Kehittämistuet

Seuratoiminnan kehittämistuki

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakama seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. Seuratuki on tarkoitettu valtionavustukseksi silloin, kun seura haluaa kehittää lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia uusia juttuja, lisätä toimintaan monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Seuratukea voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät, paikalliset rekisteröityneet yhdistykset. Tukea voi hakea työntekijän palkkaukseen tai toiminnan kehittämiseen.

Vuoden 2017 haku on avoinna 11.11.-16.12.2016. Tukea jaetaan enintään
4 00 000 euroa.

Uutinen seuratuen hausta Suunnistusliiton sivuilla.

Lue lisää OKM:n verkkosivuilta.

Suunnistusseuroille myönnetyt kehittämistuet 2009 – 2016

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009