Ympäristön huomioiminen

 

Suunnistuskilpailun, harrastesuunnistustapahtuman ja suunnistusharjoituksen järjestäjän ja suunnistajan tulee huomioida monia erilaisia ympäristöasioita tapahtumia järjestettäessä, suunnistettaessa ja maastossa liikuttaessa. Asianmukainen suhtautuminen ympäristöasioihin varmistaa suunnistusmaastojen käytön myös tulevaisuudessa.

Suunnistajien toimintatapaan kuuluu ympäristövastuullisuus ja muiden luonnon käyttäjien tarpeiden huomioiminen. Suunnistuksen lajisääntöjen 3.32 kohta määrittelee suunnistajan vastuun seuraavasti: ”Mahdollisesta ympäristöön kohdistuvasta vahingonteosta tekijä on vastuussa”.


Ympäristöohjeet

Ympäristöohjeet on tarkoitettu niin kuntorastien, kilpailujen ja harjoitusten järjestäjille kuin osallistujillekin. Ympäristöohjeet on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

Ympäristöohje (Ladattava pdf-tiedosto)

Suunnistusta pidetään yleisesti ympäristöystävällisenä lajina. Toimitaan siten, että se myös pysyy sellaisena!

Linkkejä muualle

Monet suuremmat kaupungit ovat julkaisseet oman oppaansa tapahtumanjärjestäjille. Oppaissa käsitellään monia ympäristöönkin liittyviä asioita (jätehuolto, WC:t, liikenne) sekä erilaisia lupa-asioita. Näitä oppaita kannattaa käyttää hyväksi myös suunnistustapahtumaa järjestettäessä. Esim.


Lisää aiheesta