Suunnistus mukana urheilun yhteisissä toimissa häirintää vastaan

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on julkaissut tutkimuksen, jonka tarkoitus oli selvittää, ovatko urheilijat kokeneet tai havainneet seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää viimeisen viiden vuoden aikana urheilutoiminnassa. Suunnistusliitto oli mukana tutkimuksessa, jotta häirinnän ilmenemistä voidaan paremmin tunnistaa sekä ehkäistä.

Tutkimuksen tausta

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 48 lajiliiton 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat urheilijat (vuonna 2003 tai aiemmin syntyneet.) Kysely lähti vuodenvaiheessa 2019–2020 n. 160 000 urheilijalle ja vastauksia saatiin 9018. Näin laaja tutkimushanke seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä urheilussa on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja kokoluokaltaan merkittävä myös kansainvälisesti katsoen.

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä monin tavoin aina epäasiallisesta seksuaalissävytteisestä puheesta ja vihjailusta fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen. Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi halventava puhe toisen henkilön sukupuolesta.

Häirinnän vastainen työ yhdistää urheiluyhteisön

Häirinnän vastainen työ on tiivistynyt urheilujärjestöissä viimeisten vuosien aikana. Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma ottaa vahvasti kantaa turvallisen urheilun puolesta. Erityisesti Et ole yksin -palvelu on hyvä esimerkki urheilujärjestöjen välisestä yhteistyöstä häirinnän kitkemiseksi. Myös aiheeseen liittyviä koulutuksia on järjestetty tihenevään tahtiin.

– Työtä turvallisen urheilun eteen on tehty, mutta sitä tulee jatkossa tehdä yhä voimakkaammin ja viestin tulee kulkeutua laajamittaisesti koko urheilun kentälle ja urheilijoille asti, painottaa Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.
– On erinomaista, että SUEK yhdessä lajiliittojen kanssa on tehnyt häirinnästä laajan tutkimuksen, jonka avulla saamme lisätietoa tärkeän työn pohjaksi. Urheilijoiden ääni on kuultu, toteaa Salonen.

Salosen mukaan ensiarvoisen tärkeää on, että hyvät, jo olemassa olevat työkalut saadaan kaikkien tietoisuuteen ja vietyä käytäntöön yli lajirajojen. Tämän lisäksi urheiluyhteisössä on valmisteilla useita uusia toimenpiteitä turvallisen toimintaympäristön parantamiseksi, kuten Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus, sovittelumenettely sekä urheiluyhteisön yhteinen kurinpitojärjestelmä.

– Jatkamme vahvaa yhteistyötä lajiliittojen kanssa ja käymme yksityiskohtaisesti läpi toimenpiteet, joiden avulla lajeissa on hyvä panostaa turvallisuuteen. Tutkimuksen perusteella myös puhumisen kulttuuriin tulee puuttua, jotta saadaan kitkettyä häiritsevä puhe pois pukukopeista, kentiltä ja saleista, Salonen summaa.

Suunnistuksen häirintäselvityksen tulokset

Suunnistuksen osalta kysely lähetettiin 8324 lisenssisuunnistajalle ja vastauksia häirintäselvitykseen tuli 462. Suunnistuksen vastaajista 18 prosenttia oli kokenut viimeisen viiden vuoden aikana urheilutoiminnassa seksuaalista häirintää. Koko tutkimuksen aineistoon verrattuna häirintäkokemukset olivat suunnistuksessa matalammalla tasolla.

Sukupuolisen häirinnän kokemukset olivat suunnistuksessa hieman harvinaisempia (naisista 21 prosenttia) kuin koko tutkimuksen aineistossa (naisista 23 prosenttia).

Tutkimuksessa tehtiin erillinen tilastollinen analyysi, jonka perusteella seksuaalisen häirinnän yleisyys on suunnistuksessa todellisuudessa matalampaa kuin muissa tutkimuksessa mukana olleissa lajeissa. Mahdollisia syitä on monia, mutta tutkimustieto aiheesta on vielä puutteellista.

Linkki: Suunnistuksen raportti(pdf)

Suunnistuksen toimenpiteet häirintää vastaan

Suunnistusliitto suhtautuu asiaan vakavasti ja huomioi häirinnän vastaisen työn toiminnassaan. Suunnistusliiton yhdenvertaisuussuunnitelma ja toimintamallit päivitetään syksyn aikana epäasiallisen käyttäytymisen ja toiminnan ehkäisemiseksi. Häirinnän vastainen työ huomioidaan myös Suunnistusliiton seurakoulutuksissa, valmentajakoulutuksissa ja maajoukkuetoiminnassa.

Suunnistusliitto on koonnut suunnistusseuroille ohjeita sekä työkaluja aiheeseen liittyen: Suunnistusliiton eettiset reitinvalinnat. Toivomme, että seurat tutustuvat näihin sekä käynnistävät omat toimensa, joilla varmistetaan turvallinen, tasa-arvoinen ja häirintävapaa seuratoiminta myös suunnistuksessa. Ennaltaehkäisevä työ on tärkeää erityisesti lasten ja nuorten parissa toimiessa sekä erilaisten valmennusryhmien kohdalla, niin seuroissa kuin maajoukkueissakin.

– Suunnistuksen osalta tutkimustulokset toimivat pohjana, kun päivitämme syksyn aikana yhdenvertaisuussuunnitelman ja ohjeistuksemme epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi. Esimerkiksi häiritsevän puheen kokeminen lajissamme on valitettavan yleistä. Tähän ja muihin raportissa nostettuihin epäkohtiin on syytä kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota, toteaa Suunnistusliiton toimitusjohtaja Mika Ilomäki.

Kannustamme kertomaan

Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa voi keskustella mahdollisista häirintätapauksista ammattilaisen kanssa.

SUEKin ILMO-palveluun voi ilmoittaa nimellä tai nimettömänä, mikäli havaitsee rikkomuksia.

Urheiluyhteisön työkaluja häirinnän kitkemiseksi löytyy mm. seuraavista linkeistä:

Lisätiedot:

Mika Ilomäki, toimitusjohtaja, Suomen Suunnistusliitto
045-773 103 10,
mika.ilomaki (a) suunnistusliitto.fi