1:7500 mittakaavainen kartta

Suunnistuksen muilla matkoilla kuin sprintissä on sallittua käyttää 1:7500 mittakaavaista karttaa tietyin rajoituksin.

1:7500 mittakaavaisen kartan käyttö on sallittua seuraavin rajoituksin

  • käyttö on sallittua muilla suunnistuksen matkoilla kuin sprintissä
  • on suositeltavaa, että sitä käytetään vain pienipiirteisissä maastoissa,
  • sen käyttö on sallittua 14-sarjoissa ja sitä nuoremmissa sarjoissa sekä 45-sarjoissa ja sitä vanhemmissa sarjoissa,
  • järjestäjä harkitsee milloin sen käyttöä on tarpeellista,
  • kartta tehdään kansainvälisten kuvausohjeiden mukaisesti,
  • lasten sarjoissa suositellaan edelleen, että kartan maksimikoko on A5. Lasten kartalle tulee kartan tietolaatikosta saada mahtumaan vähintään kartoittajan nimi ja tulostuspaikka,
  • lasten radoilla on muistettava ottaa huomioon se, ettei lapsella ole vaaraa joutua vahingossa ulos kartalta,
  • mittakaavan muodostamisesta (kartta- ja ratapiirrosmerkkien koot ym.) on erillinen ohje.