Reilua peliä rasteilla

Suunnistusliitto toteuttaa omaa laajaa eettistä ohjelmaa, Reilua peliä rasteillä, jonka tavoitteena on kehittää lajia pitkäjänteisesti. Reilua peliä rasteilla -ohjelman keskeiset painopisteet tukevat mm. jokaisen omien tavoitteidensa mukaista harrastamista, kanssaharrastajien ja ympäristön huomioimista sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin saamista suunnistuksen kautta.

Jokaisen suunnistusseuran johtokunnan toivotaan käsittelevän Reilua peliä rasteilla aiheita ja sopivan eettisistä reitinvalinnoistaan. Johtokuntien lisäksi keskustelua eettisistä reitinvalinnoista suositellaan myös seuran edustussuunnistajien kesken, lasten ja nuorten ohjaajien kesken, kuntorastijärjestäjien keskuudessa jne.

Omia eettisiä reitinvalintojaan voi pohtia Reilua peliä rasteilla -haastekorttien tukemana. Haastekorteissa käsitellään esimerkkien avulla tilanteita, joissa jokainen voi joutua pohtimaan omia eettisiä reitinvalintojaan. Haastekorttien aihealueet käsittelevät Suunnistusliiton eettisen ohjelman perusvalintoja eri näkökulmista. Haastekortit

Seurassa sovitut päihdepelisäännöt osoittavat vastuullisuutta seuratoiminnassa. Päihdepelisäännöt ovat erityisen tärkeitä, kun toimitaan tai matkustetaan alle 18-vuotiaiden kanssa. Seurojen tueksi on julkaistu ehdotuksia seurojen päihdepelisäännöiksi (pdf). Ehdotukset pohjautuvat seuroissa jo vallitseviin käytäntöihin.

Reilua pelia rasteilla -esittelykalvot

Reilua peliä rasteilla – suunnistuksen eettiset reitinvalinnat

1. Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan
Jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on mahdollisuus suunnistaa kilpailuissa ja kuntorasteilla omalla tasollaan. Seurat tarjoavat jäsenilleen monipuolisia ja moniarvoisia mahdollisuuksia osallistua seuratoimintaan ja harrastaa suunnistusta. Unelma hyvästä suunnistuksesta linjaa toimintaa. Suunnistus on kannustavaa, kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa, jossa korostuvat tasavertaisuus ja leikinomaisuus.

2. Suunnistaja huomioi kanssaharrastajat ja ympäristön
Suunnistaja on esimerkkinä muille ja toimii reilun pelin periaatteita noudattaen: hän esimerkiksi varmistaa maastojen käyttöön tarvittavat luvat, väistää kielletyt alueet, auttaa loukkaantunutta maastossa ja noudattaa muita yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Suunnistaja edistää kestävää kehitystä, toimii ympäristökasvattajana ja lisää ympäristövastuullista käyttäytymistä.

3. Suunnistus edistää terveyttä ja hyvinvointia
Suunnistus edistää fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia.
Doping ei kuulu suunnistukseen eikä suunnistukseen liitetä tupakkatuotteita, alkoholia tai huumausaineita. Yhdessä myönteisesti toimien suunnistajat luovat hyvinvoivan ja kannustavan yhteisön.

Antidoping

Suunnistusliiton antidopingohjelma on päivitetty 2020 ja se on osa liiton eettistä toimintaa.

Suunnistusliiton antidopingohjelma perustuu:

  • terveen ja puhtaan urheilun sekä reilun pelin periaatteisiin
  • säännölliseen ja tehokkaaseen antidopingviestintään
  • avoimuuteen antidopingtyössa

Suunnistusliiton antidopingohjelma (pdf)

Yhdenvertaisuussuunnitelma
Suunnistus on laji, jonka pariin ovat tervetulleita kaikki. Yhdenvertaisuuden edistäminen kuuluu sekä Suunnistusliitolle että sen alaisille seuroille. Seuroissa tapahtuu se toiminta, joissa yhdenvertaisuus käytännössä konkretisoituu.

Suunnistusliiton yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 (pdf)

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail