Karttarahan jako 2021

Suunnistusliiton liittohallitus hyväksyi 7.12.2021 SSL:n karttaryhmän valmisteleman esityksen seuroille maksettavasta karttarahasta vuonna 2021. Tämän sivun lopusta aukeavasta karttakohtaisesta listasta näkyy kullekin seuralle ja kartalle myönnetty karttaraha. Kaiken kaikkiaan Suunnistusliitto jakoi seuroille vuoden 2021 osalta karttarahaa hieman yli 170 000 euroa.

Karttaraha on jaettu karttojen pinta-alan ja kartoitustavan (ensi- ja uusintakartoitus, ajantasaistus) mukaisilla perusteilla samalla tavalla jokaiselle seuralle.

Vuonna 2019 jaettiin ensimmäistä kertaa yksittäiselle kartalle karttarahaa enintään 50 % seuran omarahoituksen määrästä. Tämä jakotapa on käytössä myös tänä vuonna. Seuroilla on aina myös omavastuuosuus. Muutoin vuoden 2021 jako on perusteiltaan hyvin pitkälle sama kuin useana aikaisempana vuotena.

KarttaEnsikartoitusUusintakartoitusAjantasaistus
Arvokilpailukartta suunnistus820,72492,43328,29
Arvokilpailukartta sprintti1231,08738,65492,43
Arvokilpailukartta hiihtosuunnistus307,77307,77307,77
Arvokilpailukartta pyöräsuunnistus205,18123,1182,07
Arvokilpailukartta tarkkuussuunnistus820,72492,43328,29
Kilpailukartta suunnistus307,77184,66123,11
Sprinttisuunnistuskartta työläs615,54369,32246,22
Sprinttisuunnistuskartta normaali410,36246,22164,14
Sprinttisuunnistuskartta yksinkertainen307,77184,66123,11
Muu kartta suunnistus205,18123,1182,07
Muu kartta hiihtosuunnistus153,89153,89153,89
Muu kartta pyöräsuunnistuskilpailukartta92,3355,4036,93
Muu kartta pyöräsuunnistus24,6214,779,85
Muu kartta tarkkuussuunnistus615,54369,32246,22
Muu kartta tunturisuunnistus15,0015,0015,00
Muu kartta opetus205,18123,1182,07

 

Eri karttalajeittain tukimäärät vaihtelevat karttojen työmäärän ja kustannusten suhteessa. Pinta-alakohtaisesti sprinttisuunnistuskartta saa suurimman tuen. Toiseksi suurin tukiluokka on suunnistuskartalla. Hiihto- ja pyöräsuunnistuskartat saavat vähemmän tukea kuin suunnistuskartat, koska niiden kartoituskustannukset ja työmäärät ovat yleensä pienemmät kuin suunnistuskarttojen. Kartan käyttötarkoitus vaikuttaa tukimäärään niin, että arvokilpailukartoilla on suurempi tukiperuste kuin muilla kilpailukartoilla. Pelkästään kuntosuunnistuksissa tai harjoituksissa käytetyt suunnistuskartat on luokiteltu tukiperusteissa noin 67 % arvoisiksi suhteessa kilpailukarttoihin.

Karttarahasta maksettiin myös ns. nuoren kartoittajan tukea seuroille, joiden kartan teki alle 20-vuotias ohjatusti. Tuen suuruus oli useimmiten 150 euroa/kartta tai muutamissa tapauksissa yhdistettiin useamman pienen kartan kokonaisuuksia. Nuoren kartoittajan tuen maksamista jatketaan myös vuonna 2022.

Karttarahaa maksetaan vain raportoiduille ja julkaistuille kartoille, joille seura on hakenut SSL:n ohjeen mukaisesti karttarahaa. Karttaraha maksetaan joulukuussa 2021 seuran raportoinnin yhteydessä ilmoittamalle tilille. Lisätietoja saa SSL:n karttavastaava Pasi Jokelaiselta: pasi.jokelainen (at) mapline.fi.

Karttakohtainen taulukko karttarahan jaosta ja nuoren kartoittajan tuki -taulukko 2021 (pdf)

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail