Farmisopimus muuttuu nuorisosopimukseksi

Suunnistusliiton hallitus on 8.12. kokouksessaan hyväksynyt muutosesityksen koskien farmisopimusta eli saman alueen eri seurojen mahdollisuutta muodostaa alle 20-vuotiaiden viesteihin yhdistelmäjoukkueita. Muutosesitystä valmistelivat syksyn aikana kuuden eri suunnistusalueen lähes 30 eri seuraa ja samalla myös farmisopimuksen nimi muuttuu nuorisosopimukseksi.

Esityksen taustalla on huoli nuorten kilpasuunnistuksen elinvoimaisuudesta alueilla, joissa väestö vähenee, sen rakenne muuttuu ja nuoria on yhä vähemmän. Uudistetulla nuorisosopimuksella pyritään siihen, että pienempienkin seurojen nuorisotoiminta säilyy elinvoimaisena, kun nuoren suunnistajan ei tarvitsisi liian varhain vaihtaa seuraa vain viestien takia, eivätkä suunnistajat keskittyisi alueellisesti vain muutamiin seuroihin.

Merkittävimmät muutokset aiempaan farmisopimukseen ovat seuraavat:

 • Nuorisosopimus on kahden tai useamman saman alueen seuran välinen
  sopimus koskien 20-vuotiaita ja nuorempia ja se on voimassa yhden
  kilpailukauden. -> Aiemmassa farmisopimuksessa seurojen määrä oli rajattu kolmeen. 
 • Nuorisosopimuksen voivat tehdä keskenään seurat, joiden kaikkien seurojen
  yhteenlaskettu lisenssisuunnistajien määrä oli enintään 20 (varsinaisen
  lisenssin lunastaneet 15-19 -vuotiaat suunnistajat) sopimusta edeltävän
  kilpailukauden päättyessä. -> Aiemmin määrä oli 8 lisenssisuunnistajaa.
 • Nuorisosopimus määritellään koskevan vain nuorisoviestejä (viestit, joissa kaikki osuudet 20 vuotiaille tai nuoremmille) ja muissa viesteissä (kuten yleisen sarjan viestit, Jukola ja Halikko-viesti) myös nuoret suunnistajat edustavat samaa seuraa kuin henkilökohtaisissa kilpailuissa. -> Uusi nuorisosopimus mahdollistaa sopimuksen tehneiden yhdistelmäjoukkueiden osallistumisen myös nuorten sarjojen SM-viesteihin.

– Kiitos alueiden ja seurojen henkilöille, jotka toivat tämän hyvin valmistellun esityksen liiton käsittelyyn. Esitys perusteluineen oli konkreettinen ja samalla hyvä esimerkki siitä, miten seurakentältä voidaan yhteisiin asioihin vaikuttaa, toteavat SSL:n tapahtumapäällikkö Petteri Palmi ja nuorisopäällikkö Timo Saarinen

Nuorisosopimukseen liittyvät lajisääntöjen muutokset on julkaistu ja astuivat voimaan 9.12.2020 -> Lajisäännöt. Kuluvan hiihtosuunnistuskauden jo tehtyjä farmisopimuksia voi päivittää tai perua kokonaan ja uusia nuorisosopimuksia voi tehdä 31.12.2020 asti. Mikäli jo tehtyjä sopimuksia ei haluta muuttaa tai perua, ne ovat voimassa alkuperäisinä. Ensi kauden suunnistuksen ja pyöräsuunnistuksen nuorisosopimukset on toimitettava liittoon hyväksyttäviksi 31.1.2021 mennessä -> Nuorisosopimus. Asiassa yhteyshenkilönä toimii tapahtumapäällikkö Petteri Palmi.

– Uskon, että tulemme näkemään viesteissä enemmän osallistujia ja myös eri alueiden seuroja tämän uudistuksen myötä. Toivottavasti tämä mahdollisuus hyödynnetään nyt laajasti siellä, missä aiemmin oman seuran resurssit eivät ole riittäneet esimerkiksi Nuorten Jukolaan tai SM-viestiin. Nykyajan muutoksiin on reagoitava myös suunnistuksessa ja tämä malli on nyt yksi toimintatapa vastata haasteisiin, kertoo nuorisopäällikkö Saarinen ajatuksiaan nuorisosopimuksen tiimoilta.