Suunnistusliiton talous positiivinen 2019

Suunnistusliiton liittovaltuusto sekä liittokokous pidettiin Helsingissä 13.6.2020. Kokoukset järjestettiin hybridimallilla, jossa kokoukseen saattoi osallistua läsnäolon lisäksi myös etäyhteydellä. Liittovaltuuston kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätös, joka kääntyi vuoden aikana tehtyjen supistusten jälkeen 6 000 € positiiviseksi.

Liittovaltuusto vahvisti myös päivitetyn talousarvion vuodelle 2020. Päivitys oli tarpeen, koska koronan vaikutukset ovat huomattavat liiton taloudelle. Päivitetyn talousarvion mukaan karttarahoja ei tänä vuonna seuroille juurikaan makseta, elleivät koronan vaikutukset jää ennakoitua pienemmiksi.

Liittokokouksessa linjattiin tulevaa

Liittokokouksessa toimitusjohtaja Mika Ilomäki esitteli kolmivuotisen toimintakertomuksen sekä suunnitelman tuleville kolmelle vuodelle. Tulevan toiminnan suunnittelussa keskeisintä on pidemmän tähtäimen strategia vuosille 2021-2025, ja nyt alussa oleva strategiatyö on tarkoitus saattaa päätökseen syksyyn mennessä. Liittohallituksen puheenjohtaja Tuija Soanjärvi korosti avauspuheenvuorossaan tulevan strategian mahdollisuuksia.

– Meillä on takana haastavia vuosia, mutta viime kuukausien poikkeukselliset olosuhteet ovat osoittaneet suunnistuksen olevan lajina nosteessa. Kuntosuunnistuksessa poikkeukselliseen tilanteeseen on voitu mukautua joustavasti. Toisaalta poikkeuksellinen tilanne sekä kilpailuiden peruuntuminen on heikentänyt Suunnistusliiton taloutta, ja tehdyt lomautukset ovat vaikuttaneet liiton toimintakykyyn. Jatkoon meidän on löydettävä tavat, joilla koko suunnistusyhteisö rakentaa lajia eteenpäin, pohjusti Soanjärvi tulevaa strategiaa.

Liittokokouksessa oli edustettuna 32 seuraa, ja kokouksessa valittiin liittovaltuuston puheenjohtaja sekä jäsenet kaudelle 2020-2023. Puheenjohtajaksi jatkokaudelle valittiin yksimielisesti Antti Ekonoja. Liittovaltuuston jäsenet valittiin suunnistusalueiden esitysten mukaisesti.

Liittovaltuuston jäsenet 2020-2023