Rata- ja maastotestit 2019

Kova juoksuvauhti on edellytys kansainväliselle menestykselle suunnistuksessa. Suunnistusliitto järjestää rata- ja maastotestejä fyysisten ominaisuuksien kehittymisen seurannan tueksi. Juoksutestien tulos huomioidaan myös liiton ja urheiluakatemioiden valmennusryhmävalinnoissa. Juoksuvauhtia verrataan suhteessa Vauhtia! Taitoa! Kanttia! -valmennuslinjauksen mukaisiin ikäkausittaisiin tavoitetasoihin.

Vuoden 2020 suunnistuksen valmennusryhmien valintoihin huomioidaan 1.1.-1.10.2019 tehdyt suoritukset. Testit voi suorittaa asuinpaikasta tai seurasta riippumatta kaikissa tarjolla olevissa urheiluakatemioiden ja seurojen testijuoksuissa sekä yleisurheilun kilpailutapahtumissa. Seurojen tulee ilmoittaa valvotuista ja avoimista testitapahtumissa liittoon hyvissä ajoin etukäteen. Ilmoitus tehdään sähköpostitse huippu-urheilupäällikölle, jolloin tapahtuma lisätään huippusuunnistuksen testitapahtumien listaan. Seurojen järjestämien testien tulokset syötetään Excell-lomakkeeseen, joka löytyy testit ja valintakriteerit valmennusryhmiin sivuilta. Lomake lähetetään huippu-urheilupäällikölle sähköpostitse.

Järjestettävien ratatestien lisäksi valinnoissa huomioidaan kyseisen ajanjakson viralliset noteeraukset ratakilpailuista (1500 / 3000 / 5000 m). Näiltä osin urheilijat ilmoittavat tuloksensa liiton huippu-urheilupäällikölle sähköpostitse 1.10. mennessä. Tilastointia varten ilmoituksesta tulee käydä ilmi, mistä kisasta on kyse, kisan ajankohta, juostu matka ja aika, urheilijan ikä kuluvana kalenterivuonna sekä mahdollinen linkki kisan tuloksiin.

 

Katso tarkemmat ohjeet ja ilmoitetut testitapahtumat:

Testit ja valintakriteerit valmennusryhmiin