Kehittämistuet 2012

Seuratoiminnan kehittämistuet 2012

Urheiluseuratoiminnan kehittämistuen jakamisesta vastaavat Suomen Liikunta ja Urheilu, Nuori Suomi ja Suomen Kuntoliikuntaliitto yhdessä lajiliittojen, TUL:n, FSI:n, muiden valtakunnallisten liikuntajärjestöjen ja SLU-alueiden kanssa. Tukirahat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea. Tuki on kokonaan Veikkauksen tuottoa.

Tukea myönnettiin tänä vuonna lasten ja nuorten urheiluun 640 000 € / 240 kpl ja aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan 154 800 € / 72 kpl. Toiminnallista tukea myönnettiin edellisvuotta vähemmän, mikä näkyy selkeästi myös suunnistusseurojen tukimäärässä. Vuonna 2011 tukea myönnettiin 468 seurahankkeelle, yhteensä 1 083 000 euroa. Tänä vuonna ei jaettu tukea päätoimisen työntekijän palkkamiseen. Lisätietoja seuratuista löytyy sivuilta www.seuratuki.fi.

Suunnistusseurat jättivät vuonna 2012 yhteensä 28 seuratukihakemusta, joista viisi koski aikuisten terveyttä edistävää liikuntaa. Yhteensä haettu summa oli 90 910 € ja seurat saivat tukea yhteensä 9 000 €. Suunnistusseuroille myönnetyt tukisummat vaihtelivat välillä 1 000 – 2 500 euroa.

Lasten ja nuorten liikuntaan myönnetyt tuet

Harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6-19-vuotiaille
– NAVI, 2 000 €

11 – 15-vuotiaiden harjoituskulttuurin kehittäminen
– Angelniemen Ankkuri, 2 500 €
– Ikaalisten Nouseva-Voima, 2 000 €

Aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan suunnistusseuroille myönnetyt tuet

– Karjaan Ura, 1000 €
– Koovee, 1 500 €

Ounasvaaran Hiihtoseuran hiihto- ja suunnistusjaoston yhteishanke 11 – 15-vuotiaiden harjoittelukulttuurin kehittämiseksi sai tukea 5 000 euroa.