Sprinttisuunnistuskartta

Sprinttisuunnistuskartan mittakaavat ovat 1:4000 ja 1:5000.

Sprinttisuunnistuskartan valmistamista ohjataan kansainvälisen sprinttisuunnistuskartan kuvausohjeen avulla.

Taustaa

Suunnistuskartan nykyiset kansainväliset kuvausohjeet (International Specification for Orienteering Maps, ISOM 2000) ovat olleet voimassa vuodesta 2000.

Sprinttisuunnistus tuli mukaan MM-kilpailujen ohjelmaan Tampereen MM-kilpailuissa vuonna 2001. Tuolloin IOF alkoi laatia sprinttisuunnistuskartalle omia kuvausohjeita, koska ISOM 2000 ei kaikin osin ole riittävä esim. kaupunkialueiden kuvaamiseen.

Kuvausohjeiden laatimisesta vastasi IOF:n karttakomissio vuosina 2003-2005. IOF:n hallitus hyväksyi huhtikuussa 2005 sprinttisuunnistuskartan kansainväliset kuvausohjeet (International Specification for Sprint Orienteering Maps, ISSOM 2005) ja voimassa ne olivat 15.4.2005 alkaen

Vuoden 2006 aikana IOF teki muutamia tarkistuksia symboleihin ja yhtenäisti niiden määrittelyä ISOM2000-symbolien verrattuna. Tarkistettu versio (International Specification for Sprint Orienteering Maps, ISSOM 2007) tuli voimaan 1.1.2007

Itsenäinen, erillinen karttatyyppi

ISSOM perustuu kansainvälisiin suunnistuskartan kuvausohjeisiin (ISOM2000). Jokaisen kilpailijan ja kartantekijän tulee kuitenkin ymmärtää, että ISSOM 2007 on itsenäinen kuvausohje.

Sprinttisuunnistuksen määritelmä

Sprinttisuunnistuskartan merkittävimmät erot verrattuna suunnistuskarttaan:

  • Tärkein ero on se, että sprinttisuunnistuskartassa paksuilla mustilla viivoilla kuvataan kulkuesteitä, kuten aitoja, muureja ja jyrkänteitä. Kilpailujen tasapuolisuuden saavuttamiseksi kaikki kohteet, jotka on kartoitettu esteeksi, ovat myös kiellettyjä kulkea (ylittää, alittaa, kiivetä ylös, hypätä alas ja mennä läpi).
  • Sprinttikartan viralliset mittakaavat ovat 1:4000 ja 1:5000 ja käyräväli 2 tai 2.5 m. Näiden vaihtoehtojen kaikkia neljää kombinaatiota on mahdollista käyttää
  • Kaikki kadut ja muut kovapintaiset hyvin juostavat alueet ja väylät kuvataan vaalealla ruskealla (10, 20 tai 30 %) tai valkoisella, jos kartan alueella ei ole metsää lainkaan. Metsäalueilla kontrastin parantamiseksi voidaan käyttää +20 % tummempaa ruskeaa
  • Rakennukset kuvataan 0.14 mm mustalla reunaviivalla ja 50-65 %:n mustalla täytöllä, jotta ratamerkinnät ja korkeuskäyrät (jotka piirretään rakennusten läpi) näkyvät
  • Katokset kuvataan 0.07 mm reunaviivalla ja 20 % mustalla täytöllä
  • Syvät vesistöt: sininen 100 % tai 75 % ja 0.18 mm musta rantaviiva
  • Alle 50 cm matalat juoksukelpoiset vesistöt: sininen 30 %, rantaviiva 0.18 mm sininen 100%

Metsämaasto kuvataan sprinttisuunnistuskartalla lähestulkoon samalla tavalla kuin suunnistuskartalla. Isot jyrkänteet kuvataan kulkuesteinä, joten kilpailija ei saa hypätä sellaiselta alas ei eikä kiivetä isoa jyrkännettä ylös. Metsämaastossa on tärkeätä kuvata tarkoin kulkua hidastavat alueet ja niiden hidastavuuden aste. Myös kiellettyjen alueiden ja etenkin niiden reunojen kuvaaminen yksikäsitteisesti on tärkeätä.

Sprinttisuunnistuskartan kansainväliset kuvausohjeet

Kuvausohjeet (pdf-tiedosto)

Linkistä ladattavissa oleva kuvausohjeteksti on englanninkielisen version suora käännös.

Esim. 415 Viljelty maa ei kv. kuvausohjeessa ole pysyvästi kielletty alue, kuten ei myöskään ISOM2000:ssa. Suomessa lajisäännön mukaan viljellylle maalle ja pellolle meneminen on pysyvästi kielletty. Niin ikään sprinttisuunnistuskarttaan kulkuesteenä tai kiellettynä alueena kuvattua kohdetta ei saa käyttää kulkureittinä eikä tällaista kohdetta saa myöskään ylittää, alittaa, mennä läpi eikä muullakaan tavoin käyttää.

Virallisen englanninkielisen version voi ladata IOF:n karttakomission sivulta: http://lazarus.elte.hu/mc

OCAD-symbolitiedostot

Tästä voi ladata voimassa olvien kuvausohjeiden (ISSOM 2007) mukaisen symbolitiedoston
OCAD6-muodossa (zip) , OCAD8-muodossa (zip)   ja OCAD9-muodossa (zip) .

OCAD 9-muotoinen symbolitiedosto on ns. alkuperäinen, josta on tallennettu symbolitiedosto myös OCAD8- ja OCAD 6-muotoon. Osa OCAD 9-version ominaisuuksista ei ole käytössä 6-versiossa. Symbolitiedosto sinänsä ei ole mikään kuvausohje. Se on IOF:n ja SSL:n palvelua kartantekijöille. Symbolitiedostot värirakenteineen on toki pyritty laatimaan kuvausohjeen mukaiseksi.

HUOM: Ladattavat symbolitiedostot eivät suoraan ole käytettävissä ISSOM2005:n mukaisesti tehdyissä kartoissa lähinnä erilaisen värirakenteen takia. ISSOM2005:n mukaan tehtyjä karttoja päivitettäessä uudet symbolit ja tulostusta ohjaavat värit pitää asetella ISSOM2007:n mukaisesti erikseen.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail