Seurafoorumissa 31.5. aiheina Suomisport Seurapalvelu, kokemukset lähikilpailuista sekä kevään lasten tapahtumat ja radat

Kevään viimeinen Seurafoorumi järjestetään maanantaina 31.5. klo 18-19.15 Teams-yhteydellä.  Ilmoittaudu mukaan Suomisportissa.

Tilaisuuden aiheet ovat monipuolisia.  Suomisportin Seurapalvelun käytöstä suunnistusseurassa saadaan esimerkki Lahden Suunnistajilta.  Esittelijöinä Kristian Leppänen Lahden Suunnistajista ja Carita Riutta Olympiakomiteasta.
Uusia lähikilpailuja on järjestetty muutamia ja järjestäjän näkökulmaa uudesta konseptista tulee kertomaan Petri Paukkunen (Jatkuva Liike Oy). Viimeisenä käsitellään lasten suunnistusta kevään  Kompassi-tapahtumien kokemusten ja ratasuunnittelun huomioiden kautta.

Tervetuloa mukaan!

—–

”Kesän kilpailukausi on saatu haastavissa oloissa hyvin vauhtiin ja seurat ovat järjestäneet vastuullisesti terveysturvallisia tapahtumia. Palaute järjestelyistä on ollut varsin positiivista. Väljyyttä ja turvavälejä on toteutettu sekä kilpailutoimintojen rakentamisratkaisuilla että toisaalta lähtöaikojen porrastuksissa pidemmälle aikavälille. Ajoissa käynnistetty avoin yhteistyö paikallisten viranomaisten kanssa luo hyvät edellytykset turvallisen tapahtuman toteuttamiselle.

Viime vuoden tapaan ja niitä oppeja soveltaen kilpailuja on järjestetty lähes täysin ilman perinteisiä palveluja ja vähimmillään itse kartan, radan ja tuloslaskennan lisäksi ainoa palvelu on ollut WC. Käytännössä siis lähes sama konsepti kuin keväällä julkaistun lähikilpailun on suunniteltu olevan.

Kansallisten kilpailujen osallistumismaksuissa on nähty jo viime vuoden aikana hienoista nousua ja alkaneella kaudella hinta on saattanut asettua aikuisten sarjoissa 20-22 euoon. Lisäksi lasten sarjoissa on ollut 12-15 euron maksuja, ja joissakin kisoissa 16-vuotiailta otetaan jo aikuisten maksu.

Suunnistusliitto ei ole linjannut kansallisten osallistumismaksuja, koska niihin vaikuttavat monet eri asiat aina kilpailukeskuksesta ja järjestelykustannuksista lähtien. Uusien lähikilpailujen ohjeissa SSL suosittaa maksuiksi aikuisille 15 euroa ja lapsille 10 euroa, samoin lasten Kompassi-tapahtumissa suositus on 10 euroa. Erityisen tärkeää olisi säilyttää lasten ja nuorten osallistumismaksut maltillisella tasolla kaikissa kilpailuissa, jotta niistä ei synny perheille kynnystä osallistua kilpailuihin. Jos samassa perheessä on kolme kilpailevaa nuorta suunnistajaa, on osallistumismaksun suuruudella jo merkitystä.

Toivottavasti pääsemme pian palaamaan normaaleihin kilpailujärjestelyihin myös erilaisten toimintojen osalta. Palkintojen jakaminen menestyksen perusteella kuuluu kilpaurheiluun ja toivottavasti tämä käytäntö säilyy jatkossakin. Onneksi nyt poikkeusjärjestelyjen aikanakin osa seuroista on arvontapalkintojen sijaan tai niiden lisäksi jakanut palkintoja myös sarjojen parhaille. Hyvistä palkintokäytänteistä, kuten osto- tai lahjakorttien postittamisesta, on olemassa toimivia esimerkkejä.

Lasten kilpailuista ja radoista

Toinen poikkeusvuosi putkeen on vaikuttanut myös lasten toimintaan ja erityisesti aloittaviin suunnistajiin sekä niihin harrastajiin, jotka ovat mukana ohuemman langan varassa esimerkiksi ilman suunnistavia vanhempia. Nyt tilanne on kuitenkin parempi, kun kilpailutoiminta on päässyt valtakunnallisesti käyntiin ja alueilla myös Kompassi-tapahtumat löytävät paikkansa kilpailutarjonnasta.

Tällä hetkellä osallistujien tasoerot ovat varmasti entistä suuremmat, joten alkuvuoden tapahtumissa ratamestareiden on syytä muistaa, että radat saisivat mieluummin liian helpot kuin liian vaikeat. Onnistumisen kokemuksilla on merkitys lajiin kiinnittymisessä. Parhaat menestyvät helpommillakin radoilla, mutta onnistumisen ilo on mahdollista saavuttaa myös tuloslistan hännillä, jos suorituksesta jää iloinen mieli.

Maastoalueiden valinta lasten ja nuorten radoille on yksi tärkeimpiä asioita tapahtuman toteutuksessa. Jos kilpailumaasto on kovin haastava ja vaikeakulkuinen, kannattaa vakavasti harkita, onko järkevää toteuttaa lasten sarjoja lainkaan. Vaikeakulkuinen maasto ja liian vaativat suunnistustehtävät esim. juuri sarjaa vaihtaneelle tai uudelle harrastajalle eivät välttämättä kannusta osallistumaan uudelleen.

Ennakkotiedotuksessa tulee olla rehellinen, jotta perheet osaavat tehdä oikeat ratkaisut kilpailutapahtumia valitessaan. Kompassi-tapahtumissa tavoitellaan erityisesti matalaa kynnystä, mikä tulee huomioida varsinkin maaston ja ratojen osalta.

Ratamestareiden on syytä hyödyntää myös alueellisia lasten ratojen valvojia toimittamalla heille Suunnistusliiton ohjeiden mukaisesti ratasuunnitelmat nähtäviksi jo etukäteen. Kokemuksellaan alueelliset valvojat osaavat myös antaa hyviä näkemyksiä ratoihin ja ratkaisuihin. Alueiden vastuuhenkilöiltä voi kysyä tästä käytännöstä, jos asia on uusi.

 

Muistakaa vielä lasten ratojen toteuttajat nämä asiat:

* Rastireitin viitoitus näkyvällä ja ehjällä nauhalla tarkasti karttaan piirretyn mukaisesti.
* Lasten lähtöpaikka SSL:n ohjeen mukainen ja käytännöt aina samalla tavalla. K-piste on alle 14-vuotiailla heti lähtölinjan jälkeen.
* Lasten radoilla 1:7500 mittakaavan käyttö on sallittua ja suositeltavaa, jos esim. ratamerkintöjen vuoksi kartta on vaikeaselkoinen.

Tulevaisuuden harrastajat ansaitsevat ne parhaat radat, joten tehdään ne huolella!”

Nuorisopäällikkö Timo Saarinen