ISOM2017-2 -kuvausohje

Päivitetty 4.4.2022

Suunnistuskartan voimassa oleva kuvausohje on 1.1.2020 alkaen ISOM2017-2 (korjauspäivitys 2/2022).

Muutoksia kuvausohjeeseen (ISOM2017-2)

Kansainvälinen Suunnistusliitto (IOF) julkaisi 9.4.2019 korjauspäivityksen suunnistuskartan kuvausohjeeseen (ISOM2017). Päivitetyn karttasäännön nimi on jatkossa ISOM2017-2, joka otettiin siirtymäajan jälkeen kokonaisuudessaan käyttöön 1.1.2020 (korjauspäivitys 2/2022).

Näkyvin muutos 2/2022 korjauspäivityksessa on violetti kielletyn alueen merkki. Kielletyn alueen viivat ovat ohuempia ja ne ovat harvemmassa.

ISOM2017-2 Kuvausohjeet ja OCAD-tiedostot

Suunnistuskartan suomenkieliset kuvausohjeet ja OCAD-tiedostot ovat ladattavissa SSL:n materiaalikansiosta.
Alkuperäinen virallinen IOF:n kuvausohje on IOF:n karttasivulla.
Ladattavissa oleva SSL:n OCAD-tiedosto on OCAD2019-muodossa, joka voidaan avata ja tallentaa muihin tiedostoversioihin myös ilmaisohjelmalla OCAD Viewer.

Suunnistusliiton OCAD-tiedostoon on lisätty muutamia värirakenteen täydennyksiä ja piirtämisen aputoimintoja verrattuna OCAD-ohjelman alkuperäistiedostoon. SSL:n OCAD-tiedostossa ovat mukana myös RR-ratojen siimarimerkit ja oranssi väri RR-siimareille.

Ohje OCAD-muuntotyökalun käyttämisestä (Symbol Set Conversion):

OCAD-ohjelmassa on hyvin käyttökelpoinen työkalu vanhojen karttojen muuntamiseen uusille karttamerkeille. Muuntamistyötä varten tavoitteena oleva OCAD-symbolitiedosto täytyy tallentaa OCAD-ohjelman asennushakemistoon. Esim. SSL:n OCAD-tiedosto tallennetaan ohjelman symbol-hakemistoon. Tämän jälkeen tarvittavat tiedostot näkyvät OCAD-ohjelman valintaikkunoissa.