Suunnistusliiton ympäristövastuusuunnitelma valmistunut

Ympäristövastuusuunnitelman tavoitteena on vastata Suomen Suunnistusliiton tarpeeseen tunnistaa omien toimintojensa ympäristövaikutukset ja tehdä ne näkyväksi. Näin saadaan asetettua tavoitteita, joilla Suunnistusliiton alaisten toimintojen kielteisiä vaikutuksia ympäristöön pystytään jatkuvasti pienentämään sekä löytämään lisää keinoja vaikuttaa positiivisesti ympäristöön.

Suunnistusliiton ympäristöasioiden nykytilaa kartoitettiin syksyn 2022 aikana ja kartoituksen pohjalta laadittiin suunnitelma vuosille 2023-2025. Ympäristövastuusuunnitelman toimeenpanosta vastaa Suomen Suunnistusliiton liittohallitus.

Nyt laaditun suunnitelman toimeenpano aloitetaan toimintasuunnitelman raameissa vuoden 2023 aikana jatkuen vuoteen 2025, jolloin arvioidaan tämän suunnitelman tavoitteiden saavuttamista.

Ympäristövastuusuunnitelman toimeenpano huomioidaan vuosittain liiton toimintasuunnitelmassa ja tehdyt toimenpiteet nostetaan esiin vuosikertomuksissa. Ympäristövastuusuunnitelma päivitetään vuoden 2025 aikana.