Ohjaajat oppimassa -sivusto, -videot ja koulutusta

Nuori Suunta -uudistuksen Ohjaajat oppimassa -nettisivu, -videot ja ohjaajakoulutus ovat valmistuneet. Ohjaajat oppimassa -kokonaisuus on suunnattu lasten ja nuorten aloitteleville ohjaajille sekä lasten vanhemmille.

Ohjaajan opas on nyt avoin nettisivu

Ohjaajakoulutuksen ohjeismateriaalina toiminut ohjaajan opas on päivitetty ja julkaistu nettisivustona. Opas on nyt avoin opetus- ja perehdytysmateriaali, jota elävöittävät videot ja digitaaliset työkalut.

Seurat voivat linkata sivustoa oman toiminnan piirissä oleville jäsenille lisätäkseen rohkeutta, innostusta ja osaamista suunnistuksen ohjaustoimintaan.

Sivuston yläteemoja ovat suunnistusseuran nuorisotoiminta, ohjaajana toimiminen, suunnistajan polku sekä suunnistavan lapsen harjoittelu. Lajitaitoja ja niiden ohjaamista avataan perustaitojen osalta.

Ohjaajat oppimassa -sivusto

Ohjaajakoulutus tiivistyy

Ohjaajakoulutus on tiivistetty ja rakennettu moduulimuotoon, joka mahdollistaa kokonaisuuden toteuttamisen joustavasti kouluttajasta ja osallistujista riippuen esim. kahden päivän aikana tai iltakoulutuksina.

Ohjaajakoulutukset keskittyvät käytännön ohjaustoiminnan toteutukseen mm. Iloa! Vauhtia! Taitoa! -teemoilla. Koronapandemian aikana koulutuksen voi aloittaa myös etäkoulutusosuuksilla. Ohjaajakoulutuksessa saa eväitä suunnistusohjaajana toimimiseen ja seuran nuorisotoiminnan suunnitteluun. Muiden ohjaajien kanssa jaetut kokemukset ja opit ovat kohtaamisten suola.

Ohjaajakoulutuksen toteutusmahdollisuuksia ja tilausohjeita voi tarkastella ohjaajakoulutuksen sivuilla.

Nuori Suunta -ohjaajakoulutus