Lasten ja nuorten kilpailut

Viimeisin päivitys 6.2.2020

Pikalinkit tämän sivun aheisiin:
Ohjeita kilpailun järjestäjälle ja ratamestarille
Lasten ratojen taitotasotaulukot
Koulutusta videoilla
Lasten ja nuorten ratojen laatiminen -koulutus
Alueellinen valvoja
Lasten ja nuorten suunnistusta koskevia uusimpia ohjeita ja sääntömuutoksia

Yllä oleva kuva pdf-tiedostona.

Ohjeita kilpailun järjestäjälle ja ratamestarille

Lasten suunnistus kansallisissa kilpailuissa – sääntöjä, suosituksia ja ohjeita:
2019LastenSuunnistusKansallisissaKilpailuissaOhjeNettiin

Lasten lähdön kaavio.

Ohjevihko
Ratojen laatimisen ja kilpailun järjestämisen tueksi vihko Suunnistusratoja lapsille (pdf).

Lasten ratojen taitotasotaulukot

Taulukot on laadittu ratamestarityön tueksi. Ratojen taitotasovaatimukset 10-sarjasta 16-sarjaan (hiihtosuunnistuksessa 11-sarjasta 17-sarjaan):
Lasten ja nuorten suunnistusradat.pdf
Lasten ja nuorten hiihtosuunnistusradat_2017.pdf

Koulutusta videoilla

Lasten ja nuorten ratojen laatimiseen ja kilpailujärjestelyihin liittyviä koulutusvideoita, jotka perustuvat seuraavassa kohdassa oleviin koulutusmateriaaleihin. Videot perustuvat vuoden 2017 koulutusmateriaaliin.

osa 1/3 (32 min): Lasten suunnistuksen ja kilpailemisen maailma, ratojen laadinnan perusajatukset, lasten ja nuorten suunnistusradat 16-sarjaan saakka

Osa 2/3 (8 min): Sprintti- ja hiihtosuunnistusradat

Osa 3/3 (9 min): Kilpailujärjestelyt

Lasten ja nuorten ratojen laatiminen -koulutus

Suunnistusliitto järjestää yhdessä alueiden kanssa Lasten ja nuorten suunnistusratojen laatiminen -koulutuksia. Koulutukset pidetään maalis-huhtikuussa eri alueilla.  Koulutuksen sisältö ja koulutusajankohdat.

Koulutuksen materiaaleja (pdf)
2019_1 Lasten maailma + ratamestaritaitojen kehittäminen
2019_2 Suunnistusratoja lapsille ja nuorille
2019_3 Lasten radat – tekniset asiat
2019_4 Kilpailun järjestelyt

Material på svenska (pdf)
2019 Lektion 1 Barnets värld och utvecklande av banläggarens kompetenser
2019 Lektion 2 Planering av tävlingsbanor
2019 Lektion 3 Banor för barn och tekniska detaljer
2019 Lektion 4 Arrangera tävling

Kilpailun järjestäjä: Tutustu koulutusmateriaaleihin, ja toteuta kilpailu materiaaleissa kerrottujen ohjeiden mukaisesti.

Taustamateriaalia ratamestareille: Maastohavaintoja rastireitiltä

Alueellinen valvoja

Alueilla toimii Suunnistusliiton nimeämä lasten ja nuorten ratojen valvoja, jolle tulee lähettää hyvissä ajoin ennen kilpailutapahtumaa suunnitellut radat kommentoitavaksi. Radat voi toimittaa sähköisessä muodossa esim. pdf-tiedostona. Nämä alueelliset henkilöt toimivat lasten ratojen ratamestareiden sparraajana ja tarvittaessa he vastaavat ratamestareita askarruttaviin kysymyksiin.

Alueellisten valvojien yhteystiedot: www.suunnistusliitto.fi > KILPAILU > Kilpailun järjestäminen > Lasten ja nuorten ratavalvojat

Lasten ja nuorten suunnistusta koskevia uusimpia ohjeita ja sääntömuutoksia

Lajisäännöt kokonaisuudessaan.

Viimeaikaiset, lasten ja nuorten suunnistusta koskevat  sääntömuutokset ja uusimmat ohjeet:

2019

10-vuotiaiden ja nuorempien osallistumismuodot kilpailuissa, suositus (pdf): 8RR kansallisissa kilpailuissa 2019

2018

Rastireittiratojen mallirastin tulee olla lähdössä. Mallirastin tulee vastata välineistöltään maastossa olevia rasteja. Sääntö 11.421.
Kilpailukeskukseen ei ole enää velvoitetta rakentaa mallirastia.
Leimausvälineen tarkastuspisteen tulee olla kilpailukeskuksessa. Sääntö 10.91 i)

ISOM 2017 karttojen kuvausohjeet, koko ohjeistus.
Tärkeimmät, jokaisen suunnistajan huomioitavat muutokset karttojen kuvausohjeissa. ISOM2017_tärkeimmät-muutokset

2017

Tähtimerkintä kilpailulle
IRMA-palvelussa lisätään tähtimerkintä niille kilpailuille, joissa lasten ratojen ratamestari on käynyt Lasten ja nuorten ratojen laatiminen -koulutuksen kilpailun kuluvana vuonna tai kahden edeltäneen vuoden aikana. Tähtimerkintä kertoo osallistujille kilpailun järjestäjän paneutumisesta lasten ratojen laatimiseen. Lue lisää.

Uusia ohjeita ja tarkennuksia 2016

Lasten ratojen valvonta
SSL suosittaa, että lasten radoilla on oma, lasten ja nuorten maailmaa ja suunnistusta tunteva valvoja. Lasten ratojen valvoja voi hyvin olla myös omasta seurasta. Kilpailunvalvojan ja ratavalvojien tulee keskenään sopia mitä osa-alueita kukin valvoo.

Jokaisella alueella toimii Suunnistusliiton nimeämä lasten ja nuorten ratojen valvoja, jolle tulee lähettää hyvissä ajoin ennen kilpailutapahtumaa suunnitellut radat kommentoitavaksi. Radat voi toimittaa sähköisessä muodossa esim. pdf-tiedostona. Tarkemmin toimintatavasta: Lasten ja nuorten ratavalvojat

Rastinmäärite
Suosittelemme, että lasten sarjojen (lasten lähtöjen sarjat) rastinmääritteet julkaistaan kilpailukeskuksen infotaululla. Kuvallisten määritteiden rinnalla on hyvä olla myös sanalliset määritteet. Mahdollisten oudompien rastinmääritteiden läpikäynti ennakkoon poistaa nuorilta suunnistajilta epävarmuutta.

Yhteislähtökilpailujen maali
Yhteislähtökilpailuissa (kuten viesteissä) sijoitus ratkeaa maaliviivalla. Maalileimaus tulee tapahtua maalilinjan jälkeen maaliintulojärjestyksessä. Maalituomari valvoo maaliin tuloa. Mikäli maaliintulojärjestyksen määräytymistapa muuttuu kärkijoukkueiden maaliintulon jälkeen, on kilpailuohjeissa mainittava mistä hetkestä alkaen maaliintulojärjestyksen määrääkin maalileimaus.

Lajisääntömuutoksia 2016

Nuorten sarjajaon muuttaminen pyöräsuunnistuksessa ja hiihtosuunnistuksessa, alkaen v. 2017. Särjajakomuutos koskee myös kansallisia kilpailuja ja rankia. Sarjat ovat: 20, 17, 15, 13 ja 11.

Ohjeaikojen muutokset
H16, D16 => H15, D15
H18, D18 => H17, D17

Sääntö 19.33.
Pyöräsuunnistuksen ja hiihtosuunnistuksen henkilökohtaisessa SM-kilpailuissa on sarjat 15, 17, 20. SM-viestissä on sarjat 17, 20.

 2015

Lajisääntömuutokset 2014 -> 2015 (pdf)
Lajisääntömuutokset_20150602 (sprinttisuunnistuksen lajisääntökokonaisuus)

Sääntö 19.33.
Suunnistuksen SM-sprintissä on sarjat 14, 15, 16, 17, 18 ja 20. Kaikissa muissa suunnistuksen SM-kilpailuissa on sarjat 15, 16, 18 ja 20. SM-keskimatkan finaalissa 20- ja 18-sarjalaiset sekä vastaavasti 16- ja 15-sarjalaiset kilpailevat samalla radalla ja sarjat lähtevät finaaleihin peräkkäin.

RR-viitoituksen väri
Suositeltava RR-siimarin karttaväri on oranssi (väriarvot 0 – 50 – 100 – 0). Oranssin RR-siimariviivan leveys on julkaisumittakaavassa 1:10 000 noin 0.82 mm. On mahdollista käyttää myös violettia rataväriä RR-siimarille, jos käytettävällä tulostimella ei onnistuta tekemään oikeanlaista oranssia väriä. Käytettävää väriä valittaessa on myös arvioitava kumpi väri erottuu paremmin kartan hallitsevista väreistä.

2014

Kartan mittakaavaa koskeva päätös 19.5.2014
1:7500 mittakaavaisen kartan käyttö on sallittua pieni piirteisessä maastossa 12- ja sitä nuoremmissa sarjoissa. Järjestäjä harkitsee milloin sen käyttö on tarpeellista. Ohje 1:7500 kartan käytöstä.

Kts. lajisääntömuutokset 2013 -> 2014 (pdf)

Uusia sarjoja
Nuoret avoin sarja poistettiin lajisäännöistä. Sarjan tilalla suositellaan pitkän matkan kilpailuissa järjestettäväksi sarjoissa H14, D14, H16, D16, H18 ja D18 myös L-sarja. L-sarja on lyhyempi ja se voi olla myös helpompi kuin ko. ikäsarjan rata. Esim. D14 L-sarjan rata voi olla 12-sarjan rata.

10-vuotiaiden sarjat
Suunnistuksessa 10-sarjassa tarjotaan aina sarjat H10RR ja D10RR, joissa on RR-rata. Haluttaessa voidaan järjestää lisäksi sarjat H ja D10, joissa on nk. suoran suunnistuksen rata. Tämä sääntömuutos astui voimaan vuoden 2013 alussa.

Sprinttisuunnistuksessa on mahdollista tarjota sarjat H10 ja D10, joissa on rata ilman viitoitusta. Sprinttisuunnistuksessa voidaan haluttaessa järjestää RR-rata.

Hiihtosuunnistuksessa voidaan järjestää sarjat H ja D10, jos urasto on sopivantasoinen ko. radan järjestämiseksi. Radan tulee olla erittäin helppo hiihtosuunnistusrata. Hiihtosuunnistuksessa järjestäjä on velvoitettu avustamaan 10-sarjan osallistujaa kartan laittamisessa karttatelineeseen 1 min ennen lähtöä sekä suuntaamaan kartan maaston mukaisesti.

2013

Vuoden 2013 alusta lähtien voivat kansallisten kilpailujen järjestäjät tarjota 10-sarjassa radan ilman viitoitusta, nk. suoran radan. Rata ilman viitoitusta voidaan järjestää silloin, kun kilpailumaasto soveltuu ko. radan järjestämiseen. Suoran radan järjestämisessä kilpailun järjestäjien tulee käyttää harkintaa ja tarkastella maastoa pienen, aloittelevan suunnistajan näkökulmasta. 10-sarjan ensisijainen rata on RR-rata, joka pitää aina olla tarjolla.

Lähdössä 10-sarjalaiset saavat ohjeistuksen 2 minuuttia ennen lähtöä kuten rastireittiradalla.

Myös hiihtosuunnistuksessa voidaan järjestää 10-sarjan suora rata.

2012

Vuoden 2012 alusta lisättiin nuorten SM-sarjoja:

  • SM-sprintissä (suunnistus, hiihtosuunnistus ja pyöräsuunnistus) oma sarja 14-vuotiaille. Osallistumisoikeus on nuorilla, jotka täyttävät 14 vuotta ko. vuonna.
  • Keskimatkalla ja viestissä (suunnistus, hiihtosuunnistus ja pyöräsuunnistus) 14-vuotiailla (=täyttää 14 vuotta ko. vuonna) on mahdollisuus osallistua itseään vanhempien sarjaan.
    • Muutosta aiempaan: Viestijoukkue voi koostua 14-vuotiaista. 13-vuotiaat eivät saa osallistua viestiin.
  • Kesäsuunnistuksessa kaikissa SM-kilpailuissa sarjat 15, 16, 17, 18 ja 20.
Ennen vuotta 2010
Merkittävimpiä muutoksia säännöissä

Luokkalistat
Luokkalistat julkaistaan 12 ja 14-vuotiaiden sarjoissa.
10-vuotiaiden sarjassa julkaistaan kansalliseen kilpailuun osallistuneiden nimet seuroittain.

RR- ja TR-radan viitoitus
Marraskuussa 2009 tehdyn lajisääntömuutoksen mukaisesti RR- ja TR-radan viitoituksen tulee olla yhtenäinen ja näkyvä.

Ohjeet

Rastiralli tarjotaan kaikissa kilpailuissa.

  • Järjestäjä kuvaa järjestämänsä Rastirallin kilpailukutsussa
  • Rastirallissa tarjotaan vähintään kilpailun RR-rata, jonka voi kiertää Rastirallina ennen ja/tai jälkeen kilpailusarjojen. RR-radan lähdössä Rastirallilaisille annetaan samanlainen opastus kuin kilpailusarjalaisille.
  • Ajankohdat, jolloin Rastiralliin voi osallistua ilmoitetaan kilpailuohjeissa ja mahdollisuuksien mukaan myös kilpailukutsussa.
  • Lisäksi suositellaan järjestettäväksi toiminnallinen ja suunnistuksellinen tehtävärata, joka vaikeustasoltaan suunnataan lähinnä 6-8-vuotiaille.

10-vuotiaiden sarjoissa palkitaan kaikki samanlaisella palkinnolla.

Järjestäjä tarjoaa mahdollisuuden kiertää minkä tahansa kilpailuradoista yhdessä saattajan tai kaverin kanssa kilpailun jälkeen (sovittuna aikavälinä ja sovittua maksua vastaan).

Lasten lähtöön on enintään 1 km. Lasten lähtö.pdf

Kilpailuissa järjestetään alle 12-vuotiaiden vastaanottaminen maalissa ja/tai keskustelupaikka ”tarinatalo”.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna