Seurakehittäminen

Seurakehittäminen on seuran toiminnan ja toimintatapojen uudistamista tai muuttamista. Seurakehittäminen voi olla kokonaisvaltaista seuran toimintojen tarkastelua ja kehittämistä tai jatkuvaa pienien muutosten tekemistä arjessa. Seurojen toimintaympäristön muuttuessa myös seurojen on hyvä säännöllisin väliajoin arvioida ja kehittää omaa toimintaa.

Tukea, apua ja työkaluja seurakehittämiseen:

Kysy tai pyydä rohkeasti apua seurakehittämiseen Suomen Suunnistusliiton seuratoimintapäälliköltä tai oman liikunnan aluejärjestösi seurakehittäjältä.