Karttarahan jako 2019

Suunnistusliiton liittohallitus hyväksyi 10.12.2019 SSL:n karttaryhmän valmisteleman esityksen seuroille maksettavasta karttarahasta vuonna 2019. Tämän sivun lopusta aukeavasta karttakohtaisesta listasta näkyy kullekin seuralle ja kartalle myönnetty karttaraha.

Karttaraha on jaettu karttojen pinta-alan ja kartoitustavan (ensi- ja uusintakartoitus, ajantasaistus) mukaisilla perusteilla samalla tavalla jokaiselle seuralle.

Muutoksena aiempien vuosien jakoperusteisiin on tänä vuonna jaettu yksittäiselle kartalle karttarahaa enintään 50 % seuran omarahoituksen määrästä. Tämä muutos on tehty SSL:n karttaryhmän esityksestä liiton hallituksen hyväksymänä. Muutoksen ansiosta tuetaan enemmän sellaisia kartoituksia, joista on ollut seuroille merkittäviä kustannuksia. Suunnistusliiton karttaraha ei enää korvaa minkään seuran karttakustannuksia täysimääräisesti. Seuroilla on aina myös omavastuuosuus. Muutoin vuoden 2019 jako on perusteiltaan hyvin pitkälle sama kuin useana aikaisempana vuotena.

KarttaEnsikartoitusUusintakartoitusAjantasaistus
Arvokilpailukartta suunn.

822,00

493,20328,80
Arvokilpailukartta sprintti1 233,00739,80493,20
Arvokilpailukartta hiihtos.308,25308,25308,25
Arvokilpailukartta pyöräs.205,50123,3082,20
Arvokilpailukartta tarkkuuss.822,00493,20328,80
Kilpailukartta suunnistus308,25184,95123,30
Sprinttisuunnistuskartta työläs616,50369,90246,60
Sprinttisuunnistuskartta normaali411,00246,60164,40
Sprinttisuunnistuskartta yksinkertainen308,25184,95123,30
Muu kartta suunnistus205,50123,3082,20
Muu kartta hiihtos.154,13154,13154,13
Muu kartta pyöräsuunnistuskilpailukartta92,4855,4936,99
Muu kartta pyöräs.24,6614,809,86
Muu kartta tarkkuuss.616,50369,90246,60
Muu kartta tunturisuunnistus15,0015,0015,00
Muu kartta opetus205,50123,3082,20

 

Eri karttalajeittain tukimäärät vaihtelevat karttojen työmäärän ja kustannusten suhteessa. Pinta-alakohtaisesti sprinttisuunnistuskartta saa suurimman tuen. Toiseksi suurin tukiluokka on suunnistuskartalla. Hiihto- ja pyöräsuunnistuskartat saavat vähemmän tukea kuin suunnistuskartat, koska niiden kartoituskustannukset ja työmäärät ovat yleensä pienemmät kuin suunnistuskarttojen. Kartan käyttötarkoitus vaikuttaa tukimäärään niin, että arvokilpailukartoilla on suurempi tukiperuste kuin muilla kilpailukartoilla. Pelkästään kuntosuunnistuksissa tai harjoituksissa käytetyt suunnistuskartat on luokiteltu tukiperusteissa noin 67 % arvoisiksi suhteessa kilpailukarttoihin.

Karttarahasta maksetaan myös ns. nuoren kartoittajan tukea seuroille, joiden kartan teki alle 20-vuotias ohjatusti. Tuen suuruus on 150 euroa/kartta. Nuoren kartoittajan tuen maksamista jatketaan myös vuonna 2020.

Karttarahaa maksetaan vain raportoiduille ja julkaistuille kartoille, joille seura on hakenut SSL:n ohjeen mukaisesti karttarahaa. Karttaraha maksetaan helmikuussa 2020 seuran raportoinnin yhteydessä ilmoittamalle tilille. Lisätietoja saa SSL:n karttavastaava Pasi Jokelaiselta: pasi.jokelainen (at) mapline.fi.

Karttakohtainen taulukko karttarahan jaosta ja nuoren kartoittajan tuki -taulukko 2019 (pdf)