Seuratoiminnan kehittämistuen haku

Seuratuen haku 11.11. – 16.12.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa seuratoiminnan kehittämistukea 4 miljoona euroa vuodelle 2017. Tukea voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset rekisteröityneet yhdistykset. Pienin haettava summa on 2 500 euroa ja suurin 15 000 euroa. Tuen kohteena on seuratoiminnan kehittäminen. Tukea voi hakea myös työntekijän palkkaukseen.

Seuratuen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikunnan harrastamista sekä monipuolistaa organisoidun liikunnan harrastusmahdollisuuksia. Tavoitteena on edistää matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja toiminnan monipuolisuutta. Tuen avulla voidaan vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä tai tukea vapaaehtoistyötä.

Seuratuen hakuohjeet löytyvät OKM:n sivuilta. Hakuohjeissa on kuvattu avustuksen tavoitteet, hakukriteerit, arvioinnissa huomioitavat asiat ja hakukohtaiset myöntöperusteet, joihin on syytä tutustua jo hyvissä ajoin ennen hakemuken jättämistä. Hakulomake täytetään Seuraverkon sivuilta.

Hakumenettely

Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakija täyttää sähköisen hakemuksen Seuraverkossa. Sähköinen haku avautuu 11.11. ja se sulkeutuu 16.12. klo 16.15. Toisessa vaiheessa hakija tallentaa hakemuksen pdf-tiedostona, tulostaa hakemuksen ja postittaa sen OKM:n. Postileima 16.12.2016 hyväksytään määräaikaan saapuneeksi.

Hakemuksen jättämiseksi hakijan tulee kirjautua Seuraverkkoon. Sähköisen hakemuksen liitteenä tulee toimittaa yhdistysrekisteriote, jonka toimittamiseen on syytä varata aikaa.

Hakuohjeet ja hakulomake

Ministeriön ohjeet tuen hakemiseksi »
Seuraverkko (ohjeita ja hakulomake)»

Suunnistusliitossa lisätietoja antaa nuorisopäällikkö Anneli Miettinen.

7.11.2016 päivitetty:
Liikunnan aluejärjestöt järjestävät seuratuen info- ja sparraustilaisuuksia, joissa kerrotaan tarkemmin seuratuen kriteereistä ja hakumenettelystä hakuohjeineen.

8.11. Oulu
9.11. Kuopio
9.11. Helsinki
12.11. Kajaani
14.11. Rauma
15.11. Lappeenranta
17.11. Turku
21.11. Pori