Raportointi, karttaraha, nuoren kartoittajan tuki

Tällä sivulla julkaistaan tietoa karttojen raportoinnista ja SSL:n karttarahasta seuroille. Karttarahan hakemista varten karttaraportointi tehdään tänä vuonna 5.11.2023 mennessä.

Karttojen raportointi ja SSL:n karttaraha

Seurojen tulee raportoida kaikki valmistamansa suunnistus- ja opetuskartat sekä sprintti-, hiihto-, pyörä- ja tarkkuussuunnistuskartat. Koulujen ym. pihakarttoja ei raportoida.

Raportointi tehdään SSL:n Internet-sivuilla olevaan karttarekisteriin, joka on osoitteessa www.karttarekisteri.fi.
Seurojen käyttäjätunnuksia rekisteriin voi kysyä SSL:sta Timo Saariselta (timo.saarinen(at)suunnistusliitto.fi) tai Pasi Jokelaiselta (pasi.jokelainen(at)mapline.fi).

Raportoinnissa annetaan jokaisesta kartasta tiedot kartan valmistajasta, kartoitustavasta, pinta-aloista, kustannuksista ja rahoituksesta. Raportoinnin yhteydessä piirretään kartan alue karttarekisterissä olevalle karttapohjalle. Näin Suomen suunnistuskarttarekisteri täydentyy. Suunnistuskarttojen omistusoikeuden perusteena on SSL:n karttarekisteriin merkitty tieto.

Suunnistusliiton karttarahaa
jaetaan kartoille, joilla on SSL:n jäsenseuran omarahoitusosuutta kartanvalmistuskustannuksissa. Lisäksi on käytössä erillinen nuoren kartoittajan tuki. Kuntien kokonaan rahoittamat karttahankkeet eivät saa avustusta SSL:n karttarahasta.

Karttarahaa saavaa karttaa voidaan käyttää SSL:n koulutuskäytössä. Pyydettäessä karttaa koulutuskäyttöön, kartta on toimitettava OCAD-muodossa tai vähintään painokelpoisena pdf-tiedostona.
Seuroille jaettava SSL:n karttaraha on osa OKM:n yleisavustuksesta Suunnistusliitolle. Kartta-avustuksen jakamisesta päättää SSL:n karttaryhmän esityksen pohjalta SSL:n liittohallitus.

Ohjeita pinta-alatietojen ja kartoitustavan ilmoittamiseen

Kartoitettujen maastopinta-alojen raportointi   

Ensikartoitus

Kun maastosta ei ole aiempaa suunnistuskarttaa tai jos aiemmin kartoitetusta maastosta tehdään uusi kartta kokonaan uudestaan uutta pohja-aineistoa käyttäen, on kyse ensikartoituksesta.

Uusintakartoitus
Kun kartoitus tehdään niin, että aiempi suunnistuskartta on pohja-aineistona ja aiempi kartta nopeuttaa kartoitusta, on kyse uusintakartoituksesta.

Ajantasaistus
Kun aiempaa karttaa päivitetään maaston muutosten osalta ja tehdään yksittäisiä tarkistuksia, täydennyksiä ja muutoksia, on kyse ajantasaistuksesta.

Kopio
Kun samasta maastosta julkaistaan kartta kahdella tai useammalla karttalehdellä, raportoidaan tämä alue em. perustein vain yhden julkaistun karttalehden osalta. Muiden karttalehtien raportissa tämä alue ilmoitetaan kopioalana.

Hiihtosuunnistuskartat luokitellaan aina yhteen ja samaan luokkaan lajin ensikartoituksena.
. . . . . . . . . . . . .

SSL:n karttaraha 2023

SSL:n karttarahaa ei haeta erikseen, vaan karttarahan perusteena on SSL:n karttarekisteriin tehty karttojen raportointi. Mikäli seura haluaa raportoidulle kartalleen SSL:n karttarahaa, pitää seuran toimittaa sähköisten raportointitietojen lisäksi alla mainitut tositteet SSL:n karttaryhmälle 5.11.2023 mennessä.

  1. Yksi valmis kartta. Kartan pitää olla sellainen versio millaisena sitä on käytetty kilpailussa tai muussa tapahtumassa (esim. tulostuslaadultaan ja mittakaavaltaan aito kilpailukartta).
  2. Kartanvalmistuskulujen tositekopiot. Ne voivat olla usealta eri vuodelta kyseisen kartan valmistuksen ajalta. Jokaiseen tositekopioon tulee merkitä sen kartan nimi, jonka tosite se on. Tositekopioista tulee ilmetä maksun suorituspäivämäärä (esim. kopio laskusta, jonka oheen liitetään sen maksukuitti tai ote tiliotteesta). Pelkkä laskun kopio ei riitä, vaan tarvitaan myös tosite laskun maksamisesta.
  3. Seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoite mahdollisten lisäselvitysten pyytämistä varten.

Kaikki tositeaineisto täytyy olla perillä 5.11.2023 mennessä.

Tositeaineisto lähetetään sähköpostin liitteenä tai kirjepostina.

Sähköpostiosoite: karttaraportointi@suunnistusliitto.fi

Kirjepostin osoite: Eero-Antti Lonka, Tenavakatu 43-47 C 22, 21200 Raisio.

 Sähköisten liitteiden tiedostomuoto on kartoille OCAD tai pdf. Muille tositteille pdf tai yleiset kuvatiedostot. Sähköpostin otsikkoon kirjoitetaan kyseisen seuran nimi.

 

Nuoren kartoittajan tuki

Kartalle, jonka maastokartoituksen ja piirtämisen on tehnyt alle 20-vuotias nuori (tai nuorten ryhmä), maksetaan ylimääräistä tukea 150 euroa/kartta. Kartan laadun varmistamiseksi nuorella tulee olla nimetty ohjaaja, joka opastaa työssä.

Tukikelpoisen työn tulee olla laajuudeltaan useamman päivän työ. Tällainen on esim. koulun opetuskartan valmistus tai aiemman kartan huomattava ajantasaistus. Seuroja pyydetään harkitsemaan, minkä laajuiselle karttatyölle on kohtuullista hakea nuoren kartoittajan tukea.

Kartta raportoidaan ja kartta lähetetään em. ohjeiden mukaisesti. Lisäksi lähetetään tositteet mahdollisista kustannuksista. Mukaan liitetään vapaamuotoinen ilmoitus, jossa seura ilmoittaa nuoren kartoittajan nimen ja iän lisäksi työtä ohjanneen henkilön nimen. Pihakarttoja ei raportoida karttarekisteriin, mutta niistä tehdään vapaamuotoinen ilmoitus, mikäli pihakartoille haetaan nuoren kartoittajan tukea.

Nuoren kartoittajan tuki maksetaan riippumatta siitä, onko kartan valmistuksesta aiheutunut kustannuksia tai ei. Samasta kartasta voidaan maksaa myös normaalia karttarahaa seuran omarahoitusosuuden perusteella.

Karttojen raportoinnista ja SSL:n karttarahasta antaa lisätietoja SSL:n karttavastaava Pasi Jokelainen, puh/WA-viestit. 0400 608 184, s-posti pasi.jokelainen (at) mapline.fi.

 

SSL, karttaryhmä