Ohjaajakoulutus

Päivitetty 2.11.2022

Nuori Suunta -ohjaajakoulutus on suunnattu ohjaajille ja ohjaajiksi aikoville henkilöille, jotka toimivat seuroissa alle 12-vuotiaiden ohjaajina. Koulutus sopii hyvin aloitteleville ohjaajille ja seuroille, joissa nuorisotyö on aluillaan. Koulutus antaa valmiudet ohjata lasten ja nuorten harjoitusryhmää huomioiden lapsen ja nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun sekä kehityksen. Suosituksena on, että seurasta osallistuisi useampi ohjaaja samanaikaisesti koulutukseen, jolloin muodostuisi tiimi, joka tukee toisiaan ja joka vie yhdessä seuran toimintaa eteenpäin.

Oppisisältö

  • Suunnistus lasten ja nuorten harrastuksena; lajin ja lasten tuntemus
  • Suunnistuksen perustaidot sekä niiden opettaminen ja ohjaus
  • Lasten urheilun suomalainen malli, lapsuusvaiheen tavoitteet
  • Minä ohjaajana, oppimiskäsitys
  • Harjoituksen suunnittelu ja toteutus
  • Seuran nuorisotoiminnan käynnistäminen tai tehostaminen
  • Kokemusten vaihto ja osallistujien toiveet
Etäkoulutus 1 (2-3h)

Iloa!  Koulutuksen aloitus ja tutustuminen. Mistä innostus ja ilo syntyvät? Suunnistuksen nuorisotoiminta Leikit ja niiden ohjaaminen Taitoa! Lapsille ja nuorille suunnatun suunnistusharjoituksen suunnitteluprosessi, suunnistuksen perustaitojen opetus ja ohjaus käytännössä.

Etäkoulutus 2 (2-3h)

Suunnistusseuran nuorisotoiminta Toiminnan suunnittelu Kausisuunnittelu ja viestintä Suunnistusseuran huipputreenit Lajituntemuksen syventäminen.

Lähikoulutus (6h)

Vauhtia! Leikin ohjaus Lajinomaiset liiketaitoradat Huipputreenit Alkulämmittelyideapankin kasvattaminen Suunnistusdemot ja ohjausharjoittelu Ohjaajan rooli harjoituksessa Radan ja maaston valinta

Oppimistehtävät (3h)

Digitaalinen ohjaajan opas Sivuston muotoon koottu kattava tietolähde sisältää myös opetusvideoita ja digitaalisia työkaluja. Ohjaajakoulutuksen kokonaisuus sisältää pienen ennakkotehtävän ennen kutakin moduulia liittyen videoihin, oppaan sisältöön ja omiin kokemuksiin. Ohjausharjoitus omassa seurassa. Ohjauskokemuksesta kirjataan lyhyt raportti ja kokemukset reflektoidaan vertaisparin kanssa.

Todistus

Ohjaajakoulutukseen osallistuja saa todistuksen, mikäli ovat suorittanut kaikki koulutuksen (n.15h) sisällöt tai vaihtoehtoisesti osoittanut hallitsevan jonkin koulutukseen kuuluvan moduulin sisällön muun koulutuksen kautta.

Kouluttajat

Koulutuksia vetävät Suunnistusliiton kouluttamat kouluttajat. Kouluttajat tukevat seuraohjaajia yhdessä sovituissa kehittämistehtävissä nykyaikaisen koulutuskäytännön tavoin: he ovat asiantuntijoita, ohjaajia, avustajia, ajatusten herättäjiä, yhteyksien luojia jne. Nuori Suunta kouluttajat Sovitut koulutukset löytyvät Suunnistusliiton koulutuskalenterista.

Koulutuskiertue 2023

Suunnistusliitto toteuttaa vuoden 2023 aikana maksuttoman alueellisen koulutuskiertueen nuorten ohjaajille ja seuravalmentajille. Koulutuskiertue kokoaa suunnistusalueilla seurat yhteen ja tarjoaa konkreettisia neuvoja ja työkaluja laadukkaan lasten ja nuorten toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Kiertueen mahdollistaa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatu hanketuki valtakunnallisten ohjaaja-valmentajakoulutusten uudistamiseen ja tehostamiseen koronapandemian haitallisten seurausten korjaamiseksi lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnassa.

Lisätiedot: sslkoulutus.fi – Koulutuksia ja materiaaleja

Ilmoittautuminen aukeaa joulukuussa 2022.

*** Jälleen 2024 ->

Koulutuksen tilaaminen

Koulutuksen toteutusmallista ja aikataulusta sovitaan koulutusta tilattaessa yhdessä seuran ja Suunnistusliiton kouluttajan kanssa. Suunnistusliiton laskuttama koulutuksen hinta sisältää kouluttajan kulut ja materiaalikulut. Tilaajaseura järjestää koulutuksen tilat ja olosuhteet, selvittää tai järjestelee ruokailumahdollisuudet ja mielellään myös markkinoi koulutusta lähiseuroille. Tiloista, ruokailuista ja kartoista syntyvät kulut tulevat osallistujien tai heidän seurojensa maksettavaksi. Mahdollisten kulujen laskuttamistavasta sovitaan koulutuksen valmistelujen yhteydessä. Ohjaajakoulutuksen moduulien toteuttaminen on mahdollista joustavasti kouluttajasta ja osallistujista riippuen esim. kahden päivän aikana tai iltakoulutuksina. Myös yksittäisten moduulien tilaaminen on mahdollista, mikäli kouluttaja löytyy seurasta tai läheltä.

Hinnat

Koulutuskokonaisuuden hinta on 85 euroa/osallistuja tai 65 euroa/osallistuja, jos osallistuja on koulutusjärjestelyt hoitavasta seurasta.
 
Mikäli koulutus järjestetään seuran sisäisenä koulutuksena, tai jos seurasta osallistuu koulutukseen kahdeksan henkilöä tai enemmän, on koulutuksen hinta 460€ / seura.
 
Yksittäin tilatun moduulin hinnat 2-2,5h (Iloa!/Vauhtia!/Taitoa!/Nuorisotoiminta)  20€/hlö tai 150€/seura 4h (Huipputreenit) 35€ tai 270€/seura
 
Hinnat sisältävät opetuksen ja materiaalin. Tilavuokrat, ruokailut ym. olosuhteet eivät sisälly tähän hintaan.

Ennen koulutuksen tilaamista

Tiedustele seurassa tai lähiseuroissa halukkuutta osallistua koulutukseen. Koulutus toteutuu noin 7 osallistujalla (myös seuran sisäiset koulutukset). Tee tilaus, kun tiedossa on jo hyvä määrä osallistumiseen sitoutuneita osallistujia. Koulutusviikonloppu tulee tilata mielellään viimeistään 2 kuukautta ennen aiottua koulutusajankohtaa.

Koulutuksen tilaajan tehtäviä

Koulutuksen tilaaja varmistaa koulutuksen olosuhteet. Kaikkien olosuhteiden ei tarvitse olla valmiiksi suunniteltuja ja varattuja, kun koulutus tilataan. Tilauslomakkeella kysytyt tiedot auttavat kuitenkin koulutuksen tilaajaa hahmottamaan, millaiset olosuhteet koulutukselle tarvitaan.

Koulutuksen aikatauluesimerkkejä

Koronapandemian aikana koulutus on mahdollista toteuttaa osin etäkoulutuksena. a) iltakoulutus 3×2,5h + välitehtävä + viikonlopun päivä 6,5h b) viikonlopun päivä 7,5h + välitehtävä + viikonlopun päivä 6,5h c) etäkoulutus 7,5h + välitehtävä + viikonlopun päivä 7h d) etäkoulutus 3×2-2,5h + välitehtävä + iltakoulutus 3×2-2,5h

Koulutuspaikka

Koulutus voidaan pitää tilassa, joka on riittävän suuri osallistujamäärälle. Koulutuspaikaksi pyritään saamaan mahdollisimman edullinen, mutta kuitenkin tarkoituksenmukainen tila. Tilassa tulee olla datatykki ja riittävän pitkät jatkojohdot sekä seinä tai muu tyhjä tila, johon kuva voidaan heijastaa. Kahvinkeitto tai muu kahvittelumahdollisuus on suositeltava olosuhde. Korona-ajan etäkoulutukset järjestetään Teams-yhteydellä.

Ruokailut

Viikonlopun päivien koulutusten osalta lämmin ruoka on suositeltava, koska koulutuspäivä on pitkä. Osallistujat (tai osallistujien seurat) vastaavat ruokailujen kustannuksista. Koulutuksen tilaaja miettii, miten ruokailut järjestetään. Vaihtoehtoja: – Koulutustilassa tarjotaan ruoka. Koulutuksen kutsussa kerrotaan ruoan hinta. Käteinen tai laskuttaminen. Ruokailun tarjoaja tai tilaajaseura laskuttaa ruoan osallistujilta tai osallistujien seuroilta. – Yhteinen ruokailu sovitussa ruokailupaikassa. Koulutuksen kutsussa kerrotaan ruoan hinta. Jokainen osallistuja maksaa ruoan itse. – Ruoan lämmitysmahdollisuus koulutustilassa. Jokainen tuo mukanaan oman ruoan. – Muu paikallinen toteutusvaihtoehto.

Käytännön harjoitukset

Koulutuksen ajankohdasta ja toteutusmallista riippuen käytännön koulutusosuuksia voidaan järjestää sekä sisä- että ulkotiloissa. Jokin osa voidaan toteuttaa liikuntasalissa, mikäli sellainen on käytettävissä. Tilaajaseura esittelee hyvissä ajoin kouluttajalle käytettävissä olevia karttoja ja maastoja. Harjoituspaikka sovitaan yhteistyössä kouluttajan kanssa. On hyvä, mikäli tilaajaseuralla on mahdollisuus valmistella käytännön harjoituksia kouluttajan kanssa sovittavalla tavalla. Tarvittaessa kouluttaja suunnittelee harjoituksen ja vie rastit. Aikataulusta riippuen, suihkumahdollisuus suunnistusharjoituksen jälkeen voi olla suositeltava.

Koulutuksen markkinointi

Kun koulutuksen ajankohta ja kouluttaja on sovittu, markkinoi Suunnistusliitto koulutusta omien kanaviensa kautta. Koulutusta kannattaa markkinoida myös paikallisesti lähiseuroille ja alueella. Mitä aiemmin koulutuksen ajankohta lyödään lukkoon, sitä paremmin on aikaa markkinointiin. Avoimet koulutukset listataan Suunnistusliiton koulutuskalenteriin ja Ohjaajakoulutuksen sivulle. Sivuille tulee linkit ilmoittautumislomakkeelle.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan viimeistään 2 viikkoa ennen koulutusta nettilomakkeella Suomisportissa. Maksu tapahtuu samanaikaisesti. Yllä mainittujen olosuhteiden tulee olla tiedossa ennen ilmoittautumisen päättymistä.

Tilauslomake 2024 –

Tilauslomakkeeseen pääset tutustumaan ja täyttämään sen alla olevasta linkistä.
Vuonna 2023 järjestettävän avoimen koulutuskiertueen ilmoittautuminen aukeaa joulukuussa 2022. Lisätietoa osoitteessa:   sslkoulutus.fi – Koulutuksia ja materiaaleja

Nuori Suunta ohjaajakoulutuksen tilauslomake 2024-
Yksittäisen moduulin tilauslomake 2024-

Tiedustelut: Katri Lindeqvist, katri.lindeqvist(a)suunnistusliitto.fi, p. 044 3236657