Karttojen raportointi ja karttaraha 2015

Seurojen tulee raportoida kaikki vuoden 2015 aikana valmistamansa suunnistus- ja opetuskartat sekä sprintti-, hiihto-, pyörä- ja tarkkuussuunnistuskartat. Koulujen ym. pihakarttoja ei raportoida.

Raportointi tehdään SSL:n Internet-sivuilla olevaan karttarekisteriin, joka on osoitteessa www.karttarekisteri.fi.
Seurojen käyttäjätunnuksia rekisteriin voi kysyä SSL:sta Petteri Palmilta (petteri.palmi(at)suunnistusliitto.fi) tai Pasi Jokelaiselta (pasi.jokelainen(at)mapline.fi).

Karttojen raportointi pitää tehdä 31.10.2015 mennessä. Marras-joulukuussa valmistuvat kartat raportoidaan karttarekisteriin välittömästi niiden valmistuttua.

Raportoinnissa annetaan jokaisesta kartasta tiedot kartan valmistajasta, kartoitustavasta, pinta-aloista, kustannuksista ja rahoituksesta. Raportoinnin yhteydessä piirretään kartan alue karttarekisterissä olevalle karttapohjalle. Näin Suomen suunnistuskarttarekisteri täydentyy.

OKM:n karttaraha 2015

 Karttarahaa ei haeta erikseen, vaan karttarahan perusteena on SSL:n karttarekisteriin tehty karttojen raportointi. Mikäli seura haluaa raportoidulle kartalleen SSL:n karttarahaa, pitää seuran lähettää sähköisten raportointitietojen lisäksi alla mainitut tositteet SSL:n karttaryhmälle 31.10.2015 mennessä.

  1. Yksi valmis kartta. Kartan pitää olla sellainen versio millaisena sitä on käytetty kilpailussa tai muussa tapahtumassa (esim. tulostuslaadultaan ja mittakaavaltaan aito kilpailukartta).
  2. Kartanvalmistuskulujen tositekopiot. Ne voivat olla usealta eri vuodelta kyseisen kartan valmistuksen ajalta. Jokaiseen tositekopioon tulee merkitä sen kartan nimi, jonka tosite se on. Tositekopioista tulee ilmetä maksun suorituspäivämäärä (esim. kopio laskusta, jonka oheen liitetään sen maksukuitti tai ote tiliotteesta). Pelkkä laskun kopio ei riitä, vaan tarvitaan myös tosite laskun maksamisesta.
  3. Seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoite mahdollisten lisäselvitysten pyytämistä varten.

31.10.2015 jälkeen raportoidut kartat tai myöhästyneet tositteet siirtyvät seuraavan vuoden käsittelyyn karttarahaa jaettaessa.

Tositeaineisto lähetetään osoitteeseen: SSL / karttaryhmä, Petteri Palmi, Radiokatu 20, 00093 VALO.

Suunnistusliiton karttarahaa jaetaan kaikille asianmukaisesti valmistetuille ja raportoiduille kartoille, joilla on SSL:n jäsenseuran omarahoitusosuutta kartanvalmistuskustannuksissa. Kuntien kokonaan rahoittamat karttahankkeet eivät saa avustusta SSL:n karttarahasta.

Avustusperusteissa etusijalla ovat arvokilpailukartat. Lisäksi avustusta maksetaan muiden kilpailujen ja suunnistustapahtumien karttojen ja koulujen käyttöön tehtyjen karttojen valmistuskuluihin. Pihakarttojen kuluihin ei makseta avustusta.

Avustusta voidaan osoittaa myös valtakunnallisiin tai alueellisiin kartoitusprojekteihin. Projektikohteen avustamisen ehtona on, että hakija ja SSL sopivat asiasta etukäteen.

Avustuksen jakamisesta päättää SSL:n karttaryhmän esityksen pohjalta SSL:n liittohallitus OKM:n määrärahaehtojen mukaisesti.

Nuoren kartoittajan tuki

Kartalle, jonka maastokartoituksen ja piirtämisen on tehnyt alle 20-vuotias nuori (tai nuorten ryhmä), maksetaan ylimääräistä tukea 150 euroa/kartta. Kartan laadun varmistamiseksi nuorella tulee olla nimetty ohjaaja, joka opastaa työssä.

Tukikelpoisen työn tulee olla laajuudeltaan useamman päivän työ. Tällainen on esim. uuden pihakartan valmistus tai aiemman kartan huomattava ajantasaistus. Seuroja pyydetään harkitsemaan, minkä laajuiselle karttatyölle on kohtuullista anoa nuoren kartoittajan tukea.

Kartta raportoidaan ja kartta lähetetään em. ohjeiden mukaisesti. Lisäksi lähetetään tositteet mahdollisista kustannuksista. Mukaan liitetään vapaamuotoinen ilmoitus, jossa seura ilmoittaa nuoren kartoittajan nimen ja iän lisäksi työtä ohjanneen henkilön nimen. Pihakarttoja ei raportoida karttarekisteriin, mutta niistä tehdään vapaamuotoinen ilmoitus, mikäli pihakartoille haetaan nuoren kartoittajan tukea.

Nuoren kartoittajan tuki maksetaan riippumatta siitä, onko kartan valmistuksesta aiheutunut kustannuksia tai ei. Samasta kartasta maksetaan myös normaalia karttarahaa enintään seuran omarahoitusosuuden verran.

Muutoksia aiempien vuosien karttarahan perusteisiin
  • Valmisteilla oleville tulevien vuosien arvokilpailukartoille ei enää jaeta ennakkorahaa.
  • Karttojen tulostuskustannuksia ei huomioida enää karttarahan perusteena. Tulostuskustannusten tositekopioita ei toimiteta karttarahakäsittelyyn.
Ohjeita pinta-alatietojen ja kartoitustavan ilmoittamiseen
Kartoitettujen maastopinta-alojen raportointi        
Ensikartoitus

Kun maastosta ei ole aiempaa suunnistuskarttaa tai jos aiemmin kartoitetusta maastosta tehdään uusi kartta kokonaan uudestaan uutta pohja-aineistoa käyttäen, on kyse ensikartoituksesta.

Uusintakartoitus

Kun kartoitus tehdään käyttäen aiempaa suunnistuskarttaa pohja-aineistona, on kyse uusintakartoituksesta.

Ajantasaistus

Kun aiempaa karttaa päivitetään maaston muutosten osalta ja tehdään yksittäisiä tarkistuksia, täydennyksiä ja muutoksia, on kyse ajantasaistuksesta.

Kopio

Kun kartta samasta maastosta tai sen osasta julkaistaan kahdella tai useammalla karttalehdellä, raportoidaan tämä alue em. perustein vain yhden julkaistun karttalehden osalta. Muiden karttalehtien raportissa tämä alue ilmoitetaan kopioalana.

 

Karttojen raportointia ja karttarahaa koskeviin kysymyksiin vastaa SSL:n karttavastaava Pasi Jokelainen, puh. 0400 608 184, s-posti pasi.jokelainen (at) mapline.fi.

SSL, karttaryhmä