Suorituksen hallinta

Suunnistustaitoharjoittelu< Lajianalyysin pääsivu

Suorituksen hallinta on oman suorituskyvyn äärirajoilla tapahtuvaa taitokontrollia, joka tarkoittaa perustaitojen ja toiminnan ohjauksen sopeuttamista uuteen tilanteeseen sisäisistä ja ulkoisista häiriötekijöistä huolimatta. Suunnistajan psyyke on suorituksen hallinnan kannalta merkittävässä roolissa. Tunteiden, stressin sekä oman ajattelun ja keskittymisen tunnistaminen ovat edellytys sille, että niitä kyetään kontrolloimaan ennen suoritusta ja sen aikana. Kun suunnistaja tietää omat kykynsä ja luottaa itseensä, hän uskaltaa kilpailutilanteessa tehdä suorituksen, jota omat henkilökohtaiset kyvyt edellyttävät. Jos perustaidot eivät riitä esimerkiksi kartan hahmottamiseen ja pelkistämiseen maksimivauhdissa, vauhtia on hidastettava. Erittäin pienipiirteisillä alueilla hyvän itseluottamuksen omaava suunnistaja uskaltaa tarvittaessa pysähtyä kyetäkseen tekemään oikean tulkinnan kartasta tai maastosta. Tämä on tyypillistä esimerkiksi rastinottotilanteessa.

Parhaimmillaan virheetön suunnistussuoritus tulee ikään kuin selkäytimestä, ajattelematta ja käskyttämättä. Kun urheilija on ns. flow-tilassa, perustaidot ja toiminnan ohjaus ovat automaatiotasolla. Tällaisen tilan saavuttaminen edellyttää runsasta taitoharjoittelua sekä paljon kokemusta erityyppisistä maastotyypeistä ja tilanteista. Suorituksen hallintaa tarvitaan erityisesti yllättävissä ja normaalista poikkeavissa tilanteissa, joissa automaattinen toiminnan ohjaus järkkyy.

Suunnistaja joutuu suorituksen aikana jatkuvasti uusiin tilanteisiin, joista osa on ennalta odottamattomia. Vaikka yllättäviin tilanteisiin olisi varautunut etukäteen, suorituksen aikana niihin on kyettävä sopeutumaan joustavasti. Maasto, kartta, radat ja olosuhteet vaihtelevat suorituksesta toiseen ja suorituksen sisälläkin näkökenttä vaihtuu jatkuvasti. Suunnistussuorituksen onnistuminen edellyttää jatkuvaa keskittymistä ja sen myötä katkeamatonta suunnistusajattelua. Keskittymisen taso voi vaihdella eikä sen tarvitse kilpailun tai harjoituksen aikana olla kaiken aikaa sataprosenttista. Taitava ja taktisesti kypsä suunnistaja tietää, miten keskittymistä voi suorituksen aikana säädellä. Suorituksen hallinta voidaan liittää taidon lisäksi myös taktiseen ajatteluun, esimerkiksi vauhdin säätelyyn kilpailutilanteessa.

Suunnistussuorituksen kokonaisuus (Mikko Eskola)
Kuva: Suunnistussuorituksen kokonaisuus (Mikko Eskola)

 

< Lajianalyysin pääsivu


Linkit: