Sprinttisuunnistuskartta

Päivitetty 4.4.2022

Sprinttisuunnistuskartan mittakaava on 1:4000. Kansainvälisen sprinttikartan kuvausohjeen mukaisesti myös karttasuurennos 1:3000 on sallittu.

Sprinttisuunnistuskartan valmistamista ohjataan kansainvälisen sprinttisuunnistuskartan kuvausohjeen avulla (ISSprOM2019-2).

Kuvausohjeet ja OCAD-tiedostot

Sprinttisuunnistuskartan  OCAD-tiedostot ovat ladattavissa SSL:n materiaalikansiosta.
Virallinen IOF:n kuvausohje on IOF:n karttasivulla.
Ladattavissa oleva SSL:n OCAD-tiedosto on OCAD2019-muodossa, joka voidaan avata ja tallentaa muihin tiedostoversioihin myös ilmaisohjelmalla OCAD Viewer.
SSL:n OCAD-tiedostossa on mukana myös RR-ratojen oranssi väri mahdollisille RR-siimareille.

Näkyvimmät uudistukset ISSprOM2019-2 -ohjeissa:
  • Mahdollisuus kuvata kartalle yksinkertaisia 2-tasoisia alueita.
  • Tunnelin karttamerkki.
Taustaa

Sprinttisuunnistus tuli mukaan MM-kilpailujen ohjelmaan Tampereen MM-kilpailuissa vuonna 2001. Tuolloin IOF alkoi laatia sprinttisuunnistuskartalle omia kuvausohjeita. Kuvausohjeiden laatimisesta vastasi IOF:n karttakomissio vuosina 2003-2005. IOF:n hallitus hyväksyi huhtikuussa 2005 sprinttisuunnistuskartan kansainväliset kuvausohjeet (International Specification for Sprint Orienteering Maps, ISSOM2005).

Vuoden 2006 aikana IOF teki muutamia tarkistuksia symboleihin ja yhtenäisti niiden määrittelyä ISOM2000-symbolien verrattuna. Tarkistettu versio ISSOM2007 tuli voimaan 1.1.2007. ISSprOM2019 otettiin kokonaisuudessaan käyttöön 1.1.2020. Nykyinen kuvausohje ISSprOM2019-2 otettiin käyttöön alkuvuodesta 2022.

Itsenäinen, erillinen karttatyyppi

Sprinttisuunnistuskartta (ISSprOM2019-2) perustuu kansainvälisiin suunnistuskartan kuvausohjeisiin (ISOM2000 ja ISOM2017-2). Jokaisen kilpailijan ja kartantekijän tulee kuitenkin ymmärtää, että ISSprOM2019-2 on itsenäinen kuvausohje.

Tärkein ero verrattuna suunnistuskarttaan on se, että sprinttisuunnistuskartassa paksuilla mustilla viivoilla kuvataan kulkuesteitä, kuten aitoja, muureja ja jyrkänteitä. Kilpailujen tasapuolisuuden saavuttamiseksi kaikki kohteet, jotka on kartoitettu esteeksi, ovat myös kiellettyjä kulkea (ylittää, alittaa, kiivetä ylös, hypätä alas ja mennä läpi).

Metsämaasto kuvataan sprinttisuunnistuskartalla lähestulkoon samalla tavalla kuin suunnistuskartalla. Isot jyrkänteet kuvataan kulkuesteinä, joten kilpailija ei saa hypätä sellaiselta alas ei eikä kiivetä isoa jyrkännettä ylös. Metsämaastossa on tärkeätä kuvata tarkoin kulkua hidastavat alueet ja niiden hidastavuuden aste. Myös kiellettyjen alueiden ja etenkin niiden reunojen kuvaaminen yksikäsitteisesti on tärkeätä.