1:7500 mittakaavainen kartta

1:7500 mittakaavaisen kartan käytö suunnistuksessa

Suunnistuskarttojen kansainvälisten kuvausohjeiden (ISOM2017) mukaan suunnistuskartan perusmittakaava on 1:15 000, josta saa julkaista suurennoksen 1:10 000. Tämän SSL:n ohjeistuksen perusteella voidaan julkaista myös 1:7500 mittakaavainen kilpailukartta nuorille 14-vuotiaisiin saakka ja ikäihmisille 45-vuotiaista alkaen.

Päätös 1:7500 mittakaavaisen kartan sallimiseksi.

Säännön perusteella 1:7500 mittakaavaa voidaan käyttää vaihtoehtona 1:10 000 mittakaavalle. Mittakaavan valinnan tekevät kilpailun järjestäjä ja valvoja. Mittakaavan valintaan vaikuttavat maastotyyppi ja erityisesti maaston pienipiirteisyys. 1:10 000 mittakaava on jatkossakin mahdollinen kaikissa sarjoissa.

1:7500 mittakaavainen suunnistuskartta julkaistaan suorana suurennoksena ISOM2017-kuvausohjeen mukaisesti valmistetusta suunnistuskartasta. Karttamerkit suurenevat 2-kertaisiksi verrattuna 1:15 000 mittakaavaan.  Uusi kilpailukartan mittakaava 1:7500 ei saa aiheuttaa aiempaa pikkutarkempaa maastokartoitusta tai muutenkaan muuttaa kartoitustyyliä. Jotta mittakaavan ja karttamerkkien suurenemisesta saadaan täysi hyöty, on edellä mainittua kartoitusperiaatetta noudatettava. Suuremmat karttamerkit ja aiempaa väljempi karttakuva selkeyttävät karttaa, kun kartalle jää myös aiempaa enemmän tyhjää tilaa.

Ratamerkintöjen mittoihin 1:7500 kartoilla suositellaan suoraa suurennosta verrattuna 1:10 000 mittakaavan suomalaisesta ratamerkintöjen ohjeesta. Tämä on käytännöllistä ja perusteltua siksikin, että kilpailuissa on yleensä käytössä myös mittakaava 1:10 000, ja näin radat voidaan käsitellä samassa ratatiedostossa. Kun 1:10 000 mittakaavan ratamerkinnät ovat oikean kokoisia, niin tulostusvaiheessa myös 1:7500 karttojen ratamerkinnät tulevat automaattisesti oikean kokoiksi ja erilaiset ratamerkintöjen viimeistelyt ovat yhteensopivia molemmissa mittakaavoissa (rastiympyröiden ja väliviivojen katkot samoissa paikoissa). Tarvittaessa rastinmääriteruudukon asetuksia voi muokata niin, että kartalle tulostuva ruutukoko on 5-6 mm, jolloin määriteruudukko mahtuu kartallekin kohtuullisen kokoiseen tilaan.

Suunnistuskartan teknistä mittakaava-asetusta ei tarvitse missään vaiheessa muuttaa alkuperäisestä 1:15 000 asetuksesta, kun julkaistaan 1:7500 tai 1:10 000 mittakaavaisia karttoja. Mittakaavan valinta tehdään vasta siinä vaiheessa, kun karttaa tulostetaan tai tallennetaan painotiedostoja.

1:7500 mittakaavaisessakin kilpailukartassa on oltava tärkeimmät otsikko- ja tekijätiedot näkyvissä. Ahtaammallekin kartta-arkille mahtuvat varmasti kartan nimi, mittakaava sekä kartoittajan ja tulostuspaikan nimet. Näiden tekstien koonhan ei tarvitse suurentua mittakaavan mukana.

Karttojen arkkikoko kasvaa herkästi aikuisten radoilla yli A4-kokoiseksi tai lasten radoilla yli A5-kokoiseksi, kun mittakaavaa suurennetaan. Tämä kartta-arkin suureneminen on syytä huomioida alusta lähtien, kun kilpailukarttoja ja ratoja suunnitellaan. On hyvä ymmärtää, että kartan vähäisetkin otsikkotekstit ja etenkin rastinmääritteet vaativat kartta-arkilta tilaa. Toisaalta ei ole ongelma, vaikka kilpailukartan arkkikoko kasvaakin aikuisilla A3-kokoon tai lapsillakin A4-kokoon. Nuorimpien lasten sarjoissa on kuitenkin hyvä pyrkiä A5-kokoiseen karttaan.

1:7500 lyhyesti:

  • Kartta on suora suurennos 1:15 000 ja 1:10 000 mittakaavoista.
  • Varottava ylikartoittamista, uusi tulostusmittakaava ei saa vaikuttaa kartoitukseen.
  • Ratamerkinnät ovat suora suurennos 1:10 000 ratatiedostosta. Samassa ratatiedostossa voivat olla molempien mittakaavojen kilpailuradat (1:7500 ja 1:10 000).
  • Tärkeimpien ratamerkintöjen todelliset mitat 1:7500 kartalla ovat: Rastiympyrän halkaisija 10,0 mm, rastiympyrän ja rastiväliviivojen leveys 0,7 mm, rastinumerot 8 mm.

SSL karttaryhmä