Reilua peliä rasteilla

Sivun osiot: Reilua peliä rasteilla :: Eettiset reitinvalinnat :: Jos havaitset epäasiallista käytöstä :: Yhdenvertaisuussuunnitelma :: AntidopingSuunnistusliitto toteuttaa omaa laajaa eettistä ohjelmaa, Reilua peliä rasteillä, jonka tavoitteena on kehittää lajia pitkäjänteisesti. Reilua peliä rasteilla -ohjelman keskeiset painopisteet tukevat mm. jokaisen omien tavoitteidensa mukaista harrastamista, kanssaharrastajien ja ympäristön huomioimista sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin saamista suunnistuksen kautta.


Reilua peliä rasteilla – suunnistuksen eettiset reitinvalinnat

1. Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan
Jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on mahdollisuus suunnistaa kilpailuissa ja kuntorasteilla omalla tasollaan. Seurat tarjoavat jäsenilleen monipuolisia ja moniarvoisia mahdollisuuksia osallistua seuratoimintaan ja harrastaa suunnistusta. Unelma hyvästä suunnistuksesta linjaa toimintaa. Suunnistus on kannustavaa, kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa, jossa korostuvat tasavertaisuus ja leikinomaisuus.

2. Suunnistaja huomioi kanssaharrastajat ja ympäristön
Suunnistaja on esimerkkinä muille ja toimii reilun pelin periaatteita noudattaen: hän esimerkiksi varmistaa maastojen käyttöön tarvittavat luvat, väistää kielletyt alueet, auttaa loukkaantunutta maastossa ja noudattaa muita yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Suunnistaja edistää kestävää kehitystä, toimii ympäristökasvattajana ja lisää ympäristövastuullista käyttäytymistä.

3. Suunnistus edistää terveyttä ja hyvinvointia
Suunnistus edistää fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia.
Doping ei kuulu suunnistukseen eikä suunnistukseen liitetä tupakkatuotteita, alkoholia tai huumausaineita. Yhdessä myönteisesti toimien suunnistajat luovat hyvinvoivan ja kannustavan yhteisön.

MATERIAALEJA SEUROJEN KÄYTTÖÖN:

Jos havaitset epäasiallista käytöstä

Kehen olla yhteydessä?
Jos havaitset epäasiallista käyttäytymistä Suunnistusliiton tai sen jäsenseurojen toiminnasta, toivomme, että otat yhteyttä meihin. Voit olla yhteydessä Mika Ilomäki, mika.ilomaki@suunnistusliitto.fi, p. 045 77310310.

Missä tapauksissa?
Urheilijoiden ja muiden lajin harrastajien turvallisuus ja oikeus harrastaa rauhassa on Suunnistusliiton toiminnan keskeisiä periaatteita. Puutumme urheilijan hyvinvointia tai turvallisuutta vaarantavaan toimintaan välittömästi.

Suunnistusliitto ei hyväksy jäseniltään ja lajin harrastajilta syrjintää, kiusaamista, epäasiallista kohtelua, sukupuoleen perustuvaa tai seksuaalista häirintää, henkistä, seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa.

Jos kohtaat tai havaitset epäasiallista käytöstä jäsenseuramme toiminnassa, ole ensisijaisesti yhteydessä omaan seuraasi ja sen jälkeen tarvittaessa Suunnistusliittoon. Voit hakea neuvoa ja tukea myös Et ole yksin-palvelusta. SUEKin ILMO-palvelussa voi ilmoittaa urheilurikkomuksista.

Miten yhteydenottoja käsitellään?
Suunnistusliitto käsittelee kaikki tietoomme tulleet tapaukset oman prosessimme mukaisesti. Yhteydenoton koskiessa Suunnistusliiton jäsenseuran toimintaa, olemme yhteydessä seuraan ja teemme seuraan selvityspyynnön. Pidämme yhteydenottajan ajan tasalla selvitysprosessista. Huomioitavaa on, että Suunnistusliitossa asiaa käsittelevät henkilöt eivät lähtökohtaisesti tule paikan päälle esimerkiksi selvittämään riitatilanteita. Pyrithän selvittämään asian ensisijaisesti seurassa. Voit ottaa esimerkiksi yhteyttä seuran toiminnanjohtajaan ja seuran hallitukseen.


Yhdenvertaisuussuunnitelma

Suunnistus on laji, jonka pariin ovat tervetulleita kaikki. Yhdenvertaisuuden edistäminen kuuluu sekä Suunnistusliitolle että sen alaisille seuroille. Seuroissa tapahtuu se toiminta, joissa yhdenvertaisuus käytännössä konkretisoituu.

Päivitetty 12/2020


Antidoping

Suunnistusliiton antidopingohjelma perustuu:

  • terveen ja puhtaan urheilun sekä reilun pelin periaatteisiin
  • säännölliseen ja tehokkaaseen antidopingviestintään
  • avoimuuteen antidopingtyössa

Suunnistusliiton antidopingohjelma on päivitetty 2023 ja se on osa liiton eettistä ohjelmaa.


Kilpailumanipulaatio

Suunnistusliiton Reilun kilpailun ohjelma on laadittu SUEKin kriteeristön, suunnistuksen valmennusryhmille 2020 tehdyn kyselyn ja huhtikuussa 2022 tehdyn lajikohtaisen tilannekuvan pohjalta. Ohjelma on osa liiton vastuullisuusohjelmaa ja eettisiä reitinvalintoja, jotka perustuvat urheiluyhteisön yhteisiin reilun pelin ihanteisiin ja eettisiin periaatteisiin. Suunnistusliiton tavoitteena on ylläpitää keskinäiseen kunnioitukseen, yhdenvertaisuuteen sekä rehelliseen liikuntaan ja urheiluun perustuvaa lajikulttuuria.


Reilua peliä rasteilla -materiaalit

Jokaisen suunnistusseuran johtokunnan toivotaan käsittelevän Reilua peliä rasteilla aiheita ja sopivan eettisistä reitinvalinnoistaan. Johtokuntien lisäksi keskustelua eettisistä reitinvalinnoista suositellaan myös seuran edustussuunnistajien kesken, lasten ja nuorten ohjaajien kesken, kuntorastijärjestäjien keskuudessa jne.

Omia eettisiä reitinvalintojaan voi pohtia Reilua peliä rasteilla -haastekorttien tukemana. Haastekorteissa käsitellään esimerkkien avulla tilanteita, joissa jokainen voi joutua pohtimaan omia eettisiä reitinvalintojaan. Haastekorttien aihealueet käsittelevät Suunnistusliiton eettisen ohjelman perusvalintoja eri näkökulmista. Haastekortit

Seurassa sovitut päihdepelisäännöt osoittavat vastuullisuutta seuratoiminnassa. Päihdepelisäännöt ovat erityisen tärkeitä, kun toimitaan tai matkustetaan alle 18-vuotiaiden kanssa. Seurojen tueksi on julkaistu ehdotuksia seurojen päihdepelisäännöiksi (pdf). Ehdotukset pohjautuvat seuroissa jo vallitseviin käytäntöihin.