Sprinttisuunnistuskartta

Sprinttisuunnistuskartan mittakaava on ensisijaisesti 1:4000. Kansainvälisen sprinttikartan kuvausohjeen mukaisesti myös 1:5000 on sallittu, mutta sitä ei suositella käytettäväksi kilpailuissa. Poikkeustapauksessa SSL:n karttaryhmä voi myöntää hakemuksesta luvan käyttää muuta mittakaavaa kuin 1:4000 tai 1:5000 (esim. 1:3000 on mahdollinen tarvittaessa Suomessa).

Sprinttisuunnistuskartan valmistamista ohjataan Kansainvälisen sprinttisuunnistuskartan kuvausohjeen avulla.

Vuonna 2019 voimassa olevat sprinttisuunnistuskartan kuvausohjeet:

Vuoden 2020 alusta tulee voimaan uusi sprinttisuunnistuskartan kuvausohje. SSL julkaisee uuden kuvausohjeen suomennokset vuoden 2019 aikana. Tällä hetkellä viralliset karttasäännöt löytyvät IOF:n materiaaleista.

Taustaa

Sprinttisuunnistus tuli mukaan MM-kilpailujen ohjelmaan Tampereen MM-kilpailuissa vuonna 2001. Tuolloin IOF alkoi laatia sprinttisuunnistuskartalle omia kuvausohjeita. Kuvausohjeiden laatimisesta vastasi IOF:n karttakomissio vuosina 2003-2005. IOF:n hallitus hyväksyi huhtikuussa 2005 sprinttisuunnistuskartan kansainväliset kuvausohjeet (International Specification for Sprint Orienteering Maps, ISSOM2005).

Vuoden 2006 aikana IOF teki muutamia tarkistuksia symboleihin ja yhtenäisti niiden määrittelyä ISOM2000-symbolien verrattuna. Tarkistettu versio ISSOM2007 tuli voimaan 1.1.2007.

Vuonna 2018 on tulossa seuraava päivitetty versio sprinttikartan kuvausohjeista. Siinä huomioidaan yhteensopivuus ISOM2017-ohjeen kanssa sekä korjataan muutamia käytännössä havaittuja epäkohtia.

Itsenäinen, erillinen karttatyyppi

ISSOM perustuu kansainvälisiin suunnistuskartan kuvausohjeisiin (ISOM2000 ja ISOM2017). Jokaisen kilpailijan ja kartantekijän tulee kuitenkin ymmärtää, että ISSOM2007 on itsenäinen kuvausohje.

Sprinttisuunnistuskartan merkittävimmät erot verrattuna suunnistuskarttaan:

  • Tärkein ero on se, että sprinttisuunnistuskartassa paksuilla mustilla viivoilla kuvataan kulkuesteitä, kuten aitoja, muureja ja jyrkänteitä. Kilpailujen tasapuolisuuden saavuttamiseksi kaikki kohteet, jotka on kartoitettu esteeksi, ovat myös kiellettyjä kulkea (ylittää, alittaa, kiivetä ylös, hypätä alas ja mennä läpi).
  • Kaikki kadut ja muut kovapintaiset hyvin juostavat alueet ja väylät kuvataan vaalealla ruskealla (10, 20 tai 30 %) tai valkoisella, jos kartan alueella ei ole metsää lainkaan. Metsäalueilla kontrastin parantamiseksi voidaan käyttää +20 % tummempaa ruskeaa
  • Rakennukset kuvataan 0.14 mm mustalla reunaviivalla ja 50-65 %:n mustalla täytöllä, jotta ratamerkinnät ja korkeuskäyrät (jotka piirretään rakennusten läpi) näkyvät
  • Katokset kuvataan 0.07 mm reunaviivalla ja 20 % mustalla täytöllä
  • Syvät vesistöt: sininen 100 % tai 75 % ja 0.18 mm musta rantaviiva
  • Alle 50 cm matalat juoksukelpoiset vesistöt: sininen 30 %, rantaviiva 0.18 mm sininen 100%

Metsämaasto kuvataan sprinttisuunnistuskartalla lähestulkoon samalla tavalla kuin suunnistuskartalla. Isot jyrkänteet kuvataan kulkuesteinä, joten kilpailija ei saa hypätä sellaiselta alas ei eikä kiivetä isoa jyrkännettä ylös. Metsämaastossa on tärkeätä kuvata tarkoin kulkua hidastavat alueet ja niiden hidastavuuden aste. Myös kiellettyjen alueiden ja etenkin niiden reunojen kuvaaminen yksikäsitteisesti on tärkeätä.

OCAD-symbolitiedostot

Spinttisuunnistuskartan OCAD-tiedostot löytyvät SSL:n materiaalikansiosta.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail