Seuratukea kymmenelle suunnistusseuralle

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt neljä miljoonaa euroa seuratukena liikunta- ja urheiluseuroille. Tukea myönnettiin 398 hankkeelle. Seuratuen tavoitteena on mahdollistaa lapsille ja nuorille liikunnan harrastaminen ohjatussa seuratoiminnassa ja laskea harrastamisen kustannuksia. Tavoitteena on, että lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen kustannukset eivät ylittäisi 50 euroa kuukaudessa.

Tänä vuonna myöntöarvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, ovatko lapset ja nuoret itse olleet mukana suunnittelemassa toimintaa.

Seuratukihakemuksia tuli ministeriölle kaikkiaan 849. Tukea saaneista on kaksivuotisia jatkohankkeita 81, toiminnallisia uusia kehittämishankkeita 203 ja palkkausta sisältäviä uusia hankkeita 114.

Suunnistusseurat ovat aktiivisia seuratuen hakijoita. Vuoden 2016 tukea myönnettiin kymmenelle suunnistusseuralle. Näistä 5 seuraa sai tukea päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkaamiseen ja 5 seuraa toiminnallista tukea. Seurojen saama tukisumma oli yhteensä 79 500 euroa. Kolmen seuran saama tuki oli aiemmin myönnetyn tuen jatkohanke.

Palkkatukea saivat Helsingin Suunnistajat, Liedon Parma, Navi, SK Vuoksi ja SK Pohjantähti. Navin saama tuki käytetään nuorten palkkaamiseen kesäajaksi. Toiminnallista tukea saivat Keravan Urheilijat, Lahden Suunnistajat, Lapuan Virkiä, Rasti-Nokia ja Vehkalahden Veikot.

Seuratuella kannustetaan myös seurojen ja lajien väliseen yhteistyöhön. Edellä mainittujen seurojen lisäksi mm. Rastikarhut ja Rasti-Lukko  saivat tukea paikkakunnan toisen lajin kanssa toteutettavaan yhteishankkeeseen.

OKM:n uutinen seuratuista

Myönnetyt avustukset