Lasten ja nuorten radat ja kilpailutapahtumat – ota ohjeet käyttöösi

Lapsille ja nuorille järjestettävät kilpailut, paikalliset lasten kilpailutapahtumat ja seurojen harjoitukset ovat monelle suunnistusta kokeilevalle lapselle ensikosketuksia lajiin. Osalle lapsista tapahtumat ja käytänteet ovat jo tuttuja, mutta jännitys on usein suurta.

Ratamestari on avainasemassa näiden tapahtumien laadun kannalta. Onnistuneet ja mielekkäät suunnistuskokemukset kannustavat osallistumaan toisenkin kerran.

Tapahtuman muutkin puitteet on hyvä toteuttaa lapsen näkökulmasta mielekkäällä tavalla – ja mielellään joka tapahtumassa ohjeistuksen mukaisina. Esimerkiksi tapahtumasta toiseen samanlaisena toteutetut lähdön järjestelyt luovat lapsille turvallisuuden tunteen, ja he voivat keskittyä itse suunnistustehtävään, kun muut jännityksen aiheet vähenevät.

Ratamestareille ja tapahtumien järjestäjille on vuosittain tarjolla mm. alueellisia koulutuksia. Koulutusmateriaali on ladattavissa sivulta Lasten ja nuorten kilpailut . Sivulta löytyy mm.

 • Ohjeita lasten kilpailun järjestelyihin liittyen,
 • Suunnistusratoja lapsille -vihko sähköisessä muodossa,
 • Lasten ja nuorten ratojen laatiminen -koulutuksen koulutusmateriaali,
 • Lasten ja nuorten radat.pdf, eli ratojen taitotasojen taulukko.

Tutustu ohjeisiin ja suosituksiin, ja ota ne käyttöön seurasi tapahtumissa! Hyvin toteutetut ja laadukkaat tapahtumat houkuttelevat osallistujia.

Käytä Lasten ja nuorten suunnistusradat -taulukkoa ratojen laatimisen tukena. Lapsen ikätasolle sopivat suunnistustehtävät tuovat onnistumisen tunteen. Mitä nuoremmille ratoja tehdään, sitä haasteellisemman tehtävän edessä ratamestari on. Esimerkiksi 10-vuotiaiden rata ilman viitoitusta koostuu muutamista hyvin selkeistä suunnistustehtävistä ja rastipisteet on sijoitettu selkeälle kulku-uralle.

Alueiden valvojat ovat käytettävissäsi

Tälle kesälle on nimetty alueille lasten ja nuorten ratojen valvojia. Valvojat ovat kilpailujen ratamestareiden käytettävissä. Radat voi toimittaa valvojalle sähköisessä muodossa, esim. pdf-tiedostona. Nämä alueelliset henkilöt toimivat lasten ratojen ratamestareiden sparraajana ja tarvittaessa he vastaavat ratamestareita askarruttaviin kysymyksiin.

Lasten ja nuorten ratavalvojat

Koulutuksissa paljon osallistujia

Talven ja kevään aikana järjestettiin useilla alueilla sekä muutamien seurojen tilaamana koulutus Lasten ja nuorten ratojen laatiminen. Koulutukseen osallistui yli 140 henkilöä, yli 40 seurasta. Koulutuksen odotetuin aihe on ratojen laatiminen.

Osallistujien palautteista poimittua
 • Koulutus on tärkeä, koska kokenut suunnistaja ei osaa tehdä helppoja lasten ratoja.
 • Hyvä peruspaketti, joka soveltuu niin lasten ratoja ja harjoituksia suunnitteleville kuin itse ohjaajille.
 • Tämä on aihe, josta ei voi olla loppuun koulutettu.
 • Suosittelen kaikille jotka ratoja suunnittelee.
 • Ilman koulutusta kokonaisuuden sisäistäminen ei onnistu.
 • Lasten ja nuorten radoista ei puhuta koskaan liikaa.
 • Hyvin ja laajasti esitelty miellyttävältä esittelijältä.
 • Tärkeää perustietoa kaikille ratojen laatijoille/kilpailuiden järjestäjille.
 • Erittäin hyvä koulutus, ammattitaitoinen kouluttaja.