksi valitaan mahdollinen vakuutus.

Lisenssin osto – Suomisport

Mikäli et ole lunastanut aiemmin lisenssiä (ennen vuotta 2022):
Suomisportista saatava henkilökohtainen sportti-id -numero tulee jokaisen itse tallentaa tietoihinsa IRMAssa. Vain sillä tavoin tieto lisenssin olemassa olosta siirtyy IRMAan ja ilmoittautuminen kilpailuihin onnistuu. Aikaisempina vuosina kilpailleilla henkilöillä on jo olemassa IRMAn käyttäjätunnus.
(Ohje lisenssin lunastamiseen)

Henkilön on mahdollista tarkistaa onko hänet jo luotu IRMAan seuraavan linkin takaa kohdasta ”Tarkista lisenssinumero”,

Mikäli käyttäjä ei ole aikaisemmin kilpaillut suunnistuksessa tai ei omista IRMAn  käyttäjätunnusta: Järjestelmään uutena liittyvän suunnistajan tulee ensin luoda tietonsa IRMA-järjestelmään ohjeen mukaisesti.

Mikäli käyttäjä ei ole rekisteröinyt vielä itseään Suomisport-palveluun, hänen tulee tehdä se ohjesivulla neuvotulla tavalla.

HUOM! Mikäli käyttäjällä ei ole verkkomaksumahdollisuutta lisenssimaksun maksamiseen Suomisportissa, voi Suunnistusliitosta pyytää maksutiedot maksamisesta suoraan pankkitilille. Huomaa, että tällöin maksu ei kirjaudu heti Suomisportiin eikä IRMAan, vaan vasta maksun näkyessä liiton tilillä. Sen jälkeen maksu kirjataan Suomisportiin ja IRMAan ja esim. kilpailuun voi ilmoittautua tämän jälkeen. Tämä voi viedä useita päiviä riippuen maksajan pankista ja maksupäivästä. Pankkimaksusta veloitetaan liiton palvelumaksu 5 €.

Lisenssien ja vakuutusten hinnat 2022
Kilpailulisenssit 2022
 • Aikuisten kilpailulisenssi, 19-vuotias tai vanhempi, 41 €
 • 15-18-vuotiaan kilpailulisenssi, 20 €
 • 12-14-vuotiaan kilpailulisenssi, 10 €
 • 11-vuotiaan ja nuoremman kilpailulisenssi, 10 €
 • Kertalisenssi 19-vuotias tai vanhempi, 16 €
 • Kertalisenssi 15-18-vuotias, 7 €
 • Kertalisenssi 14-vuotias ja nuorempi, 4 €
Sporttiturva-vakuutus 2022 (Sporttiturva tuoteseloste 2022)
 • aikuisten 70 €
  Vuonna 2022   19 vuotiaat –  (ei yläikärajaa) fysikaalisen hoidon korvaava (ks. rajoitukset vakuutuksen tuoteselosteesta) vakuutus. Vakuutuksen omavastuu 100 €.
 • 15-18 -vuotiaat 25 €
  Vuonna 2022  15–18-vuotiaiden vakuutus. Vakuutuksen omavastuu 100 €.
 • 12-14 -vuotiaat 15 €
  Vuonna 2022  12-14-vuotiaiden vakuutus. Sisältää vakuutuksen, joka korvaa suunnistuksen kaikki lajit. Vakuutuksen omavastuu 100 €.
 • 11-vuotiaat ja nuoremmat 15 €
  Vuonna 2022  11-vuotiaiden ja nuorempien vakuutus. Sisältää vakuutuksen, joka korvaa kaikki urheilulajit. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.
Missä tilanteissa Sporttiturva on voimassa?

Sporttiturva on voimassa kaiken ikäisille seuraavissa lajiin liittyvissä
tilanteissa (vakuutuksen tuoteselosteen mukaisesti)

 • ottelu/kilpailu/turnaus
 • harjoitus, joka on lajille ominaista tai valmennusohjelman mukaista
 • kilpailumatkalla ja koulutus-, liikunta- sekä valmennusleirillä koko ajan sekä näihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla niin kotimaassa kuin ulkomaillakin enintään 3 kk pituisilla matkoilla.

Mikäli lunastat lisenssin, mutta et vakuutusta, Suunnistusliitto suosittelee Sinua tarkistamaan vakuutusturvasi suunnistustapaturmien varalta! Useat omat vapaa-ajanvakuutukset eivät korvaa suunnistusta.

Voimassaoloaika

Lisenssi on voimassa 1.1.2022- 31.12.2022 mikäli maksu on suoritettu ennen 31.1.2022 (ks. erikseen kertalisenssin erityisehdot). Myöhemmin maksettaessa maksupäivänä klo 24.00 tai maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on esittää maksutosite, josta käy ilmi maksuaika.
1.11.2020- 31.12.2020 aikana käytäviin hiihtosuunnistuskilpailuihin osallistuvalla tulee olla lunastettuna vuoden 2020 lisenssi, mutta ko. aikana pätevät vuoden 2021 rankiohjeet.

Kertalisenssin erityisehdot

Kertalisenssillä voi ilmoittautua yhteen yksipäiväiseen/-osaiseen henkilökohtaiseen kilpailuun.
Kertalisenssi on voimassa ostopäivästä alkaen kunnes se käytetään ilmoittauduttaessa. Voimassaoloaika päättyy kuitenkin 31.12.2022 ellei sitä ole käytetty ilmoittauduttaessa ennen sitä.
Kertalisenssiin ei voi liittää Sporttiturva-vakuutusta

Vakuutus

Lisenssiin sisältyvä vakuutus (Pohjola Vakuutus vak.nro 06-21609) on voimassa kuten lisenssi.

Sporttiturva tuoteseloste 2022

Lisenssisopimus

Tällä sopimuksella sovitaan suunnistajan ja Suomen Suunnistusliiton (myöhemmin liitto) välisen lisenssin ehdoista.

Tätä sopimusta kutsutaan lisenssiksi ja sopimuksen tehnyttä suunnistajaa kilpasuunnistajaksi.

Lisenssi on voimassa lunastamispäivästä (maksupäivästä) lunastamisvuoden loppuun asti. Lisenssi purkaantuu ilman erillistä irtisanomista voimassaolokauden lopussa. Lisenssiä ei voi irtisanoa voimassaolokauden aikana. Lisenssi koskee voimassaoloaikanaan sekä suunnistusta, hiihtosuunnistusta, pyöräsuunnistusta että tarkkuussuunnistusta.

Lisenssiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet
Liiton velvollisuudet
 1. Liitto pitää rekisteriä kilpasuunnistajista (kilpasuunnistajarekisteri).
 2. Liitto pitää yllä rankirekisteriä sitä haluavista kilpasuunnistajista liiton määrittämissä sarjoissa. Kilpasuunnistajalle kertyy rankirekisteriin pisteitä kilpailuista liiton rankiohjeiden mukaisesti.
 3. Liitto julkaisee sopivaksi katsomiensa sarjojen osalta rankirekisterin erikseen hiihtosuunnistuksessa ja suunnistuksessa, kummassakin vähintään kerran vuodessa.
 4. Liitto tekee vakuutuksen sitä haluaville kilpasuunnistajille.
 5. Liitto ei luovuta kilpasuunnistajan osoitetietoja kolmannelle osapuolelle, mikäli kilpasuunnistaja ei sitä halua.
 6. Liitto voi tarjota kilpasuunnistajalle myös muita etuja.
Liiton oikeudet
 1. Liitto voi käyttää rankirekisteriä valintaperusteena valitessaan kilpasuunnistajia arvokilpailuihin.
 2. Liitto voi antaa kilpailun järjestäjälle luvan käyttää rankirekisteriä valintaperusteena järjestäjän rajoittaessa osanottoa valiosarjoihin lajisääntöjen mukaisesti.
 3. Liitto voi antaa kilpailun järjestäjälle luvan käyttää kilpasuunnistajarekisteriä kilpailun järjestämiseen liittyvän hallinnon helpottamiseksi.
Kilpasuunnistajan velvollisuudet
 1. Kilpasuunnistaja sitoutuu noudattamaan sopimuskaudella voimassaolevia suunnistuksen lajisääntöjä, jotka on julkaistu liiton virallisessa äänenkannattajassa, erillisenä julkaisuna tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla.
 2. Kilpasuunnistaja on velvollinen noudattamaan lajisääntöjen dopingsäännöstöä (Lajisäännöt, kohta 3.2 ja liite A) myös niiltä osin kuin niiden velvoitteet ulottuvat lisenssin voimassaolokauden ulkopuolelle.
 3. Kilpasuunnistaja on velvollinen ilmoittamaan edustusoikeuden vaihdosta liitolle.
Kilpasuunnistajan oikeudet
 1. Kilpasuunnistaja on oikeutettu saamaan Suunnistusliiton tapaturmavakuutuksen niin halutessaan korvausta vastaan ja hänellä on oikeus saada tietoonsa vakuutusyhtiön toimittamat vakuutusehdot.
 2. Kilpasuunnistajalla on oikeus saada olla mukana rankirekisterissä niin halutessaan.
 3. Kilpasuunnistajalla on oikeus osallistua kansallisiin, kansainvälisiin ja Suomen mestaruuskilpailuihin suunnistuksen lajisääntöjen asettamissa rajoissa.
 4. Kilpasuunnistajalla on oikeus saada myös muita mahdollisia liiton tarjoamia etuja.