Työryhmät

Liittohallituksen asettamilla työryhmillä on keskeinen rooli Suunnistusliiton eri toimialojen työssä. Työryhmiin valitaan luottamushenkilöinä toimialojen asiantuntijoita ja Suunnistusliiton toimihenkilöt toimivat yleensä työryhmien esittelijöinä ja asioiden käsittelyyn valmistelijoina. Työryhmien työn keskeinen tarkoitus on tukea Suunnistusliiton toimihenkilöiden työtä ja varmistaa asiakokonaisuuksien laaja-alainen käsittely. Liittohallitus päättää vuosittain työryhmien kokoonpanon, tehtävät ja valtuudet.

Työryhmät 2016

Työryhmät 2018

 • Tapahtumaryhmä
 • Seuratoimintaryhmä
 • Huippusuunnistusryhmä
 • Viestintä- ja markkinointiryhmä
 • Nuorten Jukola -johtoryhmä
 • Karttaryhmä
 • Sääntöryhmä
 • Nuorten tiimi
 • Ympäristöryhmä
 • Hiihtosuunnistuksen kehittämisryhmä
 • Pyöräsuunnistuksen kehittämisryhmä
 • Tarkkuussuunnistuksen kehittämisryhmä
 • Huippukilpailuiden tukiryhmä
Tapahtumaryhmä

Tapahtumaryhmä käsittelee nykyiselle kilpailuryhmälle kuuluneita asioita sekä lasten ja nuorten kilpailutoiminnan ja harrastesuunnistuksen asioita.

Kokoonpano 2018

Esko Junttila, pj. (hallitus), Hannu Pyy, Timo Kokko, Mikko Kiiski, Jorma Helin, Petri Annila, Mikko Niskanen, Petteri Muukkonen, Petteri Palmi (esittelijä), Katri Lilja (esittelijä)

Karttaryhmä
 Tavoite:

Ryhmän työn tavoitteena on valvoa, ohjata ja kehittää suunnistuskarttoihin liittyvää toimintaa Suomessa.

Rooli ja tehtävät:

Ohjaaminen ja valvonta
• Seurojen karttatuotannon ohjaaminen jakamalla tietoa ja neuvoja
• Suunnistuskarttamääräysten noudattamisen valvonta (luvat, karttaraportointi)
• Edunvalvonta kuntien ja valtion suuntaan
• Valtakunnallisen karttaraportin laatiminen
• OKM:n karttamäärärahan jakaminen seurojen ja liiton karttatoimintaan

Kehitystyö
• Tekniikan kehittymisen jatkuva seuranta ja soveltaminen kartta-alalle
• Kansainväliseen keskusteluun osallistuminen

Koulutus
• Maastokartoittajien kouluttaminen alueilla alueiden kiinnostuksen mukaan
• OCAD-koulutusta alueilla alueiden kiinnostuksen mukaan
• Suunnistuskarttaoppaan päivittäminen

Tiedottaminen
• liiton Internet-sivuilla koko ajan laaja ja ajantasainen paketti tietoa, ohjeita ja neuvoja
• artikkelit Suunnistajassa

Kokoonpano vuonna 2018

Eero-Antti Lonka (pj.), Pasi Jokelainen, Matti Kivelä, Petteri Palmi, Arvo Paulin, Jussi Silvennoinen, Kimmo Viertola

Sääntöryhmä
 Tavoite:

Vastata suunnistuksen lajisääntöjen laatimisesta ja kehittämisestä.

Rooli ja tehtävät:

• Rikkomusilmoitusten ja valitusten käsittely
• Lajisääntömuutosten valmistelu

Kokoonpano vuonna 2018:

Jussi Leskinen (pj.), Daniela Hallvar, Teresa Kollanen, Petteri Palmi (esittelijä + sihteeri), Marja Ramm-Schmidt (varajäsen), Pasi Koistinen (varajäsen), varajäsen (päätetään myöhemmin)

Nuorten Jukola johtoryhmä

Nuorten Jukola johtoryhmä vastaa tapahtuman kehittämisestä nuorisosuunnistuksen tarpeita vastaamaan. Johtoryhmän tehtävänä on varmistaa kilpailun laatu ja tekninen toteutus. Johtoryhmä valitsee tapahtuman vuositason järjestäjät.

Kokoonpano vuonna 2018:

Kirre Palmi (pj.), Petri Annila, Timo Saarinen, Katri Lilja (esittelijä + sihteeri)
Ryhmän kokouksiin osallistuu kilpailun tekninen asiantuntija TA. Tehtävää hoitaa vuoden 2018 tapahtumaan asti Tommi Tervakangas ja seuraavien vuosien tapahtumien osalta Mika Kantola.
Ryhmää täydennetään tarvittaessa kokouskohtaisesti seuraohjaajien / nuorten edustajilla.

Seuratoimintaryhmä

Seuratoimintaryhmän tehtävänä on kehittää elinvoimaista suunnistusseuratoimintaa sekä laadukasta lasten ja nuorten toimintaa.
Ryhmä päättää seuratoimintayksikön toiminnan linjauksista sekä tuo ideoita, kokemuksia ja seurakentän näkemyksiä ryhmässä käsiteltäviin asioihin.
Ryhmä toimii seuratoimintapäällikön ja nuorisopäällikön tukiryhmänä.

Kokoonpano vuonna 2018

Nina Simosas, pj (SSL hallitus), Mikko Eskola (SSL hallitus), Hannu Karstunen, Suvi Pelkonen, Anu Pikkarainen, Erno Puupponen, Anu Reiman, Teija Sahlström, Tero Viljanen, Kalle Virtanen, Katja Kyckling (esittelijä), Timo Saarinen (esittelijä)

Huippusuunnistusryhmä

Huippusuunnistusryhmän tehtävänä on suomalaisen huippusuunnistustoiminnan ja valmentajakoulutuksen kehittäminen. Työryhmä arvioi, kehittää ja tukee valmennuksen linjaa, valmennusjärjestelmää ja -organisaatiota, maajoukkuetoimintaa, huippuseuratoimintaa ja seurojen yhteistyötä, kansallista huippukilpailujärjestelmää sekä huippusuunnistuksen näkyvyyttä ja imagoa.  Tavoitteena on tuloksekkaan maajoukkuetoiminnan turvaaminen.

Kokoonpano vuonna 2018

Maria Rantala (SSL hallitus), Raimo Arvola, Pekka Nikulainen, Vesa Taanila, Maritta Nurmi, Marko Pitkänen, Mika Tervala, Ilkka Nurminen, Katri Lindeqvist (esittelijä)

Viestintä- ja markkinointiryhmä

Viestintä- ja markkinointiryhmä keskustelee ja ideoi liiton viestintään, markkinointiin ja varainhankintaan liittyvistä asioista.

Kokoonpano 2018

Arttu Laine, pj. (hallitus), Esa Tihilä (hallitus), Riitta Nissi, Topi Hanhela,  Harri Hollo, Heidi Lehikoinen, Lotta Sandroos, Fin5 2018 edustaja / Teemu Majasaari. Lisäksi SSL/Aki Lindroos ja Pirjo Valjanen

Tarkkuussuunnistuksen kehittämisryhmä
Kokoonpano vuonna 2018:

Anna Jacobson, pj., Kyllikki Anttila, Petteri Hakala, Sami Hyvönen, Martti Inkinen, Minna Inkinen, Roope Näsi, Heikki Liimatainen, Jyrki Lumiainen, Tuomo Markelin,
Pinja Mäkinen, Antti Rusanen, Ari Tertsunen, Ari Uotila, Juha Villikka, Esko Junttila

Rooli ja tehtävät:

Tarkkuussuunnistuksen kehittäminen ja lajin edunvalvonta Suomessa.

Huippukilpailuiden tukiryhmä
Kokoonpano 2018:

Reijo Mattinen, pj., Jarmo Puttonen, Hannu Pyy, Vesa Taanila.

Rooli ja tehtävät:

Huomioida pitkällä tähtäimellä kansallisen kilpailukalenterin muutostarpeita kansainvälisen kilpailun vaatimusten ja arvokilpailuihin valmistautumisen näkökulmasta.

 

Työryhmät 2016

Kilpailuryhmä
Nuorten Jukola -johtoryhmä
Karttaryhmä
Sääntöryhmä
Nuorisoryhmä
Nuorten Tiimi
Huippusuunnistusryhmä
Seura- ja aluetoimintaryhmä
Viestintä- ja markkinointiryhmä
Ympäristöryhmä
Hiihtosuunnistuksen kehittämisryhmä
Pyöräsuunnistuksen kehittämisryhmä
Tarkkuussuunnistuksen kehittämisryhmä

Nuorisoryhmä
Kokoonpano vuonna 2016:

• Esa Tihilä, pj.
• Suvi Pelkonen
• Erno Puupponen
• Anu Reiman
• Hanneli Salo
• Ulla Klemettinen
• Ida-Marie Skogvik
• Katri Lilja
• Anneli Miettinen, esittelijä + sihteeri

Tarpeen mukaan ryhmää täydennetään kokouskohtaisesti asiantuntijoilla yms.

Tavoite:

Ryhmän tehtävä on kehittää ja linjata nuorisosuunnistusta

Rooli ja tehtävät:

• laatia nuorisosuunnistuksen vuositason toimintasuunnitelmat strategian linjausten mukaisesti
• päättää nuorisotoimintaa koskevista linjauksista
• ideoiden, kokemusten ja kentän mielipiteiden kerääminen
• nuorisopäällikön ja nuorten toiminnan kehityspäällikön tukiryhmä

Nuorten tiimi
Kokoonpano vuonna 2015:

• Eveliina Hasu
• Aapomikko Matti
• Jenna Ojala
• Sanna Pusa
• Lotta Sandroos
• Ida-Marie Skogvik

Nuorten tiimi vaikuttaa Suunnistusliiton nuorille järjestettävään toimintaan ideoimalla, työstämällä ja toteuttamalla nuorille suunnattuja toimenpiteitä. Nuorten tiimi edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta Suunnistusliitossa ja seuratasolla. Lue lisää Nuorten tiimin toiminnasta, alueellisista nuorten tiimeistä ym.

Nuorten tiimille voi lähettää postia osoitteeseen nuortentiimi (a) suunnistusliitto.fi

Huippusuunnistusryhmä
Kokoonpano vuonna 2015-2016:

• Antti Ekonoja, pj
• Riikka Kivelä
• Katri Lilja
• Pekka Nikulainen
• Juha Peltola (08/2015 asti)
• Maria Rantala (02/2015 alkaen)
• Mari Tuomaala
• Mika Tervala
• Petteri Kähäri, esittelijä
• Katja Kyckling, sihteeri

Tavoite:

SSL:n huippusuunnistustoiminnan ja valmentajakoulutuksen kehittäminen sekä tuloksekkaan maajoukkuetoiminnan turvaaminen.

Rooli ja tehtävät:

• valmistelee huippu-urheilua koskevia hallituksen päätöksiä
• päättää SSL:n huippu-urheilua ja valmentajakoulutusta koskevista linjauksista
• arvioi, kehittää ja tukee huippu-urheilutoimintoja:
– valmennusjärjestelmä ja -organisaatio (suunnistus / hiihtosuunnistus /
pyöräsuunnistus / tarkkuussuunnistus; aikuiset / nuoret)
– maajoukkue- ja valmennustoiminta, edustusvalinnat
– kansallinen huippukilpailujärjestelmä (Huippuliiga, katsastukset)
– antidopingtoiminta ja urheilijoiden terveydenhuolto
– valmentajakoulutus tasoilla 1–3
– huippusuunnistuksen näkyvyys ja imago
• tekee yhteistyötä liiton muiden toimialojen kanssa (kilpailu, nuoriso, viestintä, markkinointi)
• tekee yhteistyötä muiden maiden ja suunnistuksen kannalta relevanttien lajien kanssa
• käyttää tarvittaessa eri alojen asiantuntijoita päätöksenteon ja valmistelun tukena

Seura-, aluetoiminta ja harrastesuunnistusryhmä
Kokoonpano vuonna 2015:
 • Esko Junttila, puheenjohtaja
 • Jorma Helin, varapuheenjohtaja
 • Synnöve Miettinen
 • Anu Salokangas
 • Jukka Vainionpää
 • Hannu Karstunen
 • Heikki Liimatainen, sihteeri

Tavoite:

Harrastesuunnistuksen kehittäminen. Ryhmä kehittää ja linjaa myös Yhteinen Suunta – Hyvä Seura –hankkeen toimintaa ja tuskii aluetoiminnan kehittämistarpeita.

Rooli ja tehtävät:

• ideoiva, kentän mielipiteitä ja kokemuksia keräävä ryhmä
• toimintasuunnitelman valmistelu strategialinjausten mukaan
• koulutusmateriaalin tuottaminen
• koulutuksen tuottaminen
• erilaisten uusien toimintamallien luominen ja kokeilu
• Yhteinen Suunta – Hyvä Seura -hankkeen ohjaus

Viestintä- ja markkinointiryhmä
Kokoonpano vuonna 2014:
 • Päivi Alakuijala, pj.
 • Markku Haverinen
 • Teresa Kollanen
 • Heidi Lehikoinen
 • Juuso Metsälä
 • Kimmo Vilska
 • Pirjo Valjanen, esittelijä + sihteeri
Tavoite:

Viestintäryhmän tehtävänä on kehittää, ideoida ja suunnitella liiton viestintää kokonaisvaltaisesti.

Ympäristöryhmä
Kokoonpano vuonna 2015:
 • Tuija Soanjärvi, puheenjohtaja
 • Pekka Vilska
 • Jorma Helin
 • Mika Ilomäki
 • Heikki Liimatainen, sihteeri
Tavoite:

Ryhmän tehtävänä on edistää Suunnistusliiton ympäristöpolitiikan päämääränä olevaa ympäristövastuullista toimintakulttuuria lajin kaikessa toiminnassa sekä turvata osaltaan suunnistuksen toimintaedellytysten säilymistä yhteistyössä lajin toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Rooli ja tehtävät:

Suunnistusliiton ympäristöryhmä toimii asiantuntijana, joka tukee suunnistuksen eri toimi-joita ympäristöasioiden hoidossa liiton kaikilla toimialoilla sekä kehittää yhteistyötä lajin sidosryhmien kanssa.

Ryhmän tehtävinä on:

• valmistella liittohallitukselle ympäristöasioita koskevat päätökset
• laatia ympäristöasioille vuosittainen toimintasuunnitelma (ympäristöohjelma) yhteistyössä liiton toimiston kanssa
• tukea liiton toimi- ja OTO-henkilöitä sekä työryhmiä ympäristöasioiden kehittämisessä
• tukea Suunnistusliiton sidosryhmäyhteistyötä ympäristöasioissa
• avustaa ja neuvoa alueita ja seuroja ympäristökysymyksissä
• pitää yllä kansainvälisiä suhteita ympäristöasioissa IOF:n ympäristökomission kautta

Hiihtosuunnistuksen kehittämisryhmä
Kokoonpano vuonna 2016:

• Antti Myllärinen, pj.
• Antti Ekonoja
• Arto Lilja
• Tapani Partanen
• Milka Reponen

Pyöräsuunnistuksen kehittämisryhmä
Kokoonpano vuonna 2016:
 • •Mika Rantala, pj.
 • Jari Pihlajamaa
 • Tuomo Marttinen
 • Henna Nurminen
 • Jyrki Piirainen
 • Timo Laurila
 • Max Lindfors
 • Jukka Niemi

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail