Kilpailujen kuntosarjojen osanottajamäärien ilmoittaminen

Sähköisellä lomakkeella ilmoitetaan kansallisen ja SM-kilpailun avoimien sarjojen (kuntosarjojen) osanottajamäärät ja osanottomaksukertymä maksaneiden osallistujien osalta. Mukaan tulee laskea myös IRMAn ja Rastilipun kautta ilmoittautuneet. Kilpailijamaksua laskettaessa otetaan huomioon mahdolliset päällekkäisyydet eri ilmoittautumisvaihtoehdoissa, jolloin seuralle ei tule kaksinkertaista laskutusta.

Suunnistusliiton liittovaltuuston päätöksen mukaisesti kansallisen ja SM-kilpailun yhteydessä järjestettävien avointen sarjojen osanottomaksuista maksetaan saman suuruinen kilpailijamaksu kuin kilpasarjoista.

Monipäiväisen (-osaisen) kilpailun osalta ilmoitetaan kunkin päivän tiedot erikseen.

Tiedot tulee ilmoittaa liittoon lomakkeella viiden päivän kuluessa kilpailusta.

Sähköinen lomake
Kilpailijamaksun suuruus