Lajisääntömuutoksia mittakaavoista ja rastien etäisyyksistä

Lajisääntömuutoksia, jotka ovat voimassa heti, on tehty koskien mittakaava-asetuksia ja rastien minimietäisyyttä.

Sprinttikartan ensisijainen mittakaava on 1:4000. Myös 1:3000 mittakaavaista karttaa on salittua käyttää järjestäjän harkinnan mukaan. 1:5000 mittakaavainen kartta on myös sallittu, mutta sitä ei suositella käytettäväksi kilpailussa.

Suunnistuksen erikoispitkän matkan SM-kilpailussa on sallittua käyttää 1:7500 mittakaavaista karttaa 45-vuotiaiden ja sitä vanhempien sarjoissa.

Käytettäessä sprinttikarttaa, rastipisteet eivät saa sijaita 25 metriä lähempänä toisiaan.

Lajisäännöt tarkemmin.