ISOM2017-kuvausohje

Tältä sivulta löytyvät kaikki Suunnistusliiton tarjoamat suunnistuskartan kuvausohjeisiin liittyvät ohjeet ja tiedostot. Voimassa olevan suunnistuskartan kuvausohjeen ISOM2017 virallinen englanninkielinen versio sekä sen suomennos. Lisäksi on tiivistelmä ISOM2017-kuvausohjeen tuomista tärkeimmistä muutoksista verrattuna aiempiin karttasääntöihin.

Muutoksia kuvausohjeeseen (ISOM2017-2)

Kansainvälinen Suunnistusliitto (IOF) on julkaissut 9.4.2019 korjauspäivityksen suunnistuskartan kuvausohjeeseen (ISOM2017). Päivitetyn karttasäännön nimi on jatkossa ISOM2017-2.

Vuonna 2017 julkaistua kuvausohjetta on nyt hieman korjattu havaittujen epäkohtien osalta. Muutokset vaikuttavat lähinnä kartoittajille karttatiedostojen asetuksiin. Suunnistajille muutokset ovat käytännössä huomaamattomia. Nyt tehdyt sääntökorjaukset ovat olleet Suomessa suosituksina käytössä pääosin jo viime vuonna.

Näkyvimpiä muutoksia ovat:

  • Pienen jyrkänteen kantaviiva palautetaan vanhaan leveyteen (0,25 mm). Viivan päät pyöristetyt.
  • Kaivon merkki hieman aiempaa pienempi.
  • Vihreät tiheikkömerkit palautetaan aiempiin väriarvoihin 30 % ja 60 %.
  • Pienempi yksittäisen puun merkki hieman muutettu (vihreässä pisteessä valkoinen sisus).

Viralliset IOF:n karttasäännöt https://orienteering.sport/iof/resources/mapping/. SSL julkaisee ISOM2017-2 suomennokset ja symbolitiedostot myöhemmin tämän vuoden aikana sen mukaan, mitä tarpeita ilmenee IOF:n ja OCAD-ohjelman tarjoamien materiaalien tueksi. Kesäkaudella 2019 voidaan siirtymäaikana käyttää alkuperäistä ISOM2017 tai päivitettyä ISOM2017-2 ohjetta.

ISOM2017-tiedostot (pdf)

ISOM2017-karttamerkeistä on Suunnistusliiton täydentämä OCAD-tiedosto, johon on lisätty muutamia värirakenteen täydennyksiä ja piirtämisen aputoimintoja verrattuna OCAD-ohjelman alkuperäistiedostoon. SSL:n OCAD-tiedostossa ovat mukana myös RR-ratojen siimarimerkit ja oranssi väri RR-siimareille.

ISOM2017 OCAD-tiedostot:

Ohje OCAD 12-muuntotyökalun käyttämisestä (Symbol Set Conversion):

OCAD 12-ohjelmassa on hyvin käyttökelpoinen työkalu vanhojen karttojen muuntamiseen uusille ISOM2017-karttamerkeille. Muuntamistyötä varten tavoitteena oleva OCAD-symbolitiedosto ja karttamerkkien vastaavuustaulukko täytyy tallentaa OCAD-ohjelman asennushakemistoon. Esim. SSL:n OCAD-tiedosto tallennetaan ohjelman symbol-hakemistoon ja crt-tiedosto tallennetaan crt-hakemistoon. Tämän jälkeen tarvittavat tiedostot näkyvät OCAD-ohjelman valintaikkunoissa.

ISOM2017 OCAD-tiedostot muunnettuna vanhempiin OCAD-versioihin:

OCAD 11 (zip-muodossa)
OCAD 10 (zip-muodossa)
OCAD 9 (zip-muodossa)

Tiedostot ovat tallennettu suoraan SSL:n OCAD 12-tiedostosta. Ohjelmallinen muunnos aiempaan tiedostomuotoon jättää pois muutamia symbolien ominaisuuksia (mm. aluekohteina piirrettävät kivikot ja louhikot). OCAD 9- ja 10-ohjelmissa on hyvä huomioida myös katko- ja pisteviivojen erilainen mitoitustapa kuin uudemmissa OCAD-ohjelmissa.

SSL ei tarjoa OCAD 9-versiota vanhempia tiedostomuotoja, koska ohjelmien ominaisuuksissa ja tiedostojen yhteensopivuudessa on aina enemmän eroavaisuuksia, mitä kauemmas vanhempiin versioihin oltaisiin siirtymässä. Tarvittaessa vanhoihin karttatiedostoihin voidaan tehdä ISOM2017-muutokset myös manuaalisesti karttamerkkien mittoja ja värejä korjaamalla. Karttamerkkien muutoksista on oma tiivistelmä aiemmin tällä sivulla.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail