Huippusuunnistuksessa vaadittavat ominaisuudet

< Lajianalyysin pääsivu

Lajivalmennuksen problematiikkaa on hyvä lähteä purkamaan siitä, mitä lajin kilpailusuoritus huipputasolla vaatii. Jokaisella meillä on omanlaisemme käsitys siitä, mikä on kestävyyden, voiman tai nopeuden merkitys suunnistuksen lajisuorituksessa. Toisaalta on helppo ymmärtää, että motorisen taitavuuden elementit ovat suunnistusjuoksussa merkittävämmässä roolissa kuin vaikkapa ratajuoksussa. Kognitiivisen taidon osa-alueiden – tai lajinomaisemmin suunnistustaidon – vaatimuksetkin tiedetään ja tunnustetaan. Urheilijan psyyken merkitys huippusuorituksessa on niin ikään merkityksellinen. Stressin ja keskittymisen hallinta nousee yleensä sitä enemmän esille, mitä tärkeämmästä kilpailusta on kysymys.

Huippusuunnistajalta vaaditaan menestymiseen monenlaisia ominaisuuksia suunnistustaitoon, fysiikkaan, psyykeen ja taktiikkaan liittyen. Harjoitusmäärille ei ole mielekästä asettaa minimivaatimuksia, sillä motivoitunut ja huipulle tähtäävä urheilija harjoittelee kaikkia ominaisuuksia niin paljon kuin oma keho kestää. Laadukkuus ja monipuolisuus ovat kuitenkin viime kädessä huipulle tähtäävän harjoittelun ydin.

Suunnistuksessa on edelleen tyypillistä olla ”all around”-huippu, eli hallita kaikki matkat hyvin. Erityisesti naisissa muutamat huippuyksilöt pystyvät voittamaan samoissa MM-kisoissa useita henkilökohtaisia mitaleja. Miesten suunnistushuipulla tämä on ollut viime vuosina vaikeampaa, mikä puoltaa panostamista matkakohtaisesti omien vahvuuksien mukaan. Suunnistuksen kansainvälisellä huipulla taso on kova ja henkilökohtaisen MM-mitalin saavuttaminen vaatii lahjakkuuden lisäksi useiden vuosien määrätietoista ja laadukasta harjoittelua. On arvokkaampaa voittaa yksi maailmanmestaruus kuin saavuttaa useita muun värisiä mitaleja tai ottaa yksi mitali kuin saavuttaa useita sijoituksia kuuden parhaan joukkoon.

Taulukko: Suunnistuksen kilpailusuorituksessa vaadittavat lajiominaisuudet (Lakanen & Kähäri).

OminaisuusArvo12345678910
VoimaMaksimivoima2 XX
Kestovoima8XXXXXXXX
Nopeusvoima6XXXXXX
NopeusReaktionopeus1X         
Räjähtävä nopeus1X
Liikenopeus5XXXXX
KestävyysPeruskestävyys9XXXXXXXXX
Vauhtikestävyys10XXXXXXXXXX
Maksimikestävyys9XXXXXXXXX
Nopeuskestävyys4XXXX
TaitoTasapainokyky8XXXXXXXX
Reaktiokyky1X
Rytmikyky4XXXX
Suuntautumiskyky10XXXXXXXXXX
Erottelukyky6XXXXXX
Yhdistelykyky8XXXXXXXX
Sopeutumiskyky8XXXXXXXX
NotkeusLiikkuvuus7XXXXXXX
PsyykePäätöksenteko10XXXXXXXXXX
Temperamentti4XXXX
Sosiaalisuus1X
Suunnitelmallisuus8XXXXXXXX
Kognitiiviset taidotHavainnointi10XXXXXXXXXX
Ennakointi10XXXXXXXXXX
Ratkaisunteko10XXXXXXXXXX
Pelikäsitys0
TaktiikkaYksilötaktiikka10XXXXXXXXXX
Joukkuetaktiikka5XXXXX
EsittämistaidotIlmaisutaito0
Esittäminen0
Luovuus5XXXXX

Yllä olevassa taulukossa on kuvattu näkemys siitä, mikä on suunnistuksen kilpailusuorituksessa vaadittavien ominaisuuksien tärkeys asteikolla yhdestä kymmeneen. Arvioinnissa käytetty taulukko ei ole suunnistuksen näkökulmasta aukoton eivätkä ominaisuuksien tärkeyttä kuvaavat luvut absoluuttisia. Taulukko kuitenkin mahdollistaa oleellisimpien kehittämiskohteiden hahmottamisen vähintään suuntaa antavana. Arvioinnin kannalta oleellista on ymmärtää se, miten kukin ominaisuus on määritelty. Esimerkiksi taitoon liittyvät motorisen taitavuuden termit on ”avattu” lajianalyysin luvussa Suunnistusjuoksukyky. Lajisuoritukseen vaikuttavien ominaisuuksien koko kirjon sisäistäminen mahdollistaa lajin näkökulmasta järkevän harjoittelun. Nuorelle urheilijalle ominaisuuksien monipuolinen kehittäminen voi olla perusteltua, mutta huippu-urheilijalla harjoittelun tulee olla mahdollisimman lajinomaista.

< Lajianalyysin pääsivu


Valmennus- ja koulutusmateriaali: