Hiihtosuunnistuskartta

Hiihtosuunnistuskartat perustuvat suunnistuskartan kuvausohjeisiin, mutta hiihtosuunnistuksen erilaisen luonteen takia niihin tarvitaan poikkeuksia ja lisäyksiä.

Hiihtosuunnistuskartan olennaisin osa on urakuvaus. Eri viivaleveyksillä ja viivatyypeillä kuvataan leveydeltään ja hiihtonopeudeltaan erilaiset kulku-urat.

Hiihtosuunnistuskartan kansainvälinen kuvausohje