Ohjaajakoulutus

Päivitetty 16.2.2024

Nuori Suunta -ohjaajakoulutus on suunnattu ohjaajille ja ohjaajiksi aikoville henkilöille, jotka toimivat seuroissa alle 12-vuotiaiden ohjaajina. Koulutus sopii hyvin aloitteleville ohjaajille ja seuroille, joissa nuorisotyö on aluillaan. Koulutus antaa valmiudet ohjata lasten ja nuorten harjoitusryhmää huomioiden lapsen ja nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun sekä kehityksen. Suosituksena on, että seurasta osallistuisi useampi ohjaaja samanaikaisesti koulutukseen, jolloin muodostuisi tiimi, joka tukee toisiaan ja joka vie yhdessä seuran toimintaa eteenpäin.

Oppisisältö

 • Suunnistus lasten ja nuorten harrastuksena; lajin ja lasten tuntemus
 • Suunnistuksen perustaidot sekä niiden opettaminen ja ohjaus
 • Lasten urheilun suomalainen malli, lapsuusvaiheen tavoitteet
 • Minä ohjaajana, oppimiskäsitys
 • Harjoituksen suunnittelu ja toteutus
 • Seuran nuorisotoiminnan käynnistäminen tai tehostaminen
 • Kokemusten vaihto ja osallistujien toiveet

Ohjelma

 • Iloa!  Koulutuksen aloitus ja tutustuminen. Mistä innostus ja ilo syntyvät? Suunnistuksen nuorisotoiminta Leikit ja niiden ohjaaminen
 • Taitoa! Lapsille ja nuorille suunnatun suunnistusharjoituksen suunnitteluprosessi, suunnistuksen perustaitojen opetus ja ohjaus käytännössä.
 • Suunnistusseuran nuorisotoiminta Toiminnan suunnittelu. Kausisuunnittelu ja viestintä.
 • Suunnistusseuran huipputreenit Lajituntemuksen syventäminen.
 • Vauhtia! Leikin ohjaus. Lajinomaiset liiketaitoradat.
 • Huipputreenit Alkulämmittelyideapankin kasvattaminen. Suunnistusdemot ja ohjausharjoittelu. Ohjaajan rooli harjoituksessa. Radan ja maaston valinta.
 • Oppimistehtävät (4h)
Koulutuksen aikatauluvaihtoehdot

a) iltakoulutus 3h + viikonlopun päivä 6h + iltakoulutus 2h

b) viikonlopun päivä 5h + viikonlopun päivä 6h

Koulutuksen tilaaminen

Koulutuksen toteutusmallista ja aikataulusta sovitaan koulutusta tilattaessa yhdessä seuran ja Suunnistusliiton kouluttajan kanssa. Suunnistusliiton laskuttama koulutuksen hinta sisältää kouluttajan kulut ja materiaalikulut. Tilaajaseura järjestää koulutuksen tilat ja olosuhteet, selvittää tai järjestelee ruokailumahdollisuudet ja mielellään myös markkinoi koulutusta lähiseuroille. Tiloista, ruokailuista ja kartoista syntyvät kulut tulevat osallistujien tai heidän seurojensa maksettavaksi. Mahdollisten kulujen laskuttamistavasta sovitaan koulutuksen valmistelujen yhteydessä.

 1. Ota yhteys katri.lindeqvist (a) suunnistusliitto.fi
 2. Täytä Nuori Suunta ohjaajakoulutuksen tilauslomake (Vaatii ilmoittajan kirjautumisen Suomisportiin.)

Ennen koulutuksen tilaamista

Tiedustele seurassa tai lähiseuroissa halukkuutta osallistua koulutukseen. Koulutus toteutuu vähintään 7 osallistujalla (myös seuran sisäiset koulutukset). Tee tilaus, kun tiedossa on jo hyvä määrä osallistumiseen sitoutuneita osallistujia. Koulutus tulee tilata viimeistään 2 kuukautta ennen aiottua koulutusajankohtaa. Koulutuksen tilaaja varmistaa koulutuksen olosuhteet.

Ilmoittautuminen

Osallistujat ilmoittautuvat koulutukseen  Suomisportin kautta viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tällä sivulla mainittujen koulutusolosuhteiden tulee olla tiedossa ennen ilmoittautumisen päättymistä.

Hinnat

Koulutuskokonaisuuden hinta on 85 euroa/osallistuja tai 65 euroa/osallistuja, jos osallistuja on koulutusjärjestelyt hoitavasta seurasta.
Mikäli koulutus järjestetään seuran sisäisenä koulutuksena, tai jos seurasta osallistuu koulutukseen kahdeksan henkilöä tai enemmän, on koulutuksen hinta 460€ / seura.
Yksittäin tilatun moduulin hinnat 2-2,5h (Iloa!/Vauhtia!/Taitoa!/Nuorisotoiminta)  20€/hlö tai 150€/seura 4h (Huipputreenit) 35€ tai 270€/seura
Hinnat sisältävät koulutuksen. Tilavuokrat, ruokailut ym. olosuhteet eivät sisälly tähän hintaan.

Koulutuspaikka

Koulutus voidaan pitää tilassa, joka on riittävän suuri osallistujamäärälle. Koulutuspaikaksi pyritään saamaan mahdollisimman edullinen, mutta kuitenkin tarkoituksenmukainen tila. Tilassa tulee olla datatykki ja riittävän pitkät jatkojohdot sekä seinä tai muu tyhjä tila, johon kuva voidaan heijastaa. Kahvinkeitto tai muu kahvittelumahdollisuus on suositeltava olosuhde.

Ruokailut

Viikonlopun päivien koulutusten osalta lämmin ruoka on suositeltava, koska koulutuspäivä on pitkä. Osallistujat (tai osallistujien seurat) vastaavat ruokailujen kustannuksista. Koulutuksen tilaaja miettii, miten ruokailut järjestetään. Vaihtoehtoja:

– Koulutustilassa tarjotaan ruoka. Koulutuksen kutsussa kerrotaan ruoan hinta. Käteinen tai laskuttaminen. Ruokailun tarjoaja tai tilaajaseura laskuttaa ruoan osallistujilta tai osallistujien seuroilta.

– Yhteinen ruokailu sovitussa ruokailupaikassa. Koulutuksen kutsussa kerrotaan ruoan hinta. Jokainen osallistuja maksaa ruoan itse.

– Ruoan lämmitysmahdollisuus koulutustilassa. Jokainen tuo mukanaan oman ruoan.

– Muu paikallinen toteutusvaihtoehto.

Käytännön harjoitukset

Koulutuksen ajankohdasta ja toteutusmallista riippuen käytännön koulutusosuuksia voidaan järjestää sekä sisä- että ulkotiloissa. Jokin osa voidaan toteuttaa liikuntasalissa, mikäli sellainen on käytettävissä. Tilaajaseura esittelee hyvissä ajoin kouluttajalle käytettävissä olevia karttoja ja maastoja. Harjoituspaikka sovitaan yhteistyössä kouluttajan kanssa. On hyvä, mikäli tilaajaseuralla on mahdollisuus valmistella käytännön harjoituksia kouluttajan kanssa sovittavalla tavalla. Tarvittaessa kouluttaja suunnittelee harjoituksen ja vie rastit. Aikataulusta riippuen, suihkumahdollisuus suunnistusharjoituksen jälkeen voi olla suositeltava.

Koulutuksen markkinointi

Kun koulutuksen ajankohta ja kouluttaja on sovittu, markkinoi Suunnistusliitto koulutusta omien kanaviensa kautta. Koulutusta kannattaa markkinoida myös paikallisesti lähiseuroille ja alueella. Mitä aiemmin koulutuksen ajankohta lyödään lukkoon, sitä paremmin on aikaa markkinointiin. Avoimet koulutukset listataan Suunnistusliiton koulutuskalenteriin. Sivuille tulee linkit ilmoittautumislomakkeelle.

Todistus

Ohjaajakoulutukseen osallistuja saa kurssimerkinnän meriittinä Suomisport-profiiliinsa, mikäli ovat suorittanut kaikki koulutuksen (n.15h) sisällöt tai vaihtoehtoisesti osoittanut hallitsevan jonkin koulutukseen kuuluvan moduulin sisällön muun koulutuksen kautta.

Kouluttajat

Koulutuksia vetävät Suunnistusliiton kouluttamat kouluttajat. Kouluttajat tukevat seuraohjaajia yhdessä sovituissa kehittämistehtävissä nykyaikaisen koulutuskäytännön tavoin: he ovat asiantuntijoita, ohjaajia, avustajia, ajatusten herättäjiä, yhteyksien luojia jne. Nuori Suunta kouluttajat Sovitut koulutukset löytyvät Suunnistusliiton koulutuskalenterista.

Digitaalinen ohjaajan opas 

Sivuston muotoon koottu kattava tietolähde toimii Ohjaajakoulutuksen kurssimateriaalina.

Ohjaajakoulutuksen kokonaisuus sisältää pienen ennakkotehtävän ennen kutakin moduulia liittyen sivuston opetusvideoihin ja muuhun sisältöön sekä omiin kokemuksiin.