Muista käyttää uutta suunnistuskartan kuvausohjetta

Suunnistusliiton karttatoiminta ja tapahtumaryhmä muistuttavat, että suunnistuskartoilla noudatetaan tästä keväästä alkaen vain ISOM2017-kuvausohjetta. Ainakin kaikilla virallisilla kansallisten ja sitä tärkeämpien kilpailuiden kartoilla täytyy noudattaa voimassa olevaa karttaohjetta. Erityisesti on huomioitava muuttuneet säännöt kiellettyjen alueiden ja peltojen kuvaustavasta. Myös kaikkien muiden karttamerkkien osalta karttojen pitää noudattaa uutta kuvausohjetta.

Lisätietoa suunnistuskartan kuvausohjeesta sekä karttamerkkien muutoksista