Haku Suunta Huipulle -seuraohjelmaan 2019-2020

Suunta Huipulle -huippuseuraprojektin pilottivaihe on päättynyt. Pilottivaihe antoi selkeän kuvan seurojen tarpeista ja kriittisistä kehityskohteista. Liitto lähtee edistämään näitä keväällä käyntiin polkaistavan Suunta Huipulle -seuraohjelman sisällöissä. Haku Suunta Huipulle -seuraohjelmaan on nyt auki ja jatkuu 12. helmikuuta asti.

Pilottivaiheen arviointi

Joulukuussa pidetyn arviointityöpaja oli puolentoistavuotta kestäneen pilottivaiheen kuudes työpaja. Suunnistusliitto on tyytyväinen pilottivaiheen antiin, pilottiseurojen kehittymisen haluun, avoimeen keskusteluyhteyteen sekä yhteistyöhalukkuuteen. Lämpimät kiitokset Espoon Suunnan, Helsingin Suunnistajien, MS Parman, OK Trianin, Paimion Rastin ja Tampereen Pyrinnön seuratoimijoille sekä lukuisille asiantuntijoille ja sparraajille matkan varrella!

Projektin tuotoksena valmistui pilottiseurojen, Suunnistusliiton ja Olympiakomitean kanssa yhteistyössä huippusuunnistuksen Tähtiseuran laatutekijät, jotka kuvaavat suomalaisen huippusuunnistuksen arkivalmennuksen laatua ja toimii kehittämistyökaluna kansainväliseen menestykseen tähtääville seuroille. Nämä ja muut pilottivaiheessa käytetyt materiaalit ovat koottu Suunnistusliiton sivuille.

Suunta Huipulle ohjelman pilottiseuroilta kerätyn palautteen mukaan valtaosa seuroista oli erittäin tai melko tyytyväinen projektiin. Seurat kokivat saaneensa vertaistukea, sparrausapua ja avointa kriittistä keskustelua, jonka avulla seurassa pystyttiin tarkastelemaan omaa toimintaa, kirkastamaan tavoitteita ja aloittamaan kehitystoimia.

Projektin myötä seuroissa saatiin vietyä eteenpäin suunnitelmallisuutta, organisointia, yhteistyötä ja kohotettua tätä myötä uskoa seuran rooliin ja tekemiseen. Samalla useammassa seurassa on tunnistettu tarve ja käynnistetty valmistelu toiminnan johtajan tai valmentajan palkkaamiseksi.

Palautteiden mukaan seurat toivoivat lisää tukea erityisesti markkinoinnin, varainhankinnan ja talouden kehittämiseen, jotta ammattimainen seuratoiminta mahdollistuu.

Haku Suunta Huipulle -seuraohjelmaan 2019-2020

 

Suunnistusliitto hakee Suunta Huipulle -ohjelmaan mukaan seuroja, jotka haluavat kehittää seuratoimintaa ja lisätä laatua erityisesti 15-20 -vuotiaiden valmennustoiminnassa. Muutostyön onnistumisen halutaan näkyvän erityisesti huipulle tähtäävän suunnistajan ja hänen arkiympäristönsä muutoksissa. Päämääränä on luoda yhdessä urheilijoille innostusta ja edellytyksiä toteuttaa itseään kohti kansainvälistä huippua.

Haku Suunta Huipulle -seuraohjelman on auki 12.2. asti. Haku tapahtuu täyttämällä sähköinen hakulomake Suunnistusliiton sivuilla. Mukaan toivotaan useita seuroja eri puolilta Suomea.
Hakulomake

Kehittämisohjelmaan hakevan seuran on nimettävä seuraohjelmasta vastaava henkilö, kaksi valmentajaa ja yksi seurajohdon edustaja, jotka sitoutuvat edistämään kehittämistyötä seurassa. Näistä kolmesta yksi voi olla seuraohjelman vastuuhenkilö.

Suunta Huipulle -ohjelman rakentuu Huippusuunnistuksen Tähtiseuran laatutekijöiden ympärille, joissa teemoina ovat ”Vauhtia, taitoa, kanttia”- valmennuslinjauksen mukainen urheilutoiminta, seuran johtaminen ja resurssit. Tähtiseuran laatutekijät toimivat kehittämistyökaluna, mutta kehittämisessä hyvin edistyvät ja kansainväliset menestyskriteerit täyttävät seurat voivat lähteä tavoittelemaan myös huippusuunnistuksen Tähtiseura -laatumerkkiä.

Työskentelytavat ja kohtaamiset

Ohjelma pitää sisällään seurassa tehtäviä kehittämistöitä, alueellisia ja valtakunnallisia kohtaamisia sekä seurasparrauksia.

Prosessi alkaa maaliskuun lopussa ns. ”Nivelseminaarilla”, missä käydään läpi ohjelman kulku ja kuullaan pilottiseurojen kokemuksia. Tämän jälkeen huhtikuun ja elokuun välillä seurat suunnittelevat ohjatusti projektin toteutusta, tekevät seuran nykytilan analyysiä ja luovat kehittämistavoitteita. Syyskuussa ja helmikuussa piipahdetaan kiihdyttämään kehitysideoita valtakunnallisilla kokoontumisrasteilla, marraskuussa ja toukokuussa pysähdytään alueellisiin Suunta Huipulle -viikonloppuihin jakamaan osaamista seurojen välillä.

Innostusta ovat nostattamassa ja yhteisen tavoitteen edistymisestä huolehtimassa huippuvalmentajia ja asiantuntijoita. Kaiken ytimessä on kuitenkin koko ajan teemoittain etenevä seuran oma kehittämistyö.

 

Suunta Huipulle ohjelma 2019-2020 prosessi 1_2019 (pdf)
Puolitoista vuotta kestävän prosessin tarkempi suunnitelma varmistuu, kun mukana olevien seurojen määrä ja maantieteellisen sijainti selviää.
Suunta Huipulle -valmentajakoulutus

Seurakehittämisohjelmaan sisältyy tason 2 -valmentajakoulutus. Koulutus on laajuudeltaan 160h ja se on maksuton seurakehittämisohjelmaan osallistuvien seurojen valmentajille (matkat, majoitus ja ruokailut omakustanteisesti). Koulutus suoritetaan osana seurakehittämisohjelmaa seuraavasti

  • Oman valmennuksen ja seuran kehittämistehtävät prosessin aikana (90h)
  • Suunta Huipulle –viikonloput marraskuu ja toukokuu (50h)
  • Alueelliset seurakokoontumiset/-koulutukset/-sparraukset (12h)
  • Valtakunnalliset kohtaamiset syyskuu ja helmikuu (8h)

Koulutukseen voi osallistua myös valmentajat, joiden seura ei ole mukana Suunta Huipulle -ohjelmassa. Tällöin koulutuksen hinta on 300€ (+ majoitus- ja ruokailukustannukset).

Lue lisää Taso 2 -valmentajakoulutuksesta.

Suunta Huipulle -viikonloput ja -leirit

Marraskuussa 2019 ja toukokuussa 2020 järjestetään Suunta Huipulle -viikonloppu, joka sisältää seurakehittämistyöpajan ohella Suunta Huipulle -leirin 15-20 -vuotiaille nuorille. Leirin sekä valmentajakoulutuksen sisältöjä yhdistetään valmentajaklinikkamalliin, missä valmennusosaamista lisätään käytännön tekemisen kautta huippuasiantuntijoiden toimesta.

Suunta Huipulle -leiritys on jatkossa osa huippusuunnistuksen valmennusjärjestelmää, missä suunnistajan polulla valintavaiheessa oleville nuorten maajoukkueen haastajille muodostuu oma leiritysmalli. Leirit ovat avoimia kaikkien seurojen urheilijoille, jotka täyttävät kilpailumenestystä, fyysisiä ominaisuuksia ja tavoitteellisuutta kuvaavat valintaohjeet. Seura valitsee seuransa urheilijat mukaan leirille noudattaen valintaohjeita, jotka julkaistaan keväällä Suunnistusliiton sivuilla.

Lue lisää Suunta Huipulle -leireistä