Seurajohtaminen

Seuran johtaminen on laaja-alainen kokonaisuus, jossa onnistuminen edellyttää monenlaisten tietojen ja taitojen hallintaa.  Yleisesti johtaminen on organisaation ja siellä toimivien ihmisten ohjaamista ja asioiden organisoimista haluttuun suuntaan. Johtamista tapahtuu kaikissa organisaatioissa, mutta kuitenkin esimerkiksi liikeyritystä ja urheiluseuraa johdetaan varsin erilaisista lähtökohdista.

Liikunta- ja urheiluseurat ovat pääosin aatteellisia, taloudellista voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä, joissa suurin osa toimijoista on vapaaehtoisia. Vapaaehtoistoimintaa pidetäänkin edelleen seurojen tärkeimpänä voimavarana. Viime vuosien aikana seuratoimintaan on kuitenkin yhä enemmän palkattu työntekijöitä ja yritysmaailman tavoin seuran vision, strategian, palveluiden ja tuotteiden kehittäminen jäsenien ja harrastelijoiden houkuttelemiseksi tulee entistä tärkeämmäksi.

Näillä sivuilla ylläpidetään seuran johtamiseen liittyviä oppaita, materiaaleja ja työkaluja. Palautetta sivujen sisällöstä voi lähettää Suunnistusliiton seuratoimintaan, seuratoiminta(a)suunnistusliitto.fi

Seurajohdon tukimateriaali
Seura työnantajana