Kilpailujen kuntosarjojen osanottajamäärien ja maksujen ilmoittaminen

Kilpailujärjestäjien tulee ilmoittaa kansallisten kilpailujen yhteydessä järjestettyjen avoimien sarjojen (kuntosarjojen) osanottajamäärät ja osanottomaksukertymä maksaneiden osallistujien osalta.

Liittovaltuuston voimassa olevan päätöksen mukaisesti kansallisen ja SM-kilpailun yhteydessä järjestettävien avointen sarjojen osanottomaksuista maksetaan saman suuruinen kilpailijamaksu kuin kilpasarjoista.

Monipäiväisen (-osaisen) kilpailun osalta ilmoitetaan kunkin päivän tiedot erikseen.

Tiedot tulee ilmoittaa liittoon lomakkeella viiden päivän kuluessa kilpailusta.

Sähköinen lomake
Kilpailijamaksun suuruus

Lue lisää >>