1:7500 mittakaavaisen kartan käyttö sallituksi suunnistuksessa rajallisesti

1:7500 mittakaavaisen kartan käyttö on sallittua suunnistuksessa muilla matkoilla kuin sprintissä 14-sarjoissa ja sitä nuoremmissa sarjoissa sekä 45-sarjoissa ja sitä vanhemmissa sarjoissa.

Mittakaavan 1:7500 ratamestarin ohje.
Mittakaavan 1:7500 karttatekninen ohje.

1:7500 mittakaavaisen kartan sallimisella halutaan parantaa lasten käytössä olevien karttojen luettavuutta ja helpottaa ikänäön aiheuttamia ongelmia ja  pienipiirteisissä maastoissa.