Suunnistustaidon harjoittelu

< Lajianalyysin pääsivu

Huippusuunnistajankin on harjoiteltava perustaitojen rutiineja jatkuvasti. Suunnistustaidon harjoittelu on suunnistusvalmennuksen peruskiviä siinä missä fyysinen harjoittelukin. Sen tulee olla merkittävässä roolissa tavoitteellisen suunnistajan valmentautumisessa ympäri vuoden. Suunnistuksessa kymmenien tuhansien vakioitujen toistomäärien saavuttaminen on vähintään työteliästä, mutta kaikkia taidon kehittämiseen tähtääviä toistoja ei tarvitse tehdä maastossa autenttisissa olosuhteissa. Erilaisissa maastotyypeissä tehdyt taitoharjoitukset reitinvalintoineen ja rastinottoineen ovat merkittävä osa taidon ja kognitiivisen ajattelun kehittämistä, mutta vähintään yhtä oleellinen rooli suunnistusajattelun kehittämisessä on niillä toistoilla, jotka tulevat mielikuvaharjoitusten tai kirjoituspöydän ääressä tapahtuvan ”kuivaharjoittelun” myötä.

Suunnistustaitoharjoittelun osalta pätevät samat lainalaisuudet kuin muuhunkin harjoitteluun. Suunnistustaitoharjoittelun tulee olla laadukasta, systemaattista ja suunnitelmallista; harjoituksissa on oltava selkeä tavoite ja teema. Vaikka suunnistustaidon eri osa-alueiden absoluuttinen mittaaminen on jokseenkin haastavaa, taitoon liittyvät vahvuudet ja heikkoudet on mahdollista kartoittaa. Tällöin suunnistusharjoittelu voidaan suunnitella tavoitteelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi siten, että suunnistuskartta ja taitoelementti ovat jossain määrin mukana mahdollisimman monessa suunnistajan harjoituksessa. Taitoharjoittelunkin suhteen on oltava uskallusta kokeilla rohkeasti rajojaan. Oleellista on, että taitoa harjoitellaan tietoisena, keskittyneesti ja motivoituneena.

Suunnistusseuran huipputreenit -paketissa on kymmeniä erinomaisia esimerkkiharjoituksia eri-ikäisten nuorten taitoharjoitteluun. Alle 15-vuotiaana perustaidot ja toiminnan ohjaus tulee kehittää sille tasolle, että kykenee tekemään monipuolisia suunnistusharjoituksia eri kilpailumatkoja varten. Ikävuosina 15–18 hyvä tavoite on tehdä neljän vuoden aikana noin 600 suunnistusharjoitusta (150 harjoitusta/vuosi) monipuolisesti ja erilaisissa maastotyypeissä. Suunnistusleireily eri puolilla Suomea, Pohjoismaita ja Eurooppaa mahdollistaa perustaitojen kehittymisen automaatiotasolle. Ikävuosina 18–20 runsas kansainvälinen kilpailukokemus on perusteltua niille, jotka tähtäävät kansainväliselle huipulle. Omia vahvuuksia ja heikkouksia voidaan kilpailujen myötä verrata muiden maiden ja maailman parhaimmistoon omassa ikäluokassa.

Kansainvälisessä suunnistuksessa eri matkoille erikoistuneita huippusuunnistajia on edelleen vähän. Valtaosa huipuista hallitsee kutakuinkin yhtä hyvin niin sprintin, keskimatkan kuin pitkän matkan. Vaikka suunnistuksen taidolliset peruselementit ovat kaikilla matkoilla samankaltaisia, on kannustettavaa erikoistua vahvuuksiensa mukaisesti jollekin tietylle matkalle ja asettaa kyseisen matkan harjoittelu painopisteeksi niin fysiikan kuin taidon osalta. Tulevaisuudessa lienee todennäköisempää voittaa mestaruus tai mestaruuksia yhteen matkaan keskittyen kuin kaikkia matkoja tasaveroisesti harjoitellen.

HUIPPUSUUNNISTAJAN TAITOHAASTEET

  • Erinomaiset perustaidot: taito käyttää karttaa ja kompassia tilanteen vaatimalla tavalla.
  • Toiminnan ohjauksen automatisointi.
  • Harjoitella tietoisena (olla täysin läsnä), keskittyneenä ja motivoituneena.
  • Kyky olla joustava ja sopeutuva.
  • Harjoitella laadukkaasti ja analysoida kriittisesti.
  • Kyky suunnata ajatuksensa oikeaan suuntaan.
  • Kokeilla rajoja taitoharjoitusten määrän ja analysoinnin suhteen.
  • Valmius erikoistua vahvuuksien mukaisesti eri kilpailumuotoihin.
  • Suunnistaa hyökkäävästi ennakoiden maastoa.

Lähde: Elitplanen, SOFT 2008 (pdf)

< Lajianalyysin pääsivu


Linkit: