Suunnistuksen kokonaisvaltainen valmennus

Kokonaisvaltainen suunnistusvalmennusKokonaisvaltainen valmennus ottaa urheilijan huomioon ihmisenä, joka on psyko-fyysinen ja sosio-emotionaalinen persoona. Kokonaisvaltaisessa valmentautumisessa urheilijan harjoittelussa huomioidaan hänen elämä kokonaisuutena, sillä ihmistä ei voi irrottaa urheilijaksi muusta elämästään. Perinteisesti urheilija on nähty konemaisena harjoittelijana, joka toteuttaa teoriassa hyvin suunniteltua harjoitusohjelmaa. Kokonaisvaltaisessa näkemyksessä urheilija on inhimillinen yksilö, jonka harjoitteluun vaikuttaa elämä kokonaisuudessaan. Siksi harjoittelua suunniteltaessa on tärkeää kartoittaa urheilijan elämäntilanne harjoittelutaustan lisäksi. Valmentautumisen aikana tulee huomioida muutokset elämäntilanteessa ja ottaa muutosten vaikutus huomioon harjoittelussa.

< Lajianalyysin pääsivu


Valmennus- ja koulutusmateriaali: