Ohjeistuksia valmisteilla kesän suunnistustapahtumien järjestäjille ja seuratoimintaan

Suunnistusliitossa on valmisteilla ohjeistusta 1.6. jälkeen järjestettävien tapahtumien järjestämiseksi korona-epidemian aiheuttamien rajoitteiden helpottuessa. Ohjeistusta voidaan käyttää kilpailujen ja soveltaen myös kuntosuunnistuksien järjestämiseen.

Tämän hetken tiedon mukaan yli 50 mutta enintään 500 henkilön tapahtumia voitaisiin erityisjärjestelyin toteuttaa 1.6. alkaen. 500 henkilön yläraja pitää sisällään kaikki tapahtumaan osallistuvat, siis myös järjestäjät. Alkukesän kesä-heinäkuun kilpailujen järjestäjät voivat jatkaa kilpailujensa suunnittelua siten, että kilpailijamäärä tullaan rajaamaan 460 osallistujaan tapahtumaa kohti.

Valmis ohjeistus julkaistaan, kun saadaan viranomaisilta lähiaikoina ohjeita vaadittavista erityisjärjestelyistä.

Ohjeistus tulee sisältämään käytännön ehdotuksia toimenpiteiksi tapahtumien järjestämiseen siten, että erityisesti lähikontakteja saadaan vältettyä. Tällöin tulevat kyseeseen muun muassa lähtövälien pidentäminen, lähtöalueiden väljyys, maalitoiminnot ja kilpailukeskuksen toiminnot. Myös hygieniaan muuten liittyviä toimenpiteitä on mukana ohjeistuksessa.

Voimassa olevia suosituksia suunnistusseurojen harjoitustoimintaan

Suunnistusseurojen harjoitustoiminnassa, kuten nuorten valmennuksessa ja suunnistuskouluissa tulee noudattaa annettuja kokoontumisrajoituksia. Harjoitustoiminta järjestetään 31.5.2020 asti ulkoliikuntapaikoilla lähikontakteja välttäen ja sen tulee tapahtua alle 10 hengen ryhmissä. Kilpailuja tai muita avoimia yli 10 hengen yleisötilaisuudeksi muodostuvia tapahtumia ei saa järjestää 31.5.2020 asti. Emit-leimauksen käyttöä harjoituksissa ei suositella ennen kuin varsinainen kilpailutoiminta käynnistyy.

Suunnistusharjoitusten toteutuksessa on huomioitava, ettei lähtö- ja maalipaikoille synny ruuhkaa ja harjoitusaikoja tulee porrastaa tämä huomioiden. Harjoitustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota käsihygieniaan. Kädet on pestävä huolellisesti ennen ja jälkeen harjoituksen. Harjoituksiin ei tule osallistua sairaana. Suosituksia tarkennetaan viranomaisten ohjeiden ja rajausten perusteella kesäkuun alkuun mennessä.