Kartta

Karttatoimintaa johtaa, valvoo ja ohjaa SSL:n karttaryhmä. Siihen kuuluvat liiton karttavastaava/karttavalvoja, karttasihteeri, neljä jäsentä ja toimiston edustaja. Kullakin alueella on karttavalvoja, jonka tehtäviä ovat alueen maastovarauksista, kartoitusluvista sekä karttaraportoinnista huolehtiminen. Suomessa tehdään vuosittain n. 330 suunnistus-, 50 sprinttisuunnistus-, 50 opetus-, 25 hiihtosuunnistus- ja 10 pyöräsuunnistuskarttaa. Vuosittain kartoitetun alueen pinta-ala n. 1800 km2 ja painosmäärä noin 1 miljoona kpl. Karttojen valmistamisesta vastaavat lähinnä seurat.

Lisätietoja

SSL:n karttavastaava/karttavalvoja Pasi Jokelainen, 0400 608 184,
pasi.jokelainen (a) mapline.fi


Oikopolkuja
Karttatoiminta Suomessa ::  Karttarekisteri :: Suunnistuskartta :: Kartan ladattavat materiaalit