Koulu kartalla

Suunnistusseurojen ja lajin kannalta on tärkeää, että koululaiset saavat hyvää, oman taitotason mukaista suunnistusopetusta kouluissa. Ideoita ja tukea kouluyhteistyön kehittämiseksi ja toteutukseen seurat ja opettajat saavat Suunnistusliiton Koulu kartalla -sivustolta.

Hyppää mukaan Koulu kartalla sivustolle!

Seuraa Kerttu-ketun seikkailuja Instassa @koulukartalla tilillä.

Koulu kartalla – suunnistaen lisää liikettä

Suunnistusliiton Koulu kartalla -sivusto luo uutta ja innostavaa koulusuunnistuksen toteuttamismallia. Sivusto madaltaa opettajien kynnystä järjestää koulusuunnistusta, innostaa lapsia ja nuoria suunnistamaan ja helpottaa koulun ja seuran yhteistyötä. Harjoitusvinkit sopivat hyvin myös seurojen suunnistuskouluihin ja ohjaajille. Mikäli suunnistusharrastuksen aloittaminen kiinnostaa, kannattaa tutustua paikallisen seuran tarjontaan tai lähteä omatoimirasteille. Suunnistusseurojen yhteystiedot löytyvät Suomen Suunnistusliiton palvelusta.

Koulu kartalla -hanke perustettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana vuosien 2017-2019 aikana. Vuosina 2020-2022 ohjelma on saanut tukea Urlus-säätiöltä.

Olé kartalla!

Olé kartalla! on Suunnistusliiton laatima koulusuunnistuksen malli. Olé kartalla! -sivusto esittelee yksinkertaisesti ja selkeästi, miten suunnistusta voidaan toteuttaa kouluissa hauskalla ja innostavalla tavalla. Sivustolta löytyy runsaasti ideoita ja materiaalia suunnistuksen järjestämiseksi koulujen ja kerhojen liikuntatunneilla. nuorisoOleKartallaLapinakyva

 
Malliharjoituksia koulujen suunnistustunneille

Opetushallituksen www-sivuilta EDU.FI löytyy Suunnistusliiton kanssa yhteistyössä tehtyjä opetusmateriaalia ja vinkkejä peruskoulujen liikuntatuntien suunnistusopetukseen. Lisäksi materiaalia ja vinkkejä suunnistuksen opetukseen kouluissa löytyy Jani Lakasen ja Heikki Toivion tekemiltä sivuilta

Yhteistyö koulun ja seuran välillä

Toimiva yhteistyö suunnistuksen harrastajien ja koulujen välillä luo paremmat mahdollisuudet suunnistustuntien onnistuneeseen toteutukseen ja jättää opettajalle aikaa itse opetukseen, taitojen kehittämiseen ja liikuntaan. Kun oppilailla on suunnistustunneilla hauskaa ja he saavat tietoa paikallisen suunnistusseuran aktiivisesta nuorisotoiminnasta, myös suunnistusta harrastavien lasten määrä paikkakunnalla kasvaa.

Koulusuunnistuksessa on huomioitava, että oppilaiden motivaatio, taitotaso ja liikuntaedellytykset vaihtelevat. Koululiikunnassa pitää huomioida kaikki oppilaat ja pyrkiä löytämään opetustapoja, joilla innostetaan erilaisia ja eritaitoisia oppilaita liikkumaan ja kehittämään omia taitojaan vertaamatta ja kilpailematta liikaa muita vastaan.

Opettajien oma suunnistusosaaminen saattaa olla heikkoa, joten opettajien koulutus on myös yksi sopiva yhteistyön muoto.

Mikä on oman seuran resursseihin sopiva yhteistyömuoto

Koko kunnan koulujen yhteinen suunnistuspäivä? Rastiseikkailun järjestäminen? Opettajien koulutusilta? Kiintorastiverkosto lähimaastoon? Yksittäiset koulusuunnistustempaukset eri kouluilla? Kuka on vastuussa suunnittelusta, kuka toteutuksessa päiväsaikaan?  

Koulukartta

Mielekkäiden kokemusten takana on hyvä, paikkansapitävä ja ymmärrettävä kartta. Kartan valmistuksessa tarvitaan yhteistyötä suunnistusseurojen ja koulun kanssa.  Koulujen pihakarttojen valmistukseen riittävät taidot on usein suunnistuksen aktiivisella harrastajalla ja seuran nuorilla.

Suunnistusseurojen tulee neuvotella koulukarttojen rahoituksesta kuntien kanssa. Seurojen tulee valvoa etujaan ja pyrkiä siihen, että suunnistuskartat rinnastetaan kuntien budjeteissa samanlaiseksi kunnallisiksi liikunta- ja urheilupaikoiksi kuin muutkin liikuntapaikat. Lähtökohtana tulee olla se, että kunta maksaa koulukartat kokonaisuudessaan. Mikäli kunta ei tähän perustellusta syystä kuitenkaan lähde, seura voi kertoa, että osa kustannuksista voidaan kattaa liiton jakamalla karttarahalla. Yksi mahdollisuus on kolmikantasopimus: seura vastaa kartan tekemisestä, liitto osallistuu kustannuksiin karttarahalla ja kunta antaa pohjakartat ilmaiseksi käyttöön ja maksaa vähintään kartan tulostuskustannukset.