Valmentajakoulutus

Päivitetty 31.8.2023

Suomen Suunnistusliitto järjestää valmentajakoulutusta kolmella tasolla. Eri tasojen tarkemmat kuvaukset löytyvät tämän sivun linkkien kautta. Järjestettävästä koulutuksesta saa tietoa mm. liiton koulutuskalenterista ja Suunnistaja-lehdestä.

Suunnistusliiton valmentajakoulutuksen osaamistavoitteet, tasot 2 ja 3 (pdf)

Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa (taso 1)

Koulutuksen kohderyhmä on seuran 11–17-vuotiaiden ryhmien valmentajat. Koulutus antaa seuravalmentajalle eväitä kehittää harjoitusten määrää ja laatua nuorten seuravalmennuksessa. Koulutuksesta saa johtolankoja ja työkaluja seuran harjoitustoiminnan kehitystyöhön.

Osallistuja saa tietoa suunnistuksesta lajina tässä ikäryhmässä sekä ideoita ja käytännön välineitä nuorten ryhmän ohjaamiseen. Koulutuksen käynyt valmentaja saa valmiudet ohjata nuorten seuraharjoituksia ryhmille ja hän ymmärtää pääpiirteet yksittäisten harjoitusten asemasta harjoitusvuoden kokonaisuudessa.

Lähiopetus koostuu kahdesta viikonlopun mittaisesta lähijaksosta, jotka toteutetaan tilaajaseuran toimintaympäristössä.

Tason 1 valmentajakoulutus toteutuu seurojen (tai alueiden) tilauksesta. Tilaus tulee tehdä useita kuukausia ennen aiottua koulutusajankohtaa. Tilatut koulutukset ovat pääsääntöisesti avoimia myös muiden seurojen osallistujille ja niistä tiedotetaan Suunnistusliiton koulutuskalenterissa.

Suunta Huipulle -kurssi (taso 2)

Suunta Huipulle -valmentajakoulutus on suunnattu niin valinta- kuin huippuvaiheen urheilijoiden parissa toimiville seuravalmentajille. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään tason 1 tietojen ja taitojen hallitsemista sekä aktiivista toimimista valmennus-/ohjaustehtävissä.

Osallistuja saa tietoa tavoitteellisesti harjoittelevien nuorten ja huippujen suunnistusvalmennuksen kokonaissuunnittelusta ja toteutuksesta eri toimintaympäristöissä. Koulutuksessa paneudutaan yksilöllisyyden huomioimiseen, tavoitteen asetteluun, kehityksen seurantaan ja kokonaisvaltaisen valmennuksen eri osa-alueisiin. Koulutuksen käynyt valmentaja saa valmiudet toimia nuoren ja aikuisurheilijan henkilökohtaisena valmentajana tai seuravalmentajana.

Koulutuksen laajuus on 4 opintoviikkoa (160 tuntia), josta lähiopetusta 70 tuntia ja etäopiskelua 90 tuntia. Lähijaksojen lisäksi koulutus sisältää käytännön valmennustehtäviä valmentajan omassa toimintaympäristössä sekä oppimistehtävien raportointia. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Suunta Huipulle -valmentajakoulutus järjestetään vuosittain.

Suunnistusvalmentajatutkinto, SVT (taso 3)

SVT-koulutus on suunnattu Suunta Huipulle -valmennuskoulutuksen (taso 2) suorittaneille tai vastaavat tiedot hallitseville nuorten/huippujen valmentajille. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään lisäksi aktiivista toimimista valmennus-/ohjaustehtävissä.

Osallistuja saa tietoa suomalaisesta liikuntajärjestörakenteesta ja oppii seuraamaan suunnistuksen kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä arvioimaan seuraorganisaation toimintatapoja. Kurssilla kehitetään oman osaamisen arviointia sekä valmennusfilosofian kehittymistä. Oppimis- ja opettamistaidot sekä pitkäjänteinen kehittämistyö ja urheilu-uran suunnittelu ovat keskeisiä teemoja. Koulutuksen käynyt valmentaja saa valmiudet toimia kansainväliselle huipulle tähtäävien suunnistajien valmentajana sekä seuravalmennuksen kehittäjinä.

Koulutuksen laajuus on 6 opintoviikkoa (240 tuntia), josta lähiopetusta 110 tuntia ja etäopiskelua 130 tuntia. Lähiopetus koostuu neljästä lähijaksosta, joista yksi on ulkomaille tai kotimaahan suuntautuva leiri-/kilpailutapahtuma. Lähijaksojen lisäksi kurssi sisältää käytännön valmennustehtäviä valmentajan omassa toimintaympäristössä sekä oppimistehtävien raportointia. SVT:n tutkintotodistuksen saaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista

SVT järjestetään 2 – 3 vuoden välein.

Suunnistusseminaari

Suunnistusseminaari järjestetään vuosittain tammi-helmikuussa. Koko seuraväkeä yhdistävässä seminaarissa on ajankohtaisia sisältöjä niin valmentajille, ohjaajille, seurajohdolle kuin kaikille seuratoiminnasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Viikonlopun kestävässä seminaarissa on mielenkiintoisia esityksiä, työpajoja, käytännön harjoituksia sekä mukavaa yhdessäoloa ja verkostoitumista yli seurarajojen.

Suunnistusvalmennusseminaari ja ohjaajatapaaminen yhdistyivät vuonna 2019 Suunnistusseminaariksi.

* * * * * * * *

VAT ja VEAT

Valmentajien ammatillista koulutusta (VAT, Valmentajan Ammattitutkinto ja VEAT, Valmentajan Erikoisammattitutkinto) järjestävät urheiluopistojen valmennuskeskukset. Suunnistusliitto suosittelee yhteistyökumppaninsa Liikuntakeskus Pajulahden järjestämiä koulutuksia.
Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
Kisakallion Urheiluopisto, Lohja
Suomen Urheiluopisto, Vierumäki, Heinola
Kuortaneen Urheiluopisto, Kuortane
Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi
Varalan Urheiluopisto, Tampere

Valmentajan ylempi ja alempi korkeakoulututkinto

Valmentajan ylemmän ja alemman korkeakoulututkinnon voi suorittaa Jyväskylän Yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa. Valmennus- ja testausoppi on osa liikuntabiologisen aineryhmän kandidaatti- ja maisteriohjelmaa.

* * * * * * * *

Suomen Olympiakomitea, osaamisohjelma
Valmentajan osaaminen ja koulutuspolut
Valmentajan työkalut
Kouluttajan työkalut

Suunnistusliiton valmennus- ja koulutusmateriaali

Suunnistusvalmentajat ry