Sprinttisuunnistuksen karttasääntöihin muutoksia

Sprinttisuunnistuskartan uudet säännöt otettiin täysimääräisesti käyttöön tämän vuoden alusta lähtien. Kansainvälinen karttasääntö on käytössä ja voimassa myös Suomessa. Uusi karttasääntö (kuvausohje ISSprOM2019) korvaa aiemman vuonna 2007 käyttöön otetun ohjeistuksen sprinttisuunnistuksessa. Ainakin kaikki kilpailuissa käytettävät kartat on julkaistava heti kauden alusta alkaen uuden kuvausohjeen mukaisilla karttamerkeillä.

Käytännössä sprinttikartat ovat jatkossakin hyvin pitkälle aiemmin totutun näköisiä. Karttamerkkien hienosäädöt vaikuttavat luonnollisesti kartantekijöiden työhön. Muutama kartan kuvaustapa ja kartalla käytetty värisävy ovat muuttuneet niin paljon, että myös kilpailijoiden ja ratamestareiden on tarpeellista tutustua uusiin sääntöihin.

Läpipääsemätön (kielletty) kasvillisuus ja 2-tasoinen kohde

Sprinttikartan näkyvin muutos on ns. läpipääsemättömän kasvillisuuden vihreän värisävyn muutos. Aikaisempi erittäin tumma värisävy on nyt kirkkaampi vihreä, kun kartalle kuvataan läpipääsemätöntä kiellettyä pensasta tai kasvillisuutta. Varsinaisesti lajisääntö on pysynyt ennallaan, että tummimmalla vihreällä kuvattu kohde on aina suunnistajalle kiellettyä kulkea läpi. Vain värisävy on muuttunut aiemmasta IOF:n määrityksestä. Suunnistussuorituksessa karttamerkki määrää esim. pensasaidan ylityskiellon. Kielletyksi kuvattua pensasta ei saa ylittää, alittaa, läpäistä tai ottaa rastileimaa pensaan toiselta puolelta.

Toinen merkittävä karttamuutos on 2-tasoisen kohteen aiempaa selkeämpi kuvaustapa. Esim. kulkuväylien ja pysäköintirakennusten 2-tasoisille silta- ja tunneliratkaisuille on nyt oma vinoraitainen aluemerkki.

 

Muut sprinttikartan muutokset ovat vain pieniä karttamerkkien ulkonäköön vaikuttavia seikkoja. Esim. violetti kielletyn alueen merkintä on yhtenäistetty vastaamaan suunnistuskartan violettia vinoruudukkoa.

Sprinttikartan perusmittakaava on 1:4000. Tarvittaessa on mahdollista ja luvallista käyttää karttasuurennosta esim. 1:3000.

 

Sprinttisuunnistuskartan täydelliset IOF:n kuvausohjeet ja suomennokset sekä OCAD-tiedosto löytyvät SSL:n karttasivuilta.

Myös suunnistuskartan kuvausohjeisiin (ISOM2017-2) on otettu käyttöön pieniä kartantekijöille vaikuttavia korjauksia tämän vuoden alusta alkaen.