Koronaviruksen vaikutukset Suomen Suunnistusliiton alaiseen toimintaan

Seuraamme viranomaisten suosituksia sekä rajoituksia, ja päivitämme tähän uutiseen ajankohtaiset tiedot.

9.9.2020 klo 10.20

7.9.2020 klo 12.00

27.8.2020 klo 16.00

25.8.2020 klo 12.30

OHJEISTUS JÄRJESTÄJILLE TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEKSI SYYSKUUSSA 2020

 Ohjeita voi soveltaen hyödyntää kansallisiin, kuntosuunnistuksiin ja mahdollisiin seuran harjoituksiin, suunnistuskouluihin jne.

Valtioneuvosto ja Aluehallintovirastot (AVI) ovat linjanneet, että koronaepidemian vuoksi 1.-30.9.2020 välisenä aikana voi järjestää yli 50 henkilön tapahtumia tietyin edellytyksin. AVI tekee päätöksiä vain kuukaudeksi eteenpäin.

Suunnistustapahtumien osanottajamäärää ei tarvitse rajata, kunhan määräysten mukaiset edellytykset täyttyvät.

Kaikessa toiminnassa on noudatettava viranomaismääräyksiä. Koronatartuntojen lisäännyttyä elokuussa on ohjeistusten noudattamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Käsihygienia ja etäisyyksien pitäminen kaikissa tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää tartuntojen ehkäisemiseksi.

Viranomaismääräykset ja -suositukset:

Koronatartuntojen välttämiseksi syyskuussa 2020 seuraavia suosituksia on hyvä noudattaa:

 Jos itsellä tai läheisillä on hengitystieoireita tai vastaavia, ei saa lähteä mukaan tapahtumiin

 • Jos itsellä tai läheisillä on hengitystieoireita tai vastaavia, ei saa lähteä mukaan tapahtumiin
 • Autokuntiin mielellään vain saman perheen jäseniä huomioiden henkilöiden lähtöajat
 • Tapahtumaan osallistumattomien henkilöiden ei tulisi saapua tapahtumaan
 • Seurojen bussikuljetuksia ei suositella. Jos bussikuljetus kuitenkin järjestetään, suositellaan kasvomaskien käyttöä busseissa
 • Mahdollisen pesupaikan järjestelyissä on huomioitava väljyys ja vältettävä ruuhkia pesupaikalla
 • Mahdollisten tulostaulujen sijoittelun tulisi olla riittävän väljää
 • WC-tilojen pinnat on puhdistettava usein mielellään desinfioivalla puhdistusaineella
 • Myytäessä kahvila- tai ruokatuotteita, on tarjottava riittävästi tilaa tuotteiden nauttimiseen
 • Lähtöpaikoilla oltava tilaa, myös lähtöpaikkojen ”minuuttikynnykset” väljiksi. Esim. 5 metrin välein 5 m leveät kynnykset. Pyrittävä järjestämään niin, etteivät kilpailijat joudu olemaan 1,5 metriä lähempänä
 • Lähtövälejä harvennettava, lähdöt esim. vähintään 2 minuutin välein. Tapahtumat venyvät, mutta turvallisuus lisääntyy. Koko päivä on hyvä käyttää hyväksi.
 • Vapaiden lähtöaikojen käyttö varsinkin 35-vuotiaiden ja vanhempien sarjoissa on mahdollista. Tällöin lähtöpaikasta on kuitenkin tehtävä riittävän väljä, jotta lähtöä odottavilla on mahdollisuus säilyttää riittävä etäisyys toisiinsa.
 • Mahdollisuuksien mukaan voi jakaa osan sarjoista tapahtuviksi aamupäivällä ja osan iltapäivällä (esimerkki: vanhemmat sarjat aamupäivällä ja nuoremmat sarjat iltapäivällä)
 • Kilpailuohjeessa voidaan ohjeistaa toimimaan niin, että autosta siirrytään suoraan lähtöpaikalle ja maalista suoraan takaisin
 • Kaikki info, kilpailuohjeet, lähtöajat, tulokset ym. mahdollisuuksien mukaan vain netissä
 • Odotteluvaiheessa oleskelu väljästi, oltava paljon tilaa kisapaikoilla
 • Käsidesit maalissa esim. ennen kilpailukortin purkua
 • Kilpailutilanteessa: ei tönimisiä ym. ruuhkia leimatessa rastilla eikä loppusuoralla, vältettävä rastilla leimasimeen ja rastipukkiin koskemista
 • Maaston ja toimintojen salliessa, lähtöpaikkojen lisäksi myös maalipaikkoja voi olla esimerkiksi kaksi
 • Viestejä voidaan järjestää, kunhan huomioidaan toimintojen riittävä väljyys lähikontaktien välttämiseksi. Riittävistä hajonnoista on huolehdittava.

20.8.2020

3.8.2020 klo 9.50

8.7.2020 klo 9.45

OHJEISTUS JÄRJESTÄJILLE TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEKSI ELOKUUSSA 2020

Ohjeita voi soveltaen hyödyntää kansallisiin, kuntosuunnistuksiin ja mahdollisiin seuran harjoituksiin, suunnistuskouluihin jne.

Valtioneuvosto ja Aluehallintovirastot (AVI) ovat linjanneet, että koronaepidemian vuoksi 1.-31.8.2020 välisenä aikana voi järjestää yli 500 henkilön tapahtumia tietyin edellytyksin. AVI tekee päätöksiä vain kuukaudeksi eteenpäin. Päivitämme ohjeistusta syyskuun osalta AVI:n päätösten jälkeen.

Suunnistustapahtumien osanottajamäärää ei tarvitse rajata, kunhan määräysten mukaiset edellytykset täyttyvät.

Kaikessa toiminnassa on noudatettava viranomaismääräyksiä.

Viranomaismääräykset ja -suositukset:

Koronatartuntojen välttämiseksi elokuussa 2020 seuraavia suosituksia on hyvä noudattaa:

 • Jos itsellä tai läheisillä on hengitystieoireita tai vastaavia, ei saa lähteä mukaan tapahtumiin
 • Autokuntiin mielellään vain saman perheen jäseniä huomioiden henkilöiden lähtöajat
 • Tapahtumaan osallistumattomien henkilöiden ei tulisi saapua tapahtumaan
 • Ei seurojen bussikuljetuksia
 • Mahdollisen pesupaikan järjestelyissä on huomioitava väljyys ja vältettävä ruuhkia pesupaikalla
 • Mahdollisten tulostaulujen sijoittelun tulisi olla riittävän väljää
 • WC-tilojen pinnat on puhdistettava usein mielellään desinfioivalla puhdistusaineella
 • Myytäessä kahvila- tai ruokatuotteita, on tarjottava riittävästi tilaa tuotteiden nauttimiseen.
 • Lähtöpaikoilla oltava tilaa, myös lähtöpaikkojen ”minuuttikynnykset” väljiksi. Esim. 5 metrin välein 5 m leveät kynnykset. Pyrittävä järjestämään niin, etteivät kilpailijat joudu olemaan 1,5 metriä lähempänä toisiaan.
 • Lähtövälejä harvennettava, lähdöt esim. vähintään 2 minuutin välein. Tapahtumat venyvät, mutta turvallisuus lisääntyy. Koko päivä on hyvä käyttää hyväksi.
 • Vapaiden lähtöaikojen käyttö varsinkin 35-vuotiaiden ja vanhempien sarjoissa on mahdollista. Tällöin lähtöpaikasta on kuitenkin tehtävä riittävän väljä, jotta lähtöä odottavilla on mahdollisuus säilyttää riittävä etäisyys toisiinsa.
 • Mahdollisuuksien mukaan voi jakaa osan sarjoista tapahtuviksi aamupäivällä ja osan iltapäivällä (esimerkki: vanhemmat sarjat aamupäivällä ja nuoremmat sarjat iltapäivällä)
 • Kilpailuohjeessa voidaan ohjeistaa toimimaan niin, että autosta siirrytään suoraan lähtöpaikalle ja maalista suoraan takaisin autolle.
 • Kaikki info, kilpailuohjeet, lähtöajat, tulokset ym. mahdollisuuksien mukaan vain netissä
 • Odotteluvaiheessa oleskelu väljästi, oltava paljon tilaa kisapaikoilla
 • Käsidesit maalissa esim. ennen kilpailukortin purkua
 • Kilpailutilanteessa: ei tönimisiä ym. ruuhkia leimatessa rastilla eikä loppusuoralla, vältettävä rastilla leimasimeen ja rastipukkiin koskemista
 • Maaston ja toimintojen salliessa, lähtöpaikkojen lisäksi myös maalipaikkoja voi olla esimerkiksi kaksi
 • Viestejä voidaan järjestää, kunhan huomioidaan toimintojen riittävä väljyys lähikontaktien välttämiseksi. Riittävistä hajonnoista on huolehdittava

SSL:n ohjeistus tapahtumajärjestäjille elokuuksi 2020

1.7.2020 klo 11.00

Koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten ja määräysten sekä osallistujien turvallisuuden vuoksi suunnistuksen SM-keskimatka järjestetään vuonna 2020 kaksipäiväisenä kilpailuna totutun yhden päivän sijaan. Vaikka epidemia on hellittänyt, tapahtumajärjestelyille on edelleen olemassa rajoituksia. SM-keskimatka järjestetään 29.-30.8. ja järjestäjä Suunta Jyväskylä tiedottaa järjestelyihin liittyvistä asioista erikseen. Lue lisää >>

27.5.2020 klo 12.30

Kilpailutapahtumaan liittyvää kilpailijamaksua laskettaessa menetellään seuraavasti:
Jos kilpailun sarjatarjonta jaetaan kahteen osaan, jotka järjestetään eri aikaan (esim. koronaepidemian vuoksi), niin eri osat lasketaan yhdeksi kilpailupäiväksi.

27.5.2020 klo 10.00

Seurojen osanottomaksuista vastaavien on hyvä käydä IRMAssa tarkistamassa onko seuralle erääntynyt maksettavaksi kilpailujen osanottomaksuja. Tarkistus on hyvä tehdä melko usein niin kauan, kun osanottajamäärärajoitukset kilpailuihin ovat voimassa.

Valitettavasti sellaisten kilpailujen osalta, joissa ilmoittautuminen suljetaan osanottajamäärän täyttyessä ennen varsinaisen ilmoittautumisportaan sulkeutumista, seuroille ei lähde muistutusviestejä maksettavista osanottomaksuista.

22.5.2020 klo 10.00

Ohje kilpailun ilmoittautumisen päättämiseksi IRMAssa osanottajamäärän täyttyessä

Koronarajoitusten vuoksi 1.6.2020 alkaen ainakin 31.7.2020 saakka kilpailujen osanottajamäärä on Suomen Suunnistusliiton ohjeistuksella rajattu 460 osanottajaan.

Järjestäjän tulee seurata ilmoittautuneiden määrän kehitystä ja lopetettava ilmoittautumisten vastaanottaminen, kun raja saavutetaan.

Tämä sama ohje pätee, vaikka rajoitusmäärä olisi jokin muukin kuin 460.

Ilmoittautuneiden määrän näkee klikkaamalla IRMAn kilpailukalenterissa kilpailun nimeä, valitsemalla Ilmoittautumisraportit ja edelleen Tilasto sarjoittain.

Ilmoittautumisen päättäminen IRMAssa tapahtuu seuraavasti:

 • Kirjaudutaan IRMAan järjestävän seuran pääkäyttäjänä
 • Valitaan kyseisen kilpailun kohdalta kalenterissa Kilpailuhallinta
 • Valitaan Muokkaa kilpailua
 • Valitaan Ilmoittautumisportaat ja sarjat
 • Muutetaan avoinna olevan ilmoittautumisportaan ja kaikkien sen jälkeenkin olevien ilmoittautumisportaiden päättymispäiväksi tätä toimenpidettä edeltävä päivä (esim. jos toimenpide tehdään 22.5.2020 valitaan päättymispäiväksi 21.5.2020)
 • Painetaan Tallenna

Ilmoittautumisen päättämisen onnistumisen voi tarkistaa IRMAn kalenterissa. Kun kilpailupäivän kohdalla ei ole enää näkyvissä Ilmoittaudu linkkiä, on päättäminen onnistunut.

19.5.2020 klo 13.00

OHJEISTUS TAPAHTUMAJÄRJESTÄJILLE ENINTÄÄN 500 HENKILÖN TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEKSI

Ohjeita voi soveltaen hyödyntää kansallisiin, kuntosuunnistuksiin ja mahdollisiin seuran harjoituksiin, suunnistuskouluihin jne.

Valtioneuvosto on linjannut, että korona-epidemian vuoksi 31.7.2020 saakka voi järjestää enintään 500 henkilön tapahtumia. Aluehallintovirastot ovat antaneet ohjeet 50-500 hengen yleisötilaisuuksien järjestämiseen ja ne voi lukea tästä linkistä.

Jotta 500 henkilön rajoitus ei ylity, voidaan kilpailuihin ja muihin tapahtumiin ottaa enintään 460 kilpailijaa, koska tapahtumassa on myös toimitsijoita ja jokunen huoltajakin mahdollisesti. Tapahtuman kaikkien henkilöiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 500 henkilöä. Osanottajamäärän rajaaminen tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä erillisen ohjeen mukaisesti.

Kaikessa toiminnassa on noudatettava viranomaismääräyksiä.

Koronatartuntojen välttämiseksi:

 • Jos itsellä tai läheisillä hengitystieoireita tai vastaavia, ei saa lähteä mukaan tapahtumiin
 • Autokuntiin mielellään vain saman perheen jäseniä huomioiden henkilöiden lähtöajat
 • Tapahtumaan osallistumattomien henkilöiden ei tulisi saapua tapahtumaan
 • Ei seurojen bussikuljetuksia
 • Ei pesupaikkaa
 • Ei tulostauluja
 • WC-tilojen pinnat on puhdistettava usein mielellään desinfioivalla puhdistusaineella
 • Jos halutaan myydä kahvila- tai ruokatuotteita, on muistettava, ettei saa tarjota mitään tilaa tuotteiden nauttimiseen. Ainoastaan tuotteiden myynti takeaway -tyyliin on mahdollista.
 • Lähtöpaikoilla oltava tilaa, myös lähtöpaikkojen ”minuuttikynnykset” väljiksi. Esim. 5 metrin välein 5 m leveät kynnykset. Pyrittävä järjestämään niin, etteivät kilpailijat joudu olemaan 1,5 metriä lähempänä toisiaan.
 • Lähtövälejä harvennettava, lähdöt esim. vähintään 2 minuutin välein. Tapahtumat venyvät, mutta turvallisuus lisääntyy.
 • Vapaiden lähtöaikojen käyttö varsinkin 35-vuotiaiden ja vanhempien sarjoissa on mahdollista. Tällöin lähtöpaikasta on kuitenkin tehtävä riittävän väljä, jotta lähtöä odottavilla on mahdollisuus säilyttää riittävä etäisyys toisiinsa.
 • Mahdollisuuksien mukaan voi jakaa osan sarjoista tapahtuviksi aamupäivällä ja osan iltapäivällä (esimerkki: vanhemmat sarjat aamupäivällä ja nuoremmat sarjat iltapäivällä)
 • Kilpailuohjeessa voidaan ohjeistaa toimimaan niin, että autosta siirrytään suoraan lähtöpaikalle ja maalista suoraan takaisin autolle.
 • Kaikki info, kilpailuohjeet, lähtöajat, tulokset ym. mahdollisuuksien mukaan vain netissä
 • Odotteluvaiheessa oleskelu väljästi, oltava paljon tilaa kisapaikoilla
 • Käsidesit maalissa esim. ennen kilpailukortin purkua
 • Kilpailutilanteessa: ei tönimisiä ym. ruuhkia leimatessa rastilla eikä loppusuoralla, vältettävä rastilla leimasimeen ja rastipukkiin koskemista
 • Maaston ja toimintojen salliessa, lähtöpaikkojen lisäksi myös maalipaikkoja voi olla esimerkiksi kaksi
 • Viestejä voidaan järjestää, kunhan huomioidaan toimintojen riittävä väljyys lähikontaktien välttämiseksi. Riittävistä hajonnoista on huolehdittava.
 • Kaikkien ikäsarjojen järjestäminen on mahdollista.

SSL_ohjeistus_tapahtumäjärjestäjille

Linkki THL:n ja OKM:n 14.5.2020 antamaan ohjeeseen koronavirustartuntojen ehkäisemisestä

12.5.2020 klo 18.00
Suunnistusliitossa on valmisteilla ohjeistusta 1.6. jälkeen järjestettävien tapahtumien järjestämiseksi korona-epidemian aiheuttamien rajoitteiden helpottuessa. Ohjeistusta voidaan käyttää kilpailujen ja soveltaen myös kuntosuunnistuksien järjestämiseen. Lue lisää >>

7.5.2020 klo 9.45

IOF tiedotti sprintin MM-kisojen 2020 ja EM 2021-kisojen peruuntumisesta. MM-kilpailut siirtyvät vuodelle 2022 ja EM-kilpailujen osalta IOF etsii ratkaisua kilpailujen järjestämiseksi vuoden 2021 aikana. MM-kilpailujen peruuntumisen myötä suunnistuksen arvokilpailujen valintaohjeita ja maajoukkueiden ohjelmia on päivitetty.

5.5.2020 klo 12.00
Suunnistusliitto odottaa yhdessä muiden lajiliittojen kanssa tarkempia ohjeita OKM:ltä ja muilta viranomaisilta siitä, mitä urheilukilpailuiden järjestäminen ”erityisjärjestelyin” 1.6. alkaen käytännössä tarkoittaa. Linjauksia on luvattu lähipäivien aikana. Mikäli erityisjärjestelyjä voidaan soveltaa suunnistuksen kansalliseen kilpailutoimintaan, annamme ohjeistuksen nettisivuillamme. Toivomme seuroilta malttia siihen asti, kunnes viranomaisten ohjeistukset päivittyvät.

Kaikki kansalliset kilpailut on peruttu valtioneuvoston linjauksen mukaisesti 31.5.2020 saakka. Samaa koskee myös yleisiä kuntosuunnistustapahtumia.

Seuroja muistutetaan noudattamaan huolellisesti valtiovallan antamia rajoituksia ja suosituksia omatoimirastien sekä harjoitusten järjestämisessä. Aiempi ohjeistus harjoitusten toteuttamisesta ilman Emit-leimausta on toistaiseksi yhä voimassa.

Olympiakomitean päivitys:
Olympiakomitean ohjeita seuratoimintaan liittyen

27.4.2020 klo 15.00
Fin5-suunnistusviikko 2020 ja Kainuun Rastiviikko 2020 siirtyvät vuodelle 2021.

Fin5-suunnistusviikon mediatiedote
Kainuun Rastiviikon tiedote 

15.4.2020 klo 12.00
Suunnistusliiton liittohallitus ei tehnyt 14.4.2020 kokouksessaan uusia päätöksiä päivämääristä mihin saakka kilpailuja ei järjestetä. Kilpailujen ja kuntosuunnistusten osalta tulee noudattaa viranomaismääräyksiä ja niissä asetettuja päivämääriä. Liittohallitus linjasi, että kilpailukausi aloitetaan heti, kun viranomaismääräykset sen sallivat.

3.4.2020 klo 11.00
Suomen Suunnistusliiton vuosittaista lasten ja nuorten suurtapahtumaa Leimaus-leiriä ei järjestetä vuonna 2020. Koronaviruksen aiheuttaman epidemian ja siitä johtuvien rajoitusten vuoksi Vuokatissa järjestettävä leiri siirtyy vuodella eteenpäin ja uusi ajankohta on 7.-10.6.2021. Lue lisää >>

Napapiiri-Jukolan siirron myötä myös 15-16-vuotiaille suunnattu Santasport O-camp (ent. VOL-leiri) lykkääntyy vuodella ja uusi ajankohta on 20.-24.6.2021.  Lue lisää >>

1.4.2020 klo 11.50

 • Suunnistusliiton koko henkilökunta työskentelee huhtikuun alusta toukokuun loppuun asti lyhennetyllä 60% työajalla. Henkilöstö työskentelee tällä ajanjaksolla pääsääntöisesti ti-to, eikä ole välttämättä koko ajan tavoitettavissa.
 • Kaikki kansalliset kilpailut on peruttu valtioneuvoston linjauksen mukaisesti 13.5.2020 saakka.

31.3.2020

31.3.2020 klo 14.16
Napapiiri-Jukola sekä muut tähän mennessä myönnetyt Jukolan viestien järjestelyoikeudet siirtyvät vuodella eteenpäin.
Tiedote: Napapiiri-Jukola järjestetään 19.-20.6.2021

24.3.2020 klo 14.14

 • Aiemmasta tiedosta poiketen Suunnistusliitto tekee päätökset kilpailukauden jatkon osalta ja tiedottaa päätöksistä nettisivuillaan viimeistään 17.4.2020. Samalla tiedotetaan myös lisäohjeistuksista kuntosuunnistusten osalta. (tiedotettu 15.4.2020 klo 12)
 • Jos kilpailujärjestäjä haluaa siirtää kilpailun huhti-toukokuulta uuteen ajankohtaan, järjestäjän toivotaan lähettävän siirtotoiveensa tapahtumapäällikkö Petteri Palmille (petteri.palmi(at)suunnistusliitto.fi) viimeistään 30.4.2020. Tällä tavoin siirtoja kyetään koordinoimaan paremmin. Jo ennen huhtikuun loppua saatetaan tehdä siirtoja merkittävimpien kilpailujen osalta. Järjestäjien toivotaan myös harkitsevan kilpailun siirtoa arki-illaksi syksylle.
 • Suunnistuksen SM-keskimatka on siirretty pidettäväksi 30.8.2020.
 • Seuroja muistutetaan noudattamaan huolellisesti valtiovallan antamia rajoituksia ja suosituksia, kun suunnitellaan erilaisia omatoimirastien toteutusratkaisuja.
 • Suunnistusliiton henkilökunta työskentelee tällä hetkellä ohjeiden mukaisesti pääosin etänä, joten materiaalitilauksia ei toistaiseksi postiteta. Tämä koskee myös Hippo-materiaaleja ja on voimassa 12.4.2020 saakka. Mikäli tilanne muuttuu, tiedotamme asiasta. Lisätietoja antaa nuorisopäällikkö Timo Saarinen (timo.saarinen(at)suunnistusliitto.fi).
 • Olympiakomitea on julkaissut oman tiedotteensa, jossa on ohjeita seuroille mm. toimintamaksuista ja kokouksista:
  Seuratoiminta ja koronavirus
  Seurojen ja alueiden on hyvä huomioida kohta, jossa kerrotaan, kuinka mm. sääntömääräisiä kokouksia voidaan järjestää.
 • Suunnistuksen maailmancupin ensimmäinen kierros Sveitsissä 20.-24.5.2020 on siirretty vuodella toukokuuhun 2021.
  Asiasta tarkemmin IOF:n uutisessa.

 

17.3.2020 klo 15.45
Suomen hallituksen 16.3.2020 asettamia rajoituksia ja linjauksia tulee noudattaa myös suunnistusseurojen toiminnassa 13.4.2020 saakka.

1. Erityisesti on huolehdittava, ettei asetettua kokoontumisrajoitusta rikota missään suunnistustoiminnassa.
 • Toistaiseksi ohjattuja yhteisharjoituksia ei tulisi järjestää, vaan ohjeistaa harrastajia mahdollisuuksien mukaan omatoimiseen suunnistamiseen yleisiä viranomaisten ohjeita noudattaen.
 • Seurojen ei suositella järjestävän avoimia suunnistusharjoituksia tai kuntosuunnistuksia, joissa karttojen jako tms. on yhdessä paikassa edes rajatulla aikavälillä, jotta annettuja rajoituksia kokoontumisesta ei rikota ja tarpeettomat lähikontaktit vältetään. Mahdollinen karttojen toimitustapa osallistujille tulee suunnitella ja toteuttaa huolellisesti. Myös 13.3.2020 annetun ohjeen asiat on edelleen syytä huomioida.
 • Seuravalmentajien ja -ohjaajien tulee ohjeistaa urheilijoita ja harrastajia omatoimisessa harjoittelussa siten, että kokoontumisrajoituksia ei rikota. Ohjeistuksessa on huomioitava, että mahdollisille kiintorasteille tai ns. taitopankkiharjoituksiin mennään porrastetusti ja toimitaan vastuullisesti lähikontaktit välttäen. Yhteiskyytejä tulee välttää ja ohjeistusta käsihygienian suhteen korostettava.
2. Kansainvälinen kilpailutoiminta

IOF tiedotti tänään muutoksista koskien kansainvälistä kilpailutoimintaa:

 • Kaikki IOF: n päätapahtumat ja arvokilpailut, myös WRE-kilpailut, 31.5.2020 saakka peruutetaan tai siirretään. Tämä vaikuttaa pyöräsuunnistuksen EM-kisoihin (EMTBOC) Portugalissa, tarkkuussuunnistuksen EM-kisoihin (ETOC) Suomessa ja suunnistuksen maailmancupin ensimmäiseen kierrokseen Sveitsissä. IOF on tehnyt yhteistyötä järjestäjien kanssa löytääkseen uusia päivämääriä.
 • Lisäksi World Orienteering Day 2020 -tapahtumat, jotka oli suunniteltu toteutettaviksi 13.-19.5.2020, perutaan.

SSL:n valintaohjeita on päivitetty suunnistuksen ja pyöräsuunnistuksen osalta.

3. Ulkomailla olevien suomalaisten urheilijoiden tulee heti ottaa yhteyttä Olympiakomiteaan tai lajiliittoon, kuten Olympiakomitea eilisessä tiedotteessaan ohjeisti.
4. Olympiakomitea on julkaissut oman tiedotteensa, jossa on ohjeita seuroille mm. toimintamaksuista ja kokouksista: Seuratoiminta ja koronavirus
5. Leimaus 2020-leirin ohjeistus seuroille koronavirustilanteeseen liittyen:

Leirijärjestäjät seuraavat tilanteen kehittymistä ja viranomaisten ohjeita. Lisätietoa leirin järjestämiseen liittyen annetaan 15.4.2020 mennessä. Seuroille lähetettyjen osallistumismaksujen ennakkolaskujen eräpäivää siirretään eteenpäin 15.4.2020 asti.

16.3.2020 klo 19.30
Suomen hallituksen linjausten mukaisesti liiton akatemiavalmennuksen (Helsinki, Tampere, Turku) ryhmävalmennus lakkautetaan 13. huhtikuuta asti. Akatemioiden vastuuvalmentajat informoivat huippuryhmiin kuuluvia urheilijoita siitä, miten valmennusta lähiviikkojen aikana toteutetaan.

13.3.2020 klo 17.00
Suomen hallituksen ja terveysviranomaisten antamien ohjeiden sekä suositusten mukaisesti kaikki yli 500 osallistujan yleisötapahtumat perutaan 31.5. saakka koronavirusuhkan vuoksi. Suomen Suunnistusliiton toimenpiteet ja ohjeet ovat seuraavat: 

 • Kaikki Suunnistusliiton alaiset kansalliset kilpailut perutaan 30.4.2020 saakka. Päätös tulee voimaan välittömästi. Yli 500 osallistujan kilpailutapahtumat perutaan 31.5.2020 saakka viranomaisten ohjeen mukaisesti. Kilpailutapahtumien järjestämistä 1.5.2020 eteenpäin tarkastellaan uudelleen ja Suunnistusliitto tiedottaa mahdollisista lisäperuutuksista, rajoituksista ja jatkotoimista 2.4.2020. Lisäksi noudatetaan viranomaisten ohjeita tilanteen muuttuessa. 
 • SM-keskimatkan kilpailu 23.5.2020 siirtyy kilpailtavaksi myöhempänä, erikseen ilmoitettavana, ajankohtana syksyllä. 
 • Aikuisten ja nuorten arvokilpailujen näyttö- tai katsastuskilpailuja ei järjestetä 31.5.2020 saakka. Valintaohjeita päivitetään. 
 • Suunnistusliitto suosittaa jäsenseurojaan olemaan järjestämättä yleisiä kuntosuunnistustapahtumia 30.4.2020 saakka. Seurat voivat tarjota lajin harrastajille mahdollisuuksia omatoimiseen harjoitteluun ilman Emit-leimausta ja muita järjestelyjä. Tällöin tulee huomioida, että harjoituskarttojen myynti ja toimitus tulee suunnitella ja ohjeistaa huolellisesti. Seuroja kannustetaan myös markkinoimaan MOBO-suunnistusratoja lajista kiinnostuneille. Kuntosuunnistuksen osalta ohjeet päivitetään 2.4. kansallisten kilpailujen ohjeiden yhteydessä.
 • Maajoukkuetoiminnan kotimaan ja ulkomaiden leiritys perutaan toistaiseksi. Tämä koskee myös Suunta Huipulle -leiriä toukokuun puolivälissä.  
 • IOF:n tapahtumien kehittymistä seurataan ja niiden peruuntumisten tai siirtojen perusteella toimintaa suunnitellaan uudelleen.
 • Leimaus-leirin (2.-5.6.2020 Vuokatti) järjestelyistä tiedotetaan seuraavan kerran viikolla 12, kun järjestäjät ja Suunnistusliiton edustajat ovat käyneet yhdessä läpi eri vaihtoehtoja. 
 • Suunnistusliiton koulutukset perutaan 13.3.-31.5.2020 välisenä aikana. Tapauskohtaisesti koulutuksille sovitaan mahdolliset uudet ajankohdat. 
 • Suunnistusliiton aluekierrokset Tampereella 18.3.2020 ja Kemissä 21.3.2020 perutaan. Liittovaltuustoa ja liittokokousta ei järjestetä 28.3.2020, vaan siirretään pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana kesäkuun loppuun mennessä. 
 • Seurojen valmennus- ja suunnistuskoulutoimintaa ei ole välttämätöntä keskeyttää, mutta on syytä huomioida viranomaisten ohjeistus välttää pienempien tilaisuuksien järjestämistä, ellei se ole välttämätöntä. 

12.3.2020 klo 20.00
Osallistujien ja kouluttajien riskien kannalta olemme päätyneet siihen, että viikonlopun 14.-15.3.2020 Tampereen ratamestariseminaari on peruttu. 

12.3.2020 klo 17.30
Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi olemme tänään yhdessä Santasport Lapin urheiluopiston, FISU:n, Suomen Olympiakomitean sekä Suomen Suunnistusliiton kanssa päättäneet, että
Opiskelijoiden hiihtosuunnistuksen MM-kisat Rovaniemellä 23.-27.3.2020 on peruttu.

12.3.2020 klo 15.52
Suomen hallituksen 12.3.2020 tekemän päätöksen mukaan yli 500 henkilön yleisötapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka.

Lapin Lumirastien sekä hiihtosuunnistuksen SM-sprintin ja -keskimatkan kilpailupäivät ovat 20.-22.3.2020. Kilpailupaikkana on Kemi. Osanottajien, huoltajien ja talkoolaisten määrä tulee jäämään alle 500 henkilön. Ilmoittautuminen päättyy 12.3.2020.

Suomen Suunnistusliitto tekee perjantaina 13.3.2020 päätöksen siitä järjestetäänkö kyseiset kilpailut. Asiasta tiedotetaan samana päivänä.

12.3.2020 klo 14.44
Suomen hallituksen torstaina 12.3. klo 14 pitämän tiedotustilaisuuden mukaan kaikki yli 500 hengen yleisötapahtumat perutaan Suomessa toukokuun loppuun saakka Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksesta. Suunnistusliitto laatii lähipäivien kuluessa asiasta suunnitelman, millaisia muutoksia tämä tuo kansalliseen kilpailukalenteriimme, sekä mitä asioita tapahtumajärjestäjien on huomioitava tapahtumissaan. Tiedotamme asiasta suoraan kilpailujärjestäjiä sekä yleisesti nettisivuillamme. Pyydämme kisajärjestäjiltä malttia johtopäätösten tekemisessä.

11.3.2020
Viime päivien nopeat muutokset tautitilanteessa Euroopassa ja uudet riskiarviot aiheuttavat Suunnistusmaajoukkueiden toimintaan muutoksia. Seuraamme viranomaisten suosituksia ja rajoituksia, ja tilanne voi muuttua nopeastikin. Aikuisten ja nuorten maajoukkueiden ulkomaaleiritys perutaan vähintäänkin lähiviikkojen osalta. Kotimaan leiritysten ja harjoitusten osalta seuraamme viranomaisten ohjeita ja toimimme THL:n ja muiden viranomaisten suositusten mukaisesti

Yksilölajin kuten suunnistuksen ei tarvitse omaan kotiharjoitteluun tehdä merkittäviä muutoksia ja yksilöt ovat luonnollisesti vapaita päättämään henkilökohtaisesta matkustamisesta. On hyvä huomioida, että ulkomaille matkustaessa voi sairastumisen lisäksi olla riski joutumisesta karanteeniin, eikä tätä suositella. Erityisiä epidemiamaita ei enää luokitella.

Lisätiedot:
Mika Ilomäki
toimitusjohtaja
045-773 10310
mika.ilomaki@suunnistusliitto.fi

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail