Koulutus

Suomen Suunnistusliitto järjestää  koulutusta suunnistusseurojen lasten ohjaajille, nuorten valmentajille sekä lasten ja nuorten suunnistusratojen laatijoille.

  • Ajankohtaisen koulutustarjonnan löydät Suunnistusliiton koulutuskalenterista.
  • Koulutuksia toteutetaan avoimina tilaisuuksina sekä seurojen ja alueiden tilauksesta.
Ohjaajan opas

Suunnistusliiton Ohjaajan opas sivusto on avoin koulutus- ja perehdytysmateriaali suunnistavien lasten ja nuorten huoltajille, ohjaajille ja ratojen laatijoille.

Lasten ja nuorten ratojen laatiminen koulutus

Suunnistusliitto järjestää lasten ja nuorten ratojen laatijoille koulutuksia, jotta lapsille ja nuorille tarkoitetut harjoitukset ja kilpailut  olisivat mahdollisimman tasalaatuisia. Lasten ja nuorten ratojen laatiminen -koulutus on suunnattu seuraharjoitusten ja -kilpailujen, lasten Kompassi-tapahtumien, muiden aluekilpailujen ja kansallisten kilpailujen lasten ja nuorten ratojen laatijoille sekä henkilöille, jotka vastaavat kilpailuissa lapsille ja nuorille suunnatuista palveluista. Koulutuksessa pääosassa ovat lasten ja nuorten eri taitotasojen ratojen laatiminen.

Ohjaajakoulutus

Nuori Suunta -ohjaajakoulutus tarjoaa mahdollisuuden omien ohjaustaitojen ja alle 12 -vuotiaiden lasten toiminnan kehittämiseen. Lähtökohtana on lasten ehdoilla toteutettu harrastus, jossa lapset ja nuoret oppivat ja viihtyvät. Koulutuksia järjestetään seurojen tilauksesta ja koulutukset ovat avoimia myös muiden seurojen ohjaajille.

Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa
(valmentajakoulutuksen taso 1)

Valmentajakoulutuksen taso 1 Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa on luonteva koulutus ohjaajakoulutuksen jälkeen. Koulutuksen kohderyhmä on seuran 11–17-vuotiaiden ryhmien valmentajat. Koulutuksia järjestetään seurojen tilauksesta ja koulutukset ovat avoimia myös muiden seurojen ohjaajille.

Tervetuloa ohjaajaksi -koulutus

Tervetuloa ohjaajaksi on Olympiakomitean starttikoulutus urheiluseurojen uusille ja aloitteleville, pääasiassa 6 – 11 -vuotiaiden lasten kanssa toimiville ohjaajille tai ohjaajaksi aikoville. Koulutuksen voi suorittaa Olympiakomitean verkkokoulutuksena tai hakeutumalla Liikunnan aluejärjestöjen järjestämiin yleisiin Tervetuloa ohjaajaksi -koulutuksiin.

Tervetuloa ohjaajaksi -verkkokoulutus (n.35min) sisältää seuraavat osiot:

  • Perustietoa ohjauksesta
  • Ohjaamisen suunnittelu
  • Ohjaaminen
  • Oma kehittyminen
  • Tukimateriaalia ohjaajalle

Koulutus on maksuton.

Vastuullinen valmentaja

Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus (n.90min)

Vastuullisen valmentajan verkkokurssilla tutustut vastuulliseen ja hyvään valmentamiseen sekä opit fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä. Kurssin suorittamalla osoitat sitoutumisesi vastuulliseen valmentamiseen. Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille urheilun ja liikunnan parissa toimiville ohjaajille ja valmentajille ja sen kesto on noin 1 – 1,5h. Verkkokurssi on maksuton.

  • vastuullinen ja hyvä valmentaminen
  • fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallinen toimintaympäristö

https://oppimisareena.fi/

Tutustu liikunnan aluejärjestöjen yhteiseen koulutuskalenteriin tai ota yhteyttä lähimpään aluejärjestöösi.