Ratamestarin uutiskirje

 Uudet ideat ja kokeilut

Suunnistusliiton uuden strategian tavoitteena on madaltaa kynnystä osallistua kilpailuihin ja helpottaa niihin osallistumista. Vapaiden lähtöaikojen käyttäminen kilpailusarjoissa on yksi selkeä esimerkki tästä toiminnasta. Liiton kilpailuryhmä kannustaa kilpailujärjestäjiä kokeilemaan uusia asioita ja järjestämään kilpailuja osin uudella tavalla. Kokeiluideat ovat erittäin tervetulleita. Mikäli kokeilu on sellainen, että nykyiset lajisäännöt eivät sitä suoraan mahdollista, kannattaa tehdä kilpailuryhmälle esitys kokeilusta ja sen vaatimista lajisääntöpoikkeamista. Kilpailuryhmällä on oikeus antaa lupia kokeiluille. Kilpailuryhmä miettii kehittämisideoita myös itse ja kertoo tuloksistaan jatkossa mm. liiton nettisivuilla. Kokeilujen kautta voimme luoda uudenlaista, monipuolisempaa suunnistustarjontaa.

Alueelliset lasten ja nuorten ratavalvojat

Jokaisella alueella toimii Suunnistusliiton nimeämä lasten ja nuorten ratojen valvoja, jolle tulee lähettää hyvissä ajoin ennen kilpailutapahtumaa suunnitellut radat kommentoitavaksi. Radat voi toimittaa sähköisessä muodossa esim. pdf-tiedostona. Nämä alueelliset henkilöt toimivat lasten ratojen ratamestareiden sparraajana ja tarvittaessa he vastaavat ratamestareita askarruttaviin kysymyksiin. Alueelliset valvojat ovat yhteydessä kaikkien lasten ja nuorten tapahtumien ratamestareihin ja pyytävät ratoja nähtäväksi, ellei niitä ole ratamestarin toimesta toimitettu.

Lue lisää »                                                                                                                                    

Yhteistyö valvojan kanssa

Valvoja (kilpailun- ja ratavalvoja) on yhteistyökumppani. On viisasta kuunnella valvojan näkökantoja ja kehittää ratoja ja kilpailua muutenkin entistä paremmaksi. Yhteistuumin asioita pohtimalla löytyvät usein ne parhaat ratkaisut.

Uudet ympäristöohjeet

Liiton ympäristöohjeet on päivitetty. Niistä löytyy monenlaista ympäristöön liittyvää asiaa niin ratamestarille, kilpailunjärjestäjille kuin muillekin suunnistuksen parissa toimiville.

Lue lisää »                                                                                                                                    

Mittakaava 1:7500

Järjestäjän harkinnan mukaan voidaan muilla kilpailumatkoilla kuin sprintissä käyttää suunnistuksessa 1:7500 mittakaavaista karttaa. Kyseistä mittakaavaa saa käyttää 12-vuotiaiden ja nuorempien sekä 45-vuotiaiden ja vanhempien sarjoissa.
On hyvä käyttää mittakaavaa 1:7500 etenkin pienipiirteisissä maastoissa.

Ohjeajat

On hyvä noudattaa lajisääntöjen mukaisia ohjeaikoja ja järjestää kilpailuja näillä matkoilla: sprintti, keskimatka, pitkä matka ja erikoispitkä matka.
Ohjeajoissa on kullakin matkalla aina liikkumavaraa, joten ohjeaikojen toteuttamiselle lajisääntöjen mukaisesti ei pitäisi olla estettä.
On täysin sallittua järjestää samassa tapahtumassa erisarjoille eri matkan ratoja, esim. osalle sarjoista keskimatka ja osalle pitkä matka. Asia on kerrottava selkeästi kilpailukutsussa.

Luvat

On tärkeä muistaa, että liikumme suunnistaessamme toisten mailla. Järjestettyä tapahtumaa varten on aina kysyttävä lupa maastonkäyttöön maanomistajalta. Lupia kysyttäessä on toimittava tahdikkaasti ja on mietittävä tarkasti ja tapauskohtaisesti kuinka lupien hankinta toteutetaan. Ei ole hyvä tapa lähettää maanomistajalle kirjettä ja tulkita vastaamattomuus luvaksi. On toimittava niin, että kirjeitse lähestymisen jälkeen ollaan muulla tavoin yhteydessä niihin maanomistajiin, joilta ei ole saatu vastausta, joko myönteistä tai kielteistä. Monesti kasvokkain käyty neuvottelu maanomistajan kanssa on luvan saamisen kannalta toimivampi ratkaisu kuin kirjeitse lähestyminen.
Kriittisten maastokohtien valvontaa on syytä pohtia ja käyttää. Tällaisia kohteita ovat mm. teiden ylitykset, kielletyt alueet (taimikot ym.) ja piha-alueet.

Kartan laatu

Kilpailuissa on tärkeää käyttää ajantasaista karttaa ja tehdä kartta niin, että sen ulkoasun on hyvä. Kun käytetään tulostekarttaa, on erittäin tärkeää, että kartasta ratoineen tulostetaan jo hyvissä ajoin ennen kilpailua vedos juuri sillä tulostimella, jolla lopullinen tulostuskin tehdään. On käytettävä myös samaa paperia kuin lopullisessa tulostuksessa. Vedoksen avulla voi tarkistaa, että värit ym. ovat kohdillaan ja että ratamerkintöjen koot ovat oikeat. Tarvittaessa tehdään säätöjä ennen lopullista tulostusta.

Ohjeita ratamestareille ja kilpailunjärjestäjille

Liiton nettisivuille on koottu varsin laajasti tietoa ja ohjeita ratamestarin ja kilpailunjärjestäjän avuksi.
Ohjeita ratamestarille
Ohjeita kilpailunjärjestäjälle

Lajisäännöt

Ajantasaiset lajisäännöt löytyvät aina liiton nettisivulta. Vanhoja lajisääntöjä ei kannata käyttää toiminnassaan.

Lue lisää »

Palaute

Antakaa aktiivisesti palautetta kilpailun järjestämiseen liittyvistä onnistumisista ja vaikeuksista, myös kehitysideat ovat tervetulleita. Palautetta voi antaa suoraan liiton toimistolle kilpailupäällikölle (petteri.palmi(a)suunnistusliitto.fi) ja liiton kilpailuryhmän jäsenille sekä myös liittohallituksen jäsenille. Tehdään yhdessä tulevaisuuden suunnistusta!

Kilpailuryhmän kokoonpano
Liittohallituksen kokoonpano