Karttarahan jako 2020

Suunnistusliiton liittohallitus hyväksyi 8.12.2020 SSL:n karttaryhmän valmisteleman esityksen seuroille maksettavasta karttarahasta vuonna 2020. Tämän sivun lopusta aukeavasta karttakohtaisesta listasta näkyy kullekin seuralle ja kartalle myönnetty karttaraha.

Karttaraha on jaettu karttojen pinta-alan ja kartoitustavan (ensi- ja uusintakartoitus, ajantasaistus) mukaisilla perusteilla samalla tavalla jokaiselle seuralle.

Vuonna 2019 jaettiin ensimmäistä kertaa yksittäiselle kartalle karttarahaa enintään 50 % seuran omarahoituksen määrästä. Tämä jakotapa on käytössä myös tänä vuonna. Seuroilla on aina myös omavastuuosuus. Muutoin vuoden 2020 jako on perusteiltaan hyvin pitkälle sama kuin useana aikaisempana vuotena. Karttarahan tukiperusteissa yksittäisen kartan kustannuksiksi huomioidaan varsinaiset työkustannukset. Karttojen tulostuksen kustannuksia tai laite- ja ohjelmistoinvestointeja ei huomioida karttarahan perusteena.

KarttaEnsikartoitusUusintakartoitusAjantasaistus
Arvokilpailukartta suunnistus434,96260,98173,98
Arvokilpailukartta sprintti652,44391,46260,98
Arvokilpailukartta hiihtosuunnistus163,11163,11163,11
Arvokilpailukartta pyöräsuunnistus108,7465,2443,50
Arvokilpailukartta tarkkuussuunnistus434,96260,98173,98
Kilpailukartta suunnistus163,1197,8765,24
Sprinttisuunnistuskartta työläs326,22195,73130,49
Sprinttisuunnistuskartta normaali217,48130,4986,99
Sprinttisuunnistuskartta yksinkertainen163,1197,8765,24
Muu kartta suunnistus108,7465,2443,50
Muu kartta hiihtosuunnistus81,5681,5681,56
Muu kartta pyöräsuunnistuskilpailukartta48,9329,3619,57
Muu kartta pyöräsuunnistus13,057,835,22
Muu kartta tarkkuussuunnistus326,22195,73130,49
Muu kartta tunturisuunnistus15,0015,0015,00
Muu kartta opetus108,7465,2443,50

 

Eri karttalajeittain tukimäärät vaihtelevat karttojen työmäärän ja kustannusten suhteessa. Pinta-alakohtaisesti sprinttisuunnistuskartta saa suurimman tuen. Toiseksi suurin tukiluokka on suunnistuskartalla. Hiihto- ja pyöräsuunnistuskartat saavat vähemmän tukea kuin suunnistuskartat, koska niiden kartoituskustannukset ja työmäärät ovat yleensä pienemmät kuin suunnistuskarttojen. Kartan käyttötarkoitus vaikuttaa tukimäärään niin, että arvokilpailukartoilla on suurempi tukiperuste kuin muilla kilpailukartoilla. Pelkästään kuntosuunnistuksissa tai harjoituksissa käytetyt suunnistuskartat on luokiteltu tukiperusteissa noin 67 % arvoisiksi suhteessa kilpailukarttoihin.

Karttarahasta maksettiin myös ns. nuoren kartoittajan tukea seuroille, joiden kartan teki alle 20-vuotias ohjatusti. Tuen suuruus on 150 euroa/kartta. Nuoren kartoittajan tuen maksamista jatketaan myös vuonna 2021.

Karttarahaa maksetaan vain raportoiduille ja julkaistuille kartoille, joille seura on hakenut SSL:n ohjeen mukaisesti karttarahaa. Karttarahat on maksettu 11.12.2020 seuran raportoinnin yhteydessä ilmoittamalle tilille. Lisätietoja saa SSL:n karttavastaava Pasi Jokelaiselta: pasi.jokelainen (at) mapline.fi.

Karttakohtainen taulukko karttarahan jaosta ja nuoren kartoittajan tuki -taulukko 2020 (pdf)